กฎข้อ 18 การผ่อนปรนสโตรคและระยะ ลูกหายหรือโอบี โพรวิชันนัลบอล

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 18 การผ่อนปรนสโตรคและระยะ ลูกหายหรือโอบี

โพรวิชันนัลบอล

(Stroke and Distance Relief, Ball Lost or Out  of Bounds, Provisional Ball)

 

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

กฎข้อ 17-18-19 การผ่อนปรนจะมีโทษปรับ จะมีโทษปรับ1 สโตรค ยกเว้น กฎข้อ 19.3b ทางเลือกเพิ่ม (สองสโตรคปรับโทษ) ลูกไม่สามารถเล่นได้ในบังเกอร์ ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนบนเส้นด้านหลังนอกบังเกอร์ จะมีโทษปรับ 2 สโตรค

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ18 ครอบคลุมการทำการผ่อนปรน โดยมีโทษปรับสโตรคและระยะ เมื่อลูกหายนอกพื้นที่ปรับโทษ หรือไปหยุดอยู่ในโอบี ไม่สามารถทำความต่อเนื่องที่ต้องการในการเล่นจากพื้นที่ตั้งทีไปยังหลุม ผู้เล่นต้องกลับไปเล่นอีกครั้งต่อไปจากที่ทำการสโตรคครั้งที่แล้ว

กฎข้อนี้ยังได้ครอบคลุมการปฏิบัติ และเมื่อใดอาจเล่นโพรวิชันนัลบอลเพื่อประหยัดเวลาเมื่อลูกอยู่ในการเล่นอาจอยู่ในโอบี หรือหายนอกพื้นที่ปรับโทษ

กฎข้อ 18 มี 3 กฎย่อย

18.1 อนุญาตให้ทำการผ่อนปรนโดยการปรับโทษสโตรคและระยะได้ทุกเวลา

18.2 เมื่อลูกหายหรือโอบี ต้องผ่อนปรนสโตรคและระยะ

18.3 โพรวิชันนัลบอล

นิยามศัพท์ : สโตรคและระยะ (Stroke and Distance)

ขั้นตอนและการปรับโทษเมื่อผู้เล่นผ่อนปรนตามกฎข้อ 17 18 หรือ 19 โดยการเล่นจากที่ทำสโตรค ครั้งที่แล้ว (ดูกฎข้อ 14.6)

ความหมายของสโตรคและระยะหมายความว่าผู้เล่นทั้ง :

- มีหนึ่งสโตรคปรับโทษ และ

- เสียประโยชน์ของการได้ระยะทางไปสู่หลุมจากจุดที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว

ผู้เล่นจะทำการผ่อนปรน โดยการปรับโทษสโตรคและระยะได้เมื่อใดบ้าง R.18.1  

ได้ทุกเวลา ที่ผู้เล่นจะทำการผ่อนปรนสโตรคและระยะโดยบวก 1 สโตรคปรับโทษ และเล่นลูกเดิมหรือลูกอื่นจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว ไม่ว่าลูกของผู้เล่นอยู่ที่ใดในสนาม

เมื่อผู้เล่นใช้ลูกอื่นเข้ามาอยู่ในการเล่นตามสโตรคและระยะ ลูกเดิมไม่อยู่ในการเล่นอีกต่อไป และต้องไม่เล่น

นิยามศัพท์ : หาย (Lost)

สถานะของลูกที่หาไม่พบในสามนาทีหลังจากผู้เล่นหรือแคดดี้ของเขา (หรือพาร์ทเนอร์ของผู้เล่น หรือแคดดี้ของพาร์ทเนอร์) เริ่มค้นหาลูก

ถ้าการค้นหาเริ่มขึ้นและถูกขัดจังหวะชั่วคราวด้วยเหตุผลที่ดี (เช่น ผู้เล่นหยุดการค้นหาเมื่อการเล่นหยุดลงชั่วคราว หรือจำเป็นต้องยืนหลบเพื่อรอให้ผู้เล่นอื่นเล่น) หรือเมื่อผู้เล่นผิดพลาดไประบุลูกผิด:

- ไม่นับเวลาระหว่างที่มีการขัดจังหวะกับเมื่อกลับมาค้นหา และ

- เวลารวมทั้งหมดที่ใช้ในการค้นหาคือสามนาที นับเวลาในการค้นหาทั้งก่อนการขัดจังหวะและหลังจากที่กลับมาค้นหาต่อ

ผู้เล่นประกาศว่าลูกหายได้ หรือไม่

ผู้เล่นไม่อาจทำการประกาศว่าลูกหาย ลูกหายต่อเมื่อไม่พบภายในสามนาทีหลังจากผู้เล่นหรือแคดดี้ของเขาหรือของเธอ หรือพาร์ทเนอร์เริ่มหาเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นหาลูกของเขาหรือของเธอเป็นเวลาสองนาทีแล้ว ประกาศลูกหายและเดินกลับไปเล่นอีกลูก ก่อนผู้เล่นใช้อีกลูกอยู่ในการเล่น พบลูกเดิมภายในเวลาหาสามนาที เมื่อผู้เล่นไม่อาจประกาศว่าลูกของเขาหรือของเธอหาย ลูกเดิมยังคงเป็นลูกอยู่ในการเล่น

ผู้เล่นชักช้าในการเริ่มต้นค้นหา เพื่อให้มีความได้เปรียบได้หรือไม่

ผู้เล่นไม่อาจเริ่มหาล่าช้า เพื่อให้มีความได้เปรียบ

เวลาหาสามนาทีสำหรับลูกเริ่มเมื่อผู้เล่น หรือแคดดี้ของเขา (หรือพาร์ทเนอร์ของผู้เล่น หรือแคดดี้ของพาร์ทเนอร์) เริ่มหาลูก ผู้เล่นไม่อาจชะลอการเริ่มหาเพื่อให้ได้เปรียบโดยยินยอมให้ผู้อื่นค้นหาในนามของเขา

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เล่นกำลังเดินไปที่ลูกของเขา และผู้ชมกำลังมองหาลูกบอลอยู่แล้ว ผู้เล่นไม่สามารถจงใจชะลอการเข้าไปที่พื้นที่เพื่อสงวนเวลาเริ่มหาสามนาที ในกรณีเช่นนั้น เวลาในการหาเริ่มเมื่อผู้เล่นเสมือนว่าเขาอยู่ในตำแหน่งเข้าไปหาโดยไม่จงใจเดินไปยังพื้นที่ล่าช้า

กรณีผู้เล่น ค้นหาสองลูก ได้เวลา 3 หรือ 6 นาที

เมื่อผู้เล่นเล่นสองลูก (เช่น ลูกในการเล่นและโพรวิชันนัลบอล) และกำลังหาทั้งสองลูก ผู้เล่นใช้เวลาหาสามนาทีแยกกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับลูกอยู่ใกล้กันมากแค่ไหน

ถ้าลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกัน สามารถหาทั้งสองลูกได้ในเวลาเดียวกัน อนุญาตผู้เล่นเพียงสามนาทีในการหาทั้งสองลูก

แต่ถ้าลูกอยู่ในพื้นที่ต่างกัน (เช่น ฝั่งตรงข้ามของแฟร์เวย์) อนุญาตให้ผู้เล่นใช้เวลาหาสามนาทีสำหรับแต่ละลูก

เมื่อใดถือว่าลูกหาย R.18.2a(1)

ลูกหายถ้าไม่พบภายใน 3 นาทีหลังจากผู้เล่น หรือแคดดี้ของเขาเริ่มค้นหา

เมื่อใดถือว่าลูกโอบี R.18.2a(2)

ลูกโอบีเมื่อทุกส่วนของลูกอยู่นอกขอบเขตของสนาม

ลูกอยู่ในสนามเมื่อส่วนใดของลูก:

- อยู่บน หรือสัมผัสพื้น หรือสิ่งอื่น (เช่น วัตถุธรรมชาติ หรือวัตถุประดิษฐ์) ภายในขอบเขต หรือ

- อยู่เหนือขอบเขต หรืออยู่เหนือส่วนใดของสนาม

ผู้เล่นอาจยืนในโอบี เพื่อเล่นลูกที่อยู่ในสนาม

เมื่อลูกหายหรือโอบี จะปฏิบัติอย่างไร R.18.2b

มี 1 สโตรคปรับโทษ และเล่นลูกเดิมหรือลูกอื่นจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว(ที่เดิม)

นิยามศัพท์ : โพรวิชั่นนัลบอล (Provisional Ball)

ลูกอื่นที่เล่นในกรณีที่ผู้เล่นเพิ่งเล่นไปอาจจะ :

- อยู่ในโอบี หรือ

- หายนอกพื้นที่ปรับโทษ

โพรวิชั่นนัลบอลไม่เป็นลูกอยู่ในการเล่นของผู้เล่น นอกจากกลายเป็นลูกอยู่ในการเล่นตามกฎข้อ 18.3c

เหตุใดจึงเล่น โพรวิชันนัลบอล R.18.3a.

ถ้าลูกอาจหาย นอกพื้นที่ปรับโทษหรือโอบี เพื่อประหยัดเวลา ผู้เล่นอาจเล่นลูกอื่นสำรองไปก่อนตามการปรับโทษสโตรคและระยะ

เหตุใดต้องแจ้ง ก่อนเล่นโพรวิชันนัลบอล R.18.3b

ก่อนทำสโตรค ผู้เล่นต้องแจ้งว่าเขากำลังจะเล่นโพรวิชันนัลบอล

ถ้าผู้เล่นไม่แจ้งเช่นนี้ (แม้ว่าโดยตั้งใจเล่นโพรวิชันนัลบอล) และเล่นลูกจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว ลูกนั้นเป็นลูกอยู่ในการเล่นของผู้เล่น ตามการปรับโทษสโตรคและระยะ

การเล่นโพรวิชันนัลบอล มีประเด็นอะไรบ้าง R.18.3c

มี 3 ประเด็นกฎ

(1) การเล่นโพรวิชันนับอลมากกว่าหนึ่งครั้ง

(2) เมื่อโพรวิชันนัลบอลกลายเป็นลูกอยู่ในการเล่น

(3) ต้องยกเลิกโพรวิชันนัลบอลเมื่อใด

การเล่นโพรวิชันนับอลมากกว่าหนึ่งครั้ง R.18.3c(1)

ผู้เล่นอาจเล่นโพรวิชันนัลบอลต่อเนื่องโดยไม่เสียสถานะโพรวิชันนัลบอล โดยเล่นจากจุดที่มีระยะเท่ากัน หรือไกลหลุมมากกว่าที่ประมาณว่าลูกเดิมอยู่

เมื่อโพรวิชันนัลบอลกลายเป็นลูกอยู่ในการเล่น R.18.3c(2)

- เมื่อลูกเดิมหายที่ใดในสนาม ยกเว้นในพื้นที่ปรับโทษ หรือโอบี ลูกเดิมจะไม่อยู่ในการเล่นอีกต่อไป

- เมื่อเล่นโพรวิชันนัลบอลจากจุดใกล้หลุมกว่าที่ประมาณว่าลูกเดิมอยู่ ลูกเดิมไม่อยู่ในการเล่นอีกต่อไป

ต้องยกเลิกโพรวิชันนัลบอลเมื่อใด  R.18.3c(3)

- เมื่อพบลูกเดิมในสนามนอกพื้นที่ปรับโทษ ก่อนหมดเวลาค้นหาลูก 3 นาที ผู้เล่นต้องเล่นลูกเดิมตามที่อยู่

- เมื่อพบลูกเดิมในพื้นที่ปรับโทษ หรือรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ ผู้เล่นต้องเล่นลูกเดิมตามที่อยู่ หรือทำการผ่อนปรนมีการปรับโทษ

 

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID: wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์

 


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand