กฎสนามใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2022

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎสนามใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2022

G-10ไม่อนุญาตไม้กอล์ฟยาวเกิน 46 นิ้ว

G-11 การจำกัดการใช้วัสดุอ่านกรีน

 

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับท่านนักกอล์ฟ

สองปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจกันทั่วหน้า หวังกันว่าในปีใหม่ 2565 นี้ คงมีความหวังคงมีโอกาสฟื้นคืนขึ้นมาบ้าง การดำเนินชีวิตประจำวันต้องมีความหวังครับ อย่าท้อนะครับ ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆ เพื่อนๆ ชาวกอล์ฟให้ฝ่าฟันต่อไปอีกสักปีครับ

ในปีใหม่ 2565 นี้ R&A และ USGA มีการประกาศใช้กฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022 นักกอล์ฟสมัครเล่นชิงเงินรางวัลได้ และติดโลโก้บนเสื้อผ้าได้ นำเสนอต่อท่านแล้วฉบับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และล่าสุดปลายปีที่ผ่านมา มีการประกาศใช้ กฎสนามใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2022G-10 ไม่อนุญาตไม้กอล์ฟยาวเกิน 46 นิ้ว และ G-11 การจำกัดการใช้วัสดุอ่านกรีน ในฉบับนี้ จำเป็นต้องแทรกด่วนด้วยกฎสนามที่ประกาศใช้ใหม่นี้

อธิบายความ

กฎสนาม (Local Rules) เป็นกฎการเล่นที่ประกาศเพิ่มเติมจากกฎหลัก ที่คณะกรรมการปรับใช้สำหรับการเล่นทั่วไป หรือการแข่งขัน คณะกรรมการมีหน้าที่ตัดสินใจใช้กฎสนามใด กฎสนามจะต้องไม่ขัดกับกฎหลัก และเป็นไปตามแนวทางแบบอย่างกฎสนาม (Model Local Rules)

หากไม่มีประกาศกฎสนาม ผู้เล่นทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหลัก

แบบอย่างกฎสนาม =Model Local Rules คำย่อ MLR

MLR G-10 Prohibiting Use of Clubs Longer than 46 Inches.

กฎสนามใหม่ G-10 ไม่อนุญาตไม้กอล์ฟยาวเกิน 46 นิ้ว คณะกรรมการสามารถประกาศใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เป็นต้นไป (หมายเหตุ หากไม่มีกฎสนามนี้ ผู้เล่นยังคงใช้ไม้กอล์ฟยาวได้ไม่เกิน 48 นิ้ว ไม่สั้นกว่า 18 นิ้ว)

ประวัติความเป็นมาของลูกกอล์ฟ และไม้กอล์ฟ

                - ค.ศ. 1744 R & A เขียนกฎกอล์ฟเป็นลายลักษณ์อักษร 13 ข้อเป็นครั้งแรก

                - ค.ศ. 1850 เมื่อมีการใช้ลูกกอล์ฟที่ทำมาจากยางธรรมชาติ

                - ค.ศ. 1909 เริ่มกำหนดรูปแบบไม้กอล์ฟเป็นครั้งแรก

                - ค.ศ. 1922 เริ่มกำหนดน้ำหนัก และกำหนดระยะทางของลูกกอล์ฟเป็นครั้งแรก

                - ค.ศ. 1929 ให้ใช้ก้านไม้ที่ทำด้วยเหล็กเป็นครั้งแรก

                - ค.ศ. 1939 กำหนดให้ใช้ไม้กอล์ฟ 14 อัน เป็นต้นมา

                - ค.ศ. 1990 กำหนดให้ลูกที่ถูกต้องตามกฎกอล์ฟมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.68 นิ้วเท่านั้น

                - ค.ศ. 2004 ได้มีการกำหนดขนาดของหัวไม้ไม่เกิน 470 ลูกบาศก์เซนติเมตร

                - ค.ศ. 2008 ไม่อนุญาตใช้หัวไม้ที่ผิดจากข้อกำหนด

                - ค.ศ. 2012 เพิ่มภาคผนวกเรื่องสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ เช่น ทีตั้งลูก ถุงมือ อุปกรณ์วัดระยะทาง

ความเป็นมากฎสนามนี้

                ย้อนกลับไปในปี 2014 หน่วยงานของ R&A และ USGA ที่กำกับดูแลไม้กอล์ฟได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความยาวของไม้กอล์ฟมากกว่า 48 นิ้วต่อระยะการตี “และขีดจำกัดนั้นยังเหมาะสมอยู่หรือไม่ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอนี้ได้รับการประกาศครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ และมีความไม่พอใจของนักกอล์ฟ PGA หลายคน

                ในที่สุด R&A และ USGA ประกาศใช้กฎสนามใหม่ G-10 หลังจากมีการอภิปรายหาข้อมูลอย่างกว้างขวางแล้วจากการได้ใช้เวลาปรึกษาอย่างเต็มที่กับอุตสาหกรรมกอล์ฟ รวมถึงผู้เล่น ทัวร์อาชีพหลัก และผู้ผลิตอุปกรณ์ และได้พิจารณาข้อเสนอแนะของพวกเขาอย่างรอบคอบ มีความเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเกมในเวลานี้ และจะช่วยให้ผู้จัดทัวร์นาเมนต์มีความยืดหยุ่นในการเลือกด้วยตนเองภายใต้กรอบกติกา

วัตถุประสงค์ของกฎสนามนี้

                เพื่อจำกัดความยาวไม้กอล์ฟสูงสุดที่อนุญาต คณะกรรมการอาจเลือกใช้กฎสนามซึ่งจำกัดความยาวสูงสุดสำหรับไม้กอล์ฟ เหลือเพียง 46 นิ้ว (ยกเว้น พัตเตอร์ ที่อาจยาวกว่า 48 นิ้วได้)

                กฎสนามนี้แนะนำให้ใช้ในการแข่งขันที่จำกัดเฉพาะผู้เล่นที่มีทักษะสูงเท่านั้น (กล่าวคือ การแข่งขันระดับอาชีพและการแข่งขันสมัครเล่นระดับชั้นนำ)

ตัวอย่างแบบกฎสนาม G-10

                ในการทำสโตรค ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้ไม้กอล์ฟ ยกเว้นพัตเตอร์ที่มีความยาวเกิน 46 นิ้ว

โทษสำหรับการทำสโตรคกับไม้กอล์ฟที่ละเมิดกฎสนามนี้: การตัดสิทธิ์

                ไม่มีโทษภายใต้กฎสนามนี้สำหรับการพกพาแต่ไม่ตีด้วยไม้กอล์ฟที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดความยาวเหล่านี้

Model Local Rule G-11: Restricting Use of Green-Reading Materials

                G-11 การจำกัดการใช้วัสดุอ่านกรีน R&A และ USGA ได้ประกาศกฎสนามล่วงหน้า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม มีผลใช้วันที่ 1 มกราคม 2022

วัตถุประสงค์

            เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นและแคดดี้ใช้เพียงตาดู และใช้ความรู้สึกเพื่อช่วยอ่านเส้นทางเล่นบนกรีน คณะกรรมการอาจจํากัดการใช้ Yardage bookโดยกําหนดข้อจํากัดให้ผู้เล่นใช้เฉพาะที่ได้รับอนุมัติตลอดรอบการแข่งขัน

กฎสนามนี้มีไว้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟระดับสูงสุด และแม้แต่เฉพาะกับการแข่งขันที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้ Yardage book

                เมื่อใช้กฎสนามนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่อนุมัติ Yardage book ที่ผู้เล่นอาจใช้ และ Yardage book ที่ได้รับอนุมัตินี้ ควรมีแผนภาพของกรีนที่มีรายละเอียดน้อยที่สุดเท่านั้น (เช่น เนินเขาหลัก ระดับชั้นหรือขอบที่ระบุส่วนของกรีน)

ผู้เล่นและแคดดี้อาจเพิ่มบันทึกที่เขียนด้วยมือลงใน Yardage book ที่ได้รับอนุมัติ เพื่อช่วยให้อ่านเส้นทางเล่นบนกรีนตราบใดที่บันทึกนั้นได้รับอนุญาตภายใต้กฎสนามนี้

ตัวอย่างกฎสนามข้อนี้

                MLR G-11: ในระหว่างรอบ ผู้เล่นอาจใช้เฉพาะYardage bookที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเท่านั้น ข้อจํากัดนี้ยังใช้กับแผนที่อื่นๆ ของสนามรวมถึงใบตำแหน่งหลุม

ผู้เล่นละเมิดกฎสนามนี้ และใช้การปรับโทษภายใต้กฎข้อ 4.3

                - การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง: โทษปรับทั่วไป

                - การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สองที่ไม่เกี่ยวข้องในการละเมิดครั้งแรก : การตัดสิทธิ์

R&A และ USGA เคยประกาศในปี 2019

Interpretation4.3a/1 - ข้อจำกัด ในการใช้วัสดุที่อ่านกรีน :

วัตถุประสงค์

กฎข้อที่ 4.3 จำกัด การใช้อุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่อาจช่วยให้ผู้เล่นในการเล่นของเขา หรือเธอตามหลักการที่ว่ากอล์ฟเป็นเกมที่ท้าทายซึ่งความสำเร็จควรขึ้นอยู่กับ การตัดสินทักษะและความสามารถของผู้เล่น การแปลความหมายกฎข้อ 4.3 นี้ จำกัด ขนาดและมาตราส่วนของแผนที่กรีนที่ละเอียด และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัลที่คล้ายคลึงกัน ที่ผู้เล่นอาจใช้ในระหว่างรอบเพื่อช่วยในการอ่านไลน์ของเขาหรือเธอบนกรีน เพื่อให้ผู้เล่นสามารถ อ่านกรีนยังคงเป็นส่วนสำคัญของทักษะการพัท

[ข้อจำกัด ประยุกต์ใช้ :

                - จากทุกสโตรคที่ผู้เล่นกระทำจากกรีน และ

                - จากการสโตรคด้วยพัทเทอร์จากทุกที่ เมื่อผู้เล่นตั้งใจจะให้ลูกหยุดบนกรีน

ข้อมูลในวงเล็บนี้ มาจากคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัสดุการอ่านกรีน หากต้องการเข้าถึงคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ทั้งหมดไปที่ www.usga.org/GRM (ปรับปรุงล่าสุดมิถุนายน 2019)]

แผนที่อ่านกรีน

                ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้ใช้แผนที่กรีน หรือข้อมูลกรีนอื่นๆ ยกเว้นว่า :

                - ภาพของกรีนใดๆ จะต้องจำกัด ขนาด 3/8 นิ้ว ต่อ 5 หลา (1: 480) หรือเล็กกว่า (จำกัดมาตรส่วน)

                - หนังสือ หรือกระดาษอื่นๆ ที่มีแผนที่หรือรูปภาพของกรีน จะต้องมีขนาดไม่เกิน 4 ¼ นิ้ว x 7 นิ้ว ("จำกัด ขนาด") แม้ว่า "แผ่นตำแหน่งของหลุม" ที่แสดง 9 หลุม หรือมากกว่านั้นในครั้งเดียว แผ่นกระดาษอาจมีขนาดใหญ่ขึ้น หากภาพของกรีนเดียวตรงกับข้อจำกัดมาตราส่วน

                - ไม่อนุญาตให้มีการใส่ข้อมูลกรีน นอกเหนือจากการสวมแว่นสายตา หรือเลนส์ตามปกติของผู้เล่น

                - ข้อมูลที่วาดด้วยมือหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกรีนจะได้รับอนุญาตเฉพาะในหนังสือ หรือกระดาษที่มีขนาดจำกัดและผู้เล่นและ/หรือแคดดี้ของเขาหรือเธอเขียน

แผนที่กรีนอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล

                ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล รูปภาพใดๆ ของกรีนต้องเป็นไปตามข้อจำกัด มาตรส่วนและขนาดดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าแผนที่กรีนของการใส่แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล จะมีค่าเกินข้อ จำกัด ข้างต้นผู้เล่นยังคงละเมิดกฎ 4.3 หากผู้เล่นใช้อุปกรณ์ใดๆ ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อจำกัดเหล่านี้ เช่น :

                - การเพิ่มขนาดของการแสดงกรีนเกินข้อ จำกัด มาตราส่วน หรือขนาด

                - การสร้างเส้นทางเล่นที่ชี้แนะตามตำแหน่ง (หรือตำแหน่งโดยประมาณ) ของลูกของผู้เล่น (ดูกฎ 4.3a (1)) (การแปลความหมายนำมาใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2018 และเพิ่มในการชี้แจงวันที่ 7/2019)

FAQ (Frequently Asked Questions) MLR G-11

                คำถาม คำตอบเกี่ยวกับ MLR G-11 กฎสนามที่อนุญาตให้คณะกรรมการจํากัดการใช้วัสดุอ่านกรีนโดยจํากัดให้ผู้เล่นมีตลอดทั้งรอบเพื่อใช้เฉพาะ Yardage book ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในการแข่งขัน

ทั่วไป :

 1. ขนาดและมาตราส่วนจํากัดของมาตราส่วนในInterpretation 4.3a/1 จะใช้เมื่อ MLR G-11 มีผลหรือไม่
 2. มีผล ขนาดของ Yardage book ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการต้องไม่เกิน 7 "x 4 1/4" และขนาดของกรีน ต้องไม่เกิน 3/8" ทุก 5 หลา

วิธีการอนุมัติของคณะกรรมการ :

 1. คณะกรรมการอาจอนุมัติ Yardage book ที่มีการผลิตออกมาแล้วหรือไม่
 2. ได้ คณะกรรมการต้องอนุมัติ Yardage book นั้นก่อนการแข่งขัน ถ้า Yardage book ตรงตามขนาดและมาตราส่วนจํากัด ขนาดที่กําหนดไว้ใน Interpretation 4.3a /1 และมีระดับที่จํากัดรายละเอียดเกี่ยวกับกรีน ที่คณะกรรมการเห็นชอบกับสมุดยาร์ดเดจที่อาจจะได้รับการอนุมัติสําหรับการแข่งขันในอนาคต
 3. มีระดับของรายละเอียดกรีนที่กําหนดไว้สําหรับ Yardage bookที่คณะกรรมการอาจอนุมัติ ได้หรือไม่?
 4. ไม่ได้ MLR G-11 ไม่ได้สร้างขอบเขตเฉพาะในระดับของรายละเอียดกรีนโดยเฉพาะ แต่วัตถุประสงค์ของ MLR G-11 อนุมัติ Yardage book ที่ควรมีรายละเอียดน้อยที่สุดเท่านั้น (เช่น เนินเขาหลัก ชั้นหรือขอบที่ระบุส่วนของกรีน)
 5. ผู้เล่นอาจทำสมุด ของตัวเองตามที่คณะกรรมการอนุมัติ เช่น การคัดลอกกรีนและทำที่เหลือตามความชอบของตนเองได้หรือไม่
 6. ไม่ได้ ภายใต้ MLR G-11 สมุดที่คณะกรรมการอนุมัติ เป็นสมุดเล่มเดียวที่ผู้เล่นอาจใช้ในระหว่างรอบ
 7. ใบตำแหน่งหลุมทั้งหมดต้องได้รับอนุมัติหรือไม่?
 8. ถ้ามีรายละเอียดใดของกรีน ใบตำแหน่งหลุมต้องได้รับอนุมัติ แม้ว่ารายละเอียดมีเพียงการทําสําเนาโครงร่างของกรีนหรือเนินเขาน้อยที่สุด แต่ไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติ ถ้าข้อมูลที่ระบุเกี่ยวข้องกับตําแหน่งของหลุมเท่านั้นและไม่รวมรายละเอียดอื่น ที่เจาะจงกับกรีนนั้น ตัวอย่างเช่น ใบที่มีวงกลมทั่วไปที่มีเส้นแสดงเฉพาะระยะทางจากด้านหน้าและขอบซ้ายหรือขวาที่ตั้งหลุมอยู่ ไม่จําเป็นต้องได้รับอนุมัติ

การบันทึกด้วยมือ :

 1. ผู้เล่นใช้รายละเอียดของกรีนจากแหล่งอื่นเพื่อทำบันทึกด้วยมือในสมุดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือที่อื่นเพื่อใช้ในระหว่างรอบ ได้หรือไม่

A.ไม่ได้ การบันทึกด้วยมือต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เล่นหรือแคดดี้ หรือการสังเกตลูกกลิ้งบนกรีนหรือผ่านความรู้สึกของผู้เล่นหรือแคดดี้ หรือการสังเกตทั่วไปบนกรีน

 1. ในระหว่างรอบ ผู้เล่นหรือแคดดี้อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้ระดับ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อทำบันทึกด้วยมือในสมุดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือที่อื่นๆ ได้หรือไม่
 2. ไม่ได้ บันทึกที่เขียนด้วยมือต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เล่นหรือแคดดี้ หรือการสังเกตกลิ้งลูกบนกรีนหรือผ่านความรู้สึกของผู้เล่นหรือแคดดี้ หรือการสังเกตทั่วไปบนกรีน
 3. ในระหว่างรอบ ผู้เล่นหรือแคดดี้อาจใช้วัสดุ (ไม่ว่าพิมพ์หรือเขียนด้วยมือ) เพื่อช่วยอ่านเส้นทางเล่นบนกรีนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่เป็นวัสดุทั่วไปที่สามารถนําไปใช้กับกรีนใดในสนามได้หรือไม่
 4. ไม่ได้ ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นใดที่สามารถช่วยในการอ่านเส้นทางเล่นบนกรีน (ไม่ว่าเป็นเฉพาะกรีน หรือกรีนทั่วไป)
 5. ผู้เล่นหรือแคดดี้อาจรวบรวมข้อมูลที่ดูในทีวีไว้ในบันทึกที่เขียนด้วยมือ ได้หรือไม่
 6. ได้ บันทึกด้วยมืออาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือการสังเกตลูกกลิ้งบนกรีน และรวมถึงการสังเกตดังกล่าวจากการออกอากาศทางทีวี บันทึกเหล่านี้ต้องเก็บไว้ในสมุดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือบนแผนที่อื่นของสนามที่ได้รับอนุมัติ หรือใบตำแหน่งหลุมที่ได้รับอนุมัติ

การเปลี่ยนแคดดี้และบันทึกของพาร์ทเนอร์ :

 1. ถ้าผู้เล่นเริ่มต้นรอบของเขาหรือเธอพร้อมกับแคดดี้ A แต่แล้วเปลี่ยนเป็นแคดดี้ B ในระหว่างรอบ ผู้เล่นและแคดดี้ B อาจใช้ Yardage book ได้รับการอนุมัติที่มีบันทึกด้วยมือที่ทำโดยแคดดี้ A เพื่อช่วยอ่านเส้นทางเล่นบนกรีน ได้หรือไม่
 2. ในสถานการณ์ที่จํากัดที่ผู้เล่นเปลี่ยนแคดดี้ในระหว่างรอบ (ตัวอย่างเช่น ถ้าแคดดี้ A ป่วย) อนุญาตให้ผู้เล่นใช้ทั้งแคดดี้ A และแคดดี้ B ที่มีบันทึกด้วยมือสําหรับส่วนที่เหลือของรอบนั้น
 3. ถ้าผู้เล่นเปลี่ยนแคดดี้ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นและแคดดี้ใหม่อาจใช้บันทึกด้วยมือที่ทําโดยแคดดี้ก่อนหน้านี้เพื่อช่วยหาเส้นทางเล่นบนกรีน ได้หรือไม่?

A.ได้ ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นอาจใช้บันทึกด้วยมือที่สามารถช่วยอ่านเส้นทางเล่นบนกรีน แม้ว่าบันทึกนั้นทําโดยแคดดี้ที่ผู้เล่นเคยมีก่อนหน้านี้ในระหว่างการแข่งขัน ความสามารถในการใช้บันทึกนี้ต่อไปยังรวมถึงสถานการณ์ที่แคดดี้จดบันทึกในระหว่างรอบฝึกซ้อมในวันที่นําไปสู่การแข่งขัน แต่ผู้เล่นเริ่มทัวร์นาเมนต์กับแคดดี้คนอื่น

สิทธิ์นี้ไม่รวมถึงสถานการณ์ที่ผู้เล่นหรือแคดดี้พยายามหลีกเลี่ยงข้อจํากัดของบันทึกด้วยมือ

 1. ผู้เล่นอาจใช้บันทึกด้วยมือเพื่อช่วยอ่านเส้นทางเล่นบนกรีนจากพาร์ทเนอร์หรือแคดดี้ของพาร์ทเนอร์ในการแข่งขันโฟร์บอลได้หรือไม่
 2. ได้ ขณะที่ MLR G-11 จํากัดบันทึกด้วยมือที่สามารถช่วยอ่านเส้นทางเล่นบนกรีนเฉพาะที่ทําโดยผู้เล่นหรือแคดดี้ของผู้เล่น กฎข้อ 22.2 และ 23.5a มีความชัดเจนในการระบุว่าพาร์ทเนอร์ หรือแคดดี้ของพาร์ทเนอร์อาจให้คําแนะนํา

การใช้การปรับโทษ :

 1. ถ้าผู้เล่นมีโทษปรับในการละเมิดกฎข้อ 4.3 แล้วละเมิด MLR G-11 ในรอบเดียวกัน การปรับโทษใช้สําหรับการละเมิด MLR อย่างไร

A.ขณะที่ MLR G-11 ใช้การปรับโทษตามกฎข้อ 4.3 และการละเมิด MLR G-11 นี้แยกจากการละเมิดกฎข้อ 4.3 หมายความว่าผู้เล่นที่ละเมิดกฎข้อ 4.3 แล้วละเมิด MLR นี้ (หรือในทางกลับกัน) ในรอบเดียวกัน มีโทษปรับทั่วไปสองข้อ การละเมิดทั้งกฎข้อ 4.3 หรือ MLR ต่อเนื่องในระหว่างรอบเดียวกันส่งผลในการตัดสิทธิ์

 

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID : wichitttt

สวัสดีปีใหม่ครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand