กฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022

Rules of Golf2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022 เขย่าวงการกอล์ฟ

แข่งขันชิงเงินรางวัลได้ และติดโลโก้โฆษณาบนเสื้อผ้าได้

 

ลาทีปีเก่าครับท่านนักกอล์ฟ

                แม้จะมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอดปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่เวลาผ่านไปจนมาถึงเดือนสุดท้ายของปี ทน ๆ กันอีกสักนิด ก็จะหมดปีขึ้นปีใหม่ ก็เป็นความหวังของประชาชนชาวไทยรวมทั้งประชาชนชาวกอล์ฟด้วย ชีวิตดำเนินไปได้ก็เพราะยังมีความหวัง ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆ เพื่อนๆ ชาวกอล์ฟให้ฝ่าฟันต่อไปอีกสักปีครับ

                ฉบับนี้ ต้องแทรกด่วนเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ทาง R&A และ USGA ได้ประกาศกฎสถานภาพสมัครเล่นใหม่ ปี 2022 จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จะเป็นแรงเขย่าวงการกอล์ฟวงการกอล์ฟทั่วโลก มีการพยากรณ์ว่า ภายใน 5 ปีการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงเงินรางวัล จะยกระดับขยับใกล้การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ นักกอล์ฟนักเรียนนักศึกษาสามารถแข่งขันชิงเงินรางวัลได้ แม้จะไม่มาก แต่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้ ไม่ต้องรีบร้อนเทิร์นโปรช่วงอายุน้อยๆ รายการแข่งขันสมัครเล่นชิงเงินรางวัล สปอนเซอร์ขนาดกลางขนาดเล็ก สามารถสนับสนุนได้ในวงเงินเรือนแสน มิต้องลงเงินเป็นล้านหรือหลายล้าน นักเรียนนักศึกษา มีสังคมของสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายผู้ปกครองเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสปอนเซอร์

                กฎสถานภาพสมัครเล่นปี 2022 ยังเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นติดโลโก้บนเสื้อผ้าหรือ อุปกรณ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่บังคับจำนวน หรือขนาดของโลโก้ สปอนเซอร์ทุกขนาดสามารถสนับสนุนได้

ความเป็นมาของกฎสถานภาพสมัครเล่น ฉบับปี ค.ศ. 2022 :

                กอล์ฟสมัครเล่นมีบทบาทที่ดีในกีฬากอล์ฟ และทุกวันนี้การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นมี

มูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นที่ชื่นชอบของนักกอล์ฟทุกเพศทุกวัยทั่วโลก กฎข้อบังคับว่าด้วยสถานภาพสมัครเล่นยังคงกำหนดผู้มีสิทธิ์แข่งขันในสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น และฉบับนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงกฎข้อบังคับให้ทันสมัย ให้เข้าใจและนําไปใช้ง่ายขึ้น

                ฉบับใหม่นี้มีผลมาจากความคิดริเริ่มที่ทันสมัยโดยผู้แทนในอดีตและปัจจุบันในคณะกรรมการสถานภาพสมัครเล่นของ อาร์ แอนด์ เอ และ ยูเอสจีเอ พร้อมกับผู้แทนจากทุกระดับและทุกพื้นที่ของเกมกอล์ฟ ได้รับอิทธิพลจากข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักกอล์ฟทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเล่นเกมในวันนี้ กฎข้อบังคับใหม่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกอล์ฟสมัครเล่นและกอล์ฟ

อาชีพในบริบทที่ทันสมัย ทำความชัดเจนและให้โอกาสนักกอล์ฟสมัครเล่น ผู้จัดการแข่งขัน และผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟสมัครเล่น ซึ่งเป็นความตั้งใจที่พวกเขาสนับสนุนกีฬาที่ดีต่อสุขภาพในอนาคตสำหรับผู้ที่เล่นในระดับสูงสุด และสำหรับหลายคนที่เล่นกีฬากอล์ฟเพื่อความเพลิดเพลินและความท้าทาย

ฉบับนี้ กล่าวถึงหัวข้ออะไรบ้าง

            - นักกอล์ฟสมัครเล่นมีลักษณะอย่างไร เมื่อใดไม่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น

            - การกระทำที่เสียสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น

            - แนวทางที่อนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทำได้

            - แข่งขันชิงเงินรางวัลได้

            - ติดโลโก้บนเสื้อผ้าหรือ อุปกรณ์ในเชิงพาณิชย์ได้

            - กฎข้อบังคับสถานภาพสมัครเล่น 2565

นักกอล์ฟสมัครเล่น (Amateur Golfer)

นักกอล์ฟทุกคนเป็นสมัครเล่น เว้นแต่ :

                - รับรางวัลที่ไม่อนุญาตภายใต้กฎข้อ 3: รางวัล

                - เล่นในการแข่งขันเป็นอาชีพ

                - ยอมรับการจ่ายเงิน หรือค่าตอบแทนสำหรับการสอนที่ไม่อนุญาตภายใต้กฎข้อ 4 : การสอน

                - รับการจ้างงาน (รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ) เป็นอาชีพในสนามกอล์ฟหรือในสนามไดร์ฟกอล์ฟ

                - ถือครองการเป็นสมาชิกของสมาคมสำหรับนักกอล์ฟอาชีพ

นักกอล์ฟสมัครเล่นกระทำการใดตามข้างบนนี้ ไม่เป็นสมัครเล่น(Non-amateur) และยังคงไม่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น (Amateur Golfer) จนกว่าได้รับการคืนสถานภาพสมัครเล่น

การกระทำที่เสียสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น

เล่นในการแข่งขันเป็นอาชีพ

o นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าไปและเล่นในการแข่งขันในฐานะอาชีพจะเสียสถานภาพสมัครเล่น

▪รวมถึงเมื่อนักกอล์ฟเริ่มต้นแต่ไม่จบการแข่งขันเช่นเมื่อผู้เล่นนั้นถอนตัวหรือไม่ผ่านรอบเดียวหรือหลายรอบด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม

➢ นักกอล์ฟสมัครเล่นอาจถอนตัวจากการเข้าไปแบบอาชีพหรือเปลี่ยนสถานภาพเป็นเป็นสมัครเล่นก่อนเล่นในการแข่งขันดังกล่าวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพสมัครเล่นของพวกเขา

o นักกอล์ฟที่เล่นในการแข่งขันจำกัดเฉพาะนักกอล์ฟอาชีพจะสูญเสียสถานภาพสมัครเล่นของพวกเขา

แนวทางที่อนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทําได้

อนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทำได้ดังนี้ :

 - การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเล่น :

                o ถือครองสมาชิกในทัวร์อาชีพ แต่ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ

                o กระทำและ/หรือผ่านการทดสอบความสามารถในการเล่น (PAT (Playing Ability Test))

- การกระทำเกี่ยวข้องกับการศึกษา :

                o ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการในกอล์ฟอาชีพ แต่โปรแกรมดังกล่าวไม่จำเป็นให้นักเรียนถือครอง สมาชิกของสมาคมกอล์ฟอาชีพ หรือทำสิ่งอื่นที่จะส่งผลให้สิ้นสถานภาพสมัครเล่น (เช่น ทำการสอนโดยรับ ค่าตอบแทน)

- การกระทำที่เกี่ยวกับการจ้างงานและตําแหน่ง :

                o ทำงานในร้านกอล์ฟหรือร้านค้าปลีกไม้กอล์ฟ การซ่อมไม้กอล์ฟ ผู้ผลิตไม้ หรือช่างซ่อม

                o ทำงานเป็นผู้จัดการทั่วไป หรือผู้อำนวยการกอล์ฟในสนามกอล์ฟ สโมสร หรือสถานที่อื่น

                o ทำงานเป็นลูกจ้างของผู้ผลิตอุปกรณ์

                o ทำงานเป็นแคดดี้ แม้ในขณะที่เป็นแคดดี้ให้แก่นักกอล์ฟอาชีพหรือในทัวร์อาชีพ

                o ทำงานเป็นผู้บริหารกอล์ฟ เช่น ลูกจ้างสมาคมกอล์ฟ

- การกระทำเกี่ยวกับการแข่งขัน :

                o นักกอล์ฟสมัครเล่นที่กำลังวางแผนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันเป็นนักกอล์ฟอาชีพ แต่ยังไม่ได้เล่นในการแข่งขันนั้น

                o การเล่นเป็นอาชีพในการแข่งขันตีไกลหรือการแข่งขันพัท ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพสมัครเล่น

แข่งขันชิงเงินรางวัลได้      

                อนุญาตนักกอล์ฟสมัครเล่นในการแข่งขันสแครช (Scratch Competitions) รับรางวัล รวมถึงเงินรางวัลจำกัด £700 หรือ US$ 1,000 ต่อการแข่งขัน เว้นแต่องค์กรกำกับดูแลแห่งชาติกำหนดเงินรางวัลจำกัดไว้ต่ำกว่าการแข่งขันสแครช เป็นการแข่งขันที่ไม่มีแฮนดิแคปมาเกี่ยวข้องในการคิดสกอร์

                ใช้กับการแข่งขันกอล์ฟแท่นทีถึงหลุม (Tee-to-Hole) ที่เกี่ยวข้องกับสกอรสำหรับหลุม โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ที่ใช้แข่งขัน (ตัวอย่างเช่น ในสนามกอล์ฟ หรือเครื่องจำลองกอล์ฟ (golf simulator))

ความหมายของเงินรางวัล

                เงินรางวัลอาจมาในหลายรูปแบบ รวมถึงเงินสด สกุลเงินสด หรือดิจิตอล เช็ค เงินฝากธนาคาร หุ้น หุ้นและพันธบัตร บัตรของขวัญ และบัตรเดบิตที่สามารถขึ้นเป็นเงินสด หรือสามารถใช้ถอนเงินสดได้ถือว่าเป็นเงิน รางวัล

ติดโลโก้บนเสื้อผ้าหรือ อุปกรณ์ในเชิงพาณิชย์ได้

                กฎข้อไม่ได้จํากัดจำนวน หรือขนาดของโลโก้เชิงพาณิชย์ที่นักกอล์ฟสมัครเล่นอาจติดบนเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ของเขา แต่ผู้จัดการแข่งขันอาจต้องการจำกัดการระบุตัวตนเชิงพาณิชย์ที่อนุญาตบนเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับผู้เล่นที่ได้รับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์เพื่อเข้าไปร่วมแข่งขัน เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สินค้าคู่แข่ง เป็นต้น

กฎข้อบังคับสถานภาพสมัครเล่น 2565

กฎข้อ 1 จุดประสงค์ของกฎ

กอล์ฟสมัครเล่นมีประเพณีเป็นที่ยอมรับ รวมถึงประวัติศาสตร์ในการแข่งขันที่จำกัดเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่น กฎข้อบังคับสถานภาพสมัครเล่นกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในสถานภาพที่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น

กีฬากอล์ฟส่วนใหญ่ใช้การควบคุมตนเอง เพื่อช่วยปกป้องความซื่อสัตย์ร่วมกันโดยลดแรงกดดันด้านกฎข้อบังคับและกฎแฮนดิแคป กฎข้อบังคับสถานภาพสมัครเล่นจำกัดรูปแบบ และมูลค่าของรางวัลที่อนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นรับได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดแข่งขัน

กฎข้อ 2 นักกอล์ฟสมัครเล่น

นักกอล์ฟทุกคนเป็นสมัครเล่น เว้นแต่ :

 • รับรางวัลที่ไม่อนุญาตภายใต้กฎข้อ 3: รางวัล
 • เล่นในการแข่งขันเป็นอาชีพ
 • ยอมรับการจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนสำหรับการสอนที่ไม่อนุญาตภายใต้กฎข้อ 4: การสอน
 • รับการจ้างงาน (รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ) เป็นอาชีพในสนามกอล์ฟหรือในสนามไดร์ฟกอล์ฟ หรือ
 • ถือครองการเป็นสมาชิกของสมาคมสำหรับนักกอล์ฟอาชีพ

นักกอล์ฟสมัครเล่นกระทำการใดตามข้างบนนี้ไม่เป็นสมัครเล่น และยังคงไม่เป็นสมัครเล่นจนกว่าได้รับการคืนสถานภาพสมัครเล่น (ดูกฎข้อ 5: การคืนสถานภาพสมัครเล่น)

กฎข้อ 3 รางวัล

3a การแข่งขันสแครช

อนุญาตนักกอล์ฟสมัครเล่นในการแข่งขันสแครชรับรางวัล รวมถึงเงินรางวัลจำกัด £700 หรือ US$ 1,000 ต่อการแข่งขันเว้นแต่องค์กรกำกับดูแลแห่งชาติกำหนดเงินรางวัลจำกัดไว้ต่ำกว่า

วัตถุประสงค์ของกฎข้อนี้ การแข่งขันสแครช เป็นการแข่งขันที่ไม่มีส่วนประกอบที่มีสกอร์ สุทธิในส่วนใดในการแข่งขัน และต้องไม่ใช้แฮนดิแคปเพื่อแบ่งแยกผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม สแครชแตกต่างกัน การแข่งขันใดที่ไม่ใช่การแข่งขันสแครชเป็นการแข่งขันใช้แฮนดิแคป

3b การแข่งขันใช้แฮนดิแคป

ไม่อนุญาตนักกอล์ฟสมัครเล่นรับเงินรางวัลในการแข่งขันใช้แฮนดิแคป แต่อาจรับรางวัล อื่นที่มีมูลค่าจำกัด £700 หรือ US$ 1,000 ต่อการแข่งขัน เว้นแต่องค์กรกำกับดูแลแห่งชาติกำหนดมูลค่าจำกัดไว้ต่ำกว่า

3c ทั่วไป

รางวัลที่ไม่ใช่รางวัลเงินสด มูลค่าของรางวัลนั้นมีราคาสิ่งของที่สามารถซื้อจากแหล่งค้าปลีกทั่วไป ณ เวลาที่รับรางวัลนั้น

รางวัลจำกัดใช้กับสิ่งต่อไปนี้:

 • การแข่งขันกอล์ฟใดที่เล่นจากแท่นทีถึงหลุมเกี่ยวข้องกับสกอร์ของหลุม โดยไม่คำนึงถึงสถานที่แข่งขันนั้น (ตัวอย่างเช่น ในสนามกอล์ฟ หรือเครื่องจำลองกอล์ฟ)
 • การแข่งขันใดที่ใช้ทักษะเล่นช็อทระหว่างการแข่งขันกอล์ฟจากแท่นทีถึงหลุม
 • รางวัลรวมทั้งหมดที่ได้รับในการแข่งขันรายการเดียวหรือการแข่งขันหลายรายการในเวลาเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น การแข่งขันประเภทบุคคลและประเภททีม)

รางวัลจำกัดนี้ไม่นำไปใช้กับสิ่งต่อไปนี้:

 • มูลค่าของถ้วยรางวัล และรางวัลอื่นที่คล้ายกัน
 • การแข่งขันไดรฟ์ไกล การแข่งขันตีเข้าเป้า การแข่งขันเกี่ยวข้องกับทักษะเฉพาะที่เป็นทริกช็อท (Trick Shot) และการแข่งขันเกี่ยวกับการพัทโดยเฉพาะ (เว้นแต่การแข่งขันหรือช็อทที่เล่นระหว่างแท่นทีถึงหลุมในการแข่งขันกอล์ฟ)

กฎข้อ 4 การสอน

การสอนหมายถึงการสอนวิธีการสวิงไม้กอล์ฟและตีลูกกอล์ฟ กฎข้อบังคับสถานภาพสมัครเล่นไม่นำไปใช้กับการสอนหรือการโค้ชรูปแบบอื่น (ตัวอย่างเช่น สอนการฟิตร่างกาย และสอนจิตวิทยาเกี่ยวกับกอล์ฟ)

นักกอล์ฟสมัครเล่นซึ่งไปรับการจ่ายหรือค่าตอบแทนสำหรับการสอน รวมถึงส่วนที่เป็นเงินเดือนตามหน้าที่ ไม่เป็นสมัครเล่น

แต่นักกอล์ฟสมัครเล่นอาจรับการจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนสำหรับการสอนในกรณีต่อไปนี้ :

 • เป็นส่วนของโปรแกรมที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าโดยองค์กรกำกับดูแลแห่งชาติ
 • เป็นลูกจ้างในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแคมป์ฝึก แต่เวลาทำการสอนน้อยกว่า 50% ของเวลาปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดในฐานะลูกจ้าง
 • เมื่อทำการสอนโดยการเขียนหรือออนไลน์ และไม่จำกัดเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม

กฎข้อ 5 การคืนสถานภาพกลับมาเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น

นักกอล์ฟไม่เป็นสมัครเล่นอาจกลับคืนมาเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยยื่นคำขอต่อองค์กรกำกับดูแลแห่งชาติ

องค์กรกำกับดูแลแห่งชาติแต่ละแห่งเพียงผู้เดียวมีอำนาจ :

 • คืนสถานภาพให้แก่นักกอล์ฟไม่เป็นสมัครเล่น
 • ให้รอเวลาก่อนการคืนสถานภาพ หรือ
 • ปฏิเสธการคืนสถานภาพ

การตัดสินขององค์กรกำกับดูแลแห่งชาติในการคืนสถานภาพถือเป็นที่สิ้นสุด ขั้นตอนการอุทธรณ์ให้ขึ้นอยู่กับองค์กรกำกับดูแลแห่งชาตินั้นเป็นผู้กำหนด

กฎข้อ 6 การใช้กฎข้อบังคับ

The R&A และ USGA เป็นองค์กรกำกับดูแลกฎข้อบังคับสถานภาพสมัครเล่น และสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับเมื่อใดก็ได้ จัดทำและเปลี่ยนแปลงการแปลความหมายของกฎข้อบังคับได้ตลอดเวลา

สหพันธ์หรือสมาคมกอล์ฟแห่งชาติเป็นองค์กรกำกับดูแลแห่งชาติ รับผิดชอบในการกำกับและดูแลการใช้กฎข้อบังคับ

สถานภาพสมัครเล่นในพื้นที่ที่มีอำนาจอยู่ รวมถึงจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นที่ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ถ้ามีความไม่แน่ใจหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้กฎข้อบังคับ รวมถึงบุคคลที่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นหรือไม่เป็นสมัครเล่นหรือไม่ องค์กรกำกับดูแลแห่งชาติมีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่อาจส่งเรื่องมายัง อาร์ แอนด์ เอ ก่อนการตัดสินใจการตัดสินขององค์กรกำกับดูแลแห่งชาติในการใช้กฎข้อบังคับถือเป็นที่สิ้นสุด ขั้นตอนการอุทธรณ์ให้ขึ้นอยู่กับองค์กรกำกับดูแลแห่งชาตินั้นเป็นผู้กำหนด

มีข้อสงสัยในกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นปี 2022 สอบถามได้ที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือLine ID : wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand