พัตต์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง     จะฝึกซ้อมอย่างไร
How to Practice
โดย โปรโทน
             
  Fix the Inside Backswing โดย โปรอุ้ย        
             
 
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2300 0017 Ext.264-268 Fax. 0 23000273 www.ongreengolf.com

Copyright © 2009  |  All Rights Reserved

Web Page Hit Counter
Eating for Life