กฎข้อ 16 การผ่อนปรนจากสภาพสนามผิดปกติ

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 16 การผ่อนปรนจากสภาพสนามผิดปกติ

(รวมถึงสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้) สภาพสัตว์อันตราย และลูกจม

Relief from Abnormal Course Conditions (Including Immovable Obstructions), Dangerous Animal Condition,  Embedded Ball

 

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

                ฉบับนี้กฎข้อ 16 นักกอล์ฟทั่วไปน่าจะยังชอบ เพราะเกี่ยวกับผ่อนปรนฟรี ขอเน้นว่า กฎข้อ 15-16 การผ่อนปรนจะไม่มีโทษปรับ ส่วนกฎข้อ 17-18-19 ถ้าผ่อนปรนจะมีโทษปรับ

                กฎข้อ 16 ยังเป็นการผ่อนปรนฟรี ไม่มีโทษปรับ ผ่อนปรนจากการผ่อนปรนจากสภาพสนามผิดปกติ สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ สภาพสัตว์อันตราย และลูกจมกฎข้อ 16 ครอบคลุมการผ่อนปรนฟรี โดยเล่นลูกจากอีกที่หนึ่งได้เมื่อใด และอย่างไร เช่น เมื่อติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ หรือสภาพสัตว์อันตราย เพราะถือว่าสภาพผิดปกติเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นส่วนของความท้าทายต่อการเล่นในสนาม อย่างเช่น เนิน บังเกอร์ พื้นที่ปรับโทษจึงอนุญาตผู้เล่นทำการผ่อนปรนฟรี สำหรับพื้นที่ ที่เป็นส่วนของความท้าทายต่อการเล่นในสนาม ถ้าผ่อนปรนจะมีโทษปรับ

                นักกอล์ฟทั่วไปมักจะคุ้นเคยกับคำว่า “ฟรีดรอป” และ “เสียดรอป” แต่แท้จริงแล้ว การดรอปเป็นการผ่อนปรน (relief) ลักษณะหนึ่ง จึงขออธิบายซ้ำอีกครั้ง

                อธิบาย(ของผู้เขียน) : การผ่อนปรนจะมี 3ลักษณะ

                - หยิบ ปัด หรือ เคลื่อนย้าย (อยู่ในกฎข้อ 15)

                - มาร์ค หยิบ และนำกลับไปวาง (อยู่ในกฎข้อ 15)

                - ดรอปลูก (อยู่ในกฎข้อ 15-19)

รายละเอียดการผ่อนปรน และขั้นตอนวิธีการผ่อนปรน จะบรรยายในตัวกฎกอล์ฟ

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 16 ครอบคลุมการผ่อนปรนฟรี โดยเล่นลูกจากอีกที่หนึ่งได้เมื่อใด และอย่างไร เช่น เมื่อติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ หรือสภาพสัตว์อันตราย

                - ถือว่าสภาพเหล่านี้ ไม่เป็นส่วนของความท้าทายต่อการเล่นในสนาม และอนุญาตผู้เล่นทำการผ่อนปรนฟรี ยกเว้นในพื้นที่ปรับโทษ

                - โดยปกติผู้เล่นทำการผ่อนปรนด้วยการดรอปลูกในพื้นที่ผ่อนปรนจากจุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุด

กฎข้อนี้ยังครอบคลุมถึงการผ่อนปรนฟรี เมื่อลูกผู้เล่นจมในรอยตกของลูกในพื้นที่ทั่วไปด้วย

กฎข้อ 16 มี 4 ข้อย่อย

                16.1 สภาพสนามผิดปกติ (รวมถึงสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้)

                16.2 สภาพสัตว์อันตราย

                16.3 ลูกจม

                16.4 การหยิบลูกเพื่อดูว่าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน

16.1 สภาพสนามผิดปกติ (รวมถึงสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้)

ท่านนักกอล์ฟ ควรศึกษานิยามศัพท์หลายคำก่อน

นิยามศัพท์ : สภาพสนามผิดปกติ (Abnormal Course Condition)

สภาพที่กำหนดใดในสี่สภาพนี้ :

                - โพรงสัตว์

                - พื้นที่ซ่อม

                - สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้

                - น้ำชั่วคราว

นิยามศัพท์ : โพรงสัตว์ (Animal Hole)

โพรงใดบนพื้นที่สัตว์ขุด ยกเว้นโพรงที่ขุดโดยสัตว์ที่กำหนดเป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ด้วย (เช่น หนอนและแมลง)

ความหมายของโพรงสัตว์รวมถึง :

                - วัสดุร่วงหล่นที่สัตว์ขุดออกจากโพรง

                - ร่องรอยชำรุดหรือทางลงนำไปสู่โพรง และ

                - บริเวณใดบนพื้นที่ดันขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจากผลของการขุดโพรงใต้พื้นดินของสัตว์

นิยามศัพท์ : พื้นที่ซ่อม (Ground Under Repair)

ส่วนของสนามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นพื้นที่ซ่อม (ไม่ว่าทำเครื่องหมายหรือไม่) พื้นที่ซ่อมที่กำหนดรวมถึงทั้งสองอย่าง :

                - พื้นทั้งหมดในเขตของพื้นที่ที่กำหนด และ

                - หญ้า พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือสิ่งที่งอกเงยหรือวัตถุธรรมชาติที่ฝังรากในพื้นที่ที่กำหนดนั้น รวมถึงส่วนใดของวัตถุนั้นที่ขึ้นเหนือพื้นนอกเขตของพื้นที่ที่กำหนดนั้น แต่ไม่ใช่ส่วนใด (เช่น รากของต้นไม้) ที่ติดกับหรืออยู่ใต้พื้นนอกขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดนั้น

พื้นที่ซ่อมรวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้แม้ว่าคณะกรรมการไม่ได้กำหนด เช่น :

                - หลุมที่คณะกรรมการหรือผู้ดูแลสนามทำไว้ :

                » ในการเตรียมสนาม (เช่น รูที่เกิดจากการถอนหลักออกหรือหลุมบนกรีนที่ใช้สำหรับหลุมอื่นในกรณีที่ใช้กรีนร่วมกัน) หรือ

                » ในการบำรุงรักษาสนาม (เช่น หลุมที่นำแผ่นหญ้าหรือตอไม้ออก หรือการวางท่อ แต่ไม่รวมรูระบายอากาศ)

                - เศษหญ้าจากการตัด ใบไม้ และวัสดุอื่นที่กองไว้เพื่อรอการขนย้ายภายหลัง แต่ :

                » วัสดุธรรมชาติที่กองไว้เพื่อรอการขนย้ายเป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ด้วย

                » วัสดุใดที่ทิ้งไว้ในสนามและไม่มีเจตนาขนย้าย ไม่ใช่เป็นพื้นที่ซ่อม เว้นแต่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นเช่นนั้น

                - ที่อยู่อาศัยใดของสัตว์ (เช่น รังนก) ที่อยู่ใกล้ลูกของผู้เล่นที่การสโตรคหรือการยืนของผู้เล่นอาจทำความเสียหาย ยกเว้นเมื่อที่อยู่อาศัยทำโดยสัตว์ที่กำหนดเป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ (เช่น หนอนหรือแมลง)

เขตของพื้นที่ซ่อมควรกำหนดด้วยหลัก เส้น หรือลักษณะสภาพทางกายภาพ

                - หลัก : เมื่อกำหนดด้วยหลัก เขตของพื้นที่ซ่อมกำหนดโดยแนวระหว่างจุดด้านนอกของหลักที่ระดับพื้น และหลักนั้นอยู่ในพื้นที่ซ่อม

                - เส้น : เมื่อกำหนดโดยเส้นสีบนพื้น เขตของพื้นที่ซ่อมคือขอบนอกของเส้น และเส้นนั้นอยู่ในพื้นที่ซ่อม

                - ลักษณะสภาพทางกายภาพ : เมื่อกำหนดด้วยลักษณะสภาพทางกายภาพ (เช่น แปลงไม้ประดับหรือแปลงเพาะพันธ์หญ้า) คณะกรรมการควรระบุว่าเขตของพื้นที่ซ่อมกำหนดอย่างไร

เมื่อกำหนดเขตของพื้นที่ซ่อมด้วยเส้นหรือลักษณะสภาพทางกายภาพ อาจใช้หลักแสดงพื้นที่ซ่อม ว่าอยู่ที่ใด แต่ไม่มีความหมายอื่น

นิยามศัพท์ : สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Immovable Obstruction)

สิ่งกีดขวางใดที่ :

                - ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ใช้ความพยายามอย่างมากหรือไม่ทำให้สิ่งกีดขวางนั้น หรือสนาม เกิดความเสียหาย และ

                - นอกเหนือจากนั้นไม่ตรงกับนิยามศัพท์ของสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

คณะกรรมการอาจกำหนดฅสิ่งกีดขวางใดเป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ แม้ว่าสิ่งนั้นตรงกับนิยามศัพท์ของสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

นิยามศัพท์ : น้ำชั่วคราว (Temporary Water)

การสะสมชั่วคราวของน้ำบนผิวของพื้น (เช่น แอ่งน้ำที่เกิดจากฝน หรือระบบชลประทานหรือการล้นจากบ่อน้ำ) ที่ :

                - ไม่อยู่ในพื้นที่ปรับโทษ และ

                - สามารถมองเห็นทั้งก่อนหรือหลังผู้เล่นทำการยืน (โดยไม่กดเท้าของเขาหรือของเธอเกินควร)

เพียงแค่พื้นเปียก เป็นโคลน หรือนุ่ม หรือเห็นน้ำชั่วขณะที่ผู้เล่นก้าวลงบนพื้นยังไม่เพียงพอ เพราะการสะสมของน้ำต้องยังอยู่ทั้งก่อนหรือหลังทำการยืน

กรณีพิเศษ :

                - น้ำค้างและน้ำค้างแข็งไม่ใช่น้ำชั่วคราว

                - หิมะและน้ำแข็งธรรมชาติ (นอกจากน้ำค้างแข็ง) เป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ หรือ เป็นน้ำชั่วคราวเมื่ออยู่บนพื้น ตามที่ผู้เล่นเลือก

                - น้ำแข็งที่ผลิตเป็นสิ่งกีดขวาง

16.1 สภาพสนามผิดปกติ (รวมถึงสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้)

แบ่งหัวข้อย่อย ออกดังนี้

                16.1a ผ่อนปรนได้เมื่อใด

                16.1b การผ่อนปรนในพื้นที่ทั่วไป

                16.1c การผ่อนปรนสำหรับลูกในบังเกอร์

                16.1d การผ่อนปรนสำหรับลูกบนกรีน

                16.1e การผ่อนปรนสำหรับลูกที่หาไม่พบแต่อยู่ใน หรืออยู่บนสภาพสนามผิดปกติ

                16.1f ต้องทำการผ่อนปรนเมื่อมีการติดขัดจากโซนห้ามเล่นในสภาพสนามผิดปกติ

ผ่อนปรนได้เมื่อใด R.16.1a(1)

 - ลูกของผู้เล่นสัมผัส หรืออยู่ใน หรืออยู่บน สภาพสนามผิดปกติ

 - สภาพสนามผิดปกติติดขัดกับสภาพทางกายภาพในพื้นที่ผู้เล่นตั้งใจยืน หรือพื้นที่ตั้งใจสวิง

 - เฉพาะเมื่อลูกอยู่บนกรีนเท่านั้น สภาพสนามผิดปกติอยู่บน หรืออยู่นอกกรีนระหว่างเส้นทางเล่น

สภาพสนามผิดปกติ ผ่อนปรนได้ที่ใดบ้าง R.16.1a(2)

อนุญาตผ่อนปรนทุกที่ในสนาม ยกเว้นเมื่อลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ

มีข้อเว้นการผ่อนปรน จากสภาพสนามผิดปกติหรือไม่ R.16.1a(3)

ไม่มีการผ่อนปรนเมื่อไม่สามารถเล่นลูกได้

- เมื่อไม่สามารถเล่นลูกได้ เช่น ผู้เล่นยืนอยู่ในน้ำชั่วคราว แต่ไม่สามารถสโตรคได้เพราะลูกอยู่ในพุ่มไม้

- เมื่อเกิดการติดขัดเพียงเพราะผู้เล่นเลือกไม้กอล์ฟ วิธียืน หรือสวิงหรือทิศทางเล่นที่ไม่มีเหตุผลภายใต้สถานการณ์นั้น

การผ่อนปรนในพื้นที่ทั่วไป มีวิธีการอย่างไร R.16.1b

ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรี โดยดรอปลูกเดิม หรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรน

 - จุดอ้างอิง : จุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ทั่วไป

 - ขนาดของพื้นที่ผ่อนปรนวัดจากจุดอ้างอิง : หนึ่งช่วงไม้กอล์ฟ

 - บริเวณของพื้นที่ผ่อนปรน ต้องอยู่ในพื้นที่ทั่วไป และ

                » ต้องไม่ใกล้หลุมกว่าจุดอ้างอิง และ

                » ต้องผ่อนปรนโดยสมบูรณ์จากการติดขัดจากสภาพสนามผิดปกติทั้งหมด

 การผ่อนปรนสำหรับลูกในบังเกอร์ มีวิธีการอย่างไร R.16.1c

(1) การผ่อนปรนฟรีเล่นจากบังเกอร์ โดย จุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุด และพื้นที่ผ่อนปรนต้องอยู่ในบังเกอร์

(2) การผ่อนปรนมีการปรับโทษจากการเล่นนอกบังเกอร์ (ผ่อนปรนด้านหลังบนแนวเส้น) มี 1 สโตรคปรับโทษ ผู้เล่นอาจดรอปลูกเดิม หรือลูกอื่น ในพื้นที่ผ่อนปรนขึ้นอยู่กับเส้นอ้างอิงถอยหลังจากหลุมผ่านจุดของลูกเดิม

การผ่อนปรนสำหรับลูกบนกรีน มีวิธีการอย่างไร R.16.1d

ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรีโดยวางลูกเดิมหรือลูกอื่นที่จุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุด

                - จุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุดต้องอยู่บนกรีน หรืออยู่ในพื้นที่ทั่วไป (อาจออกกรีนไปข้างกรีน)

                - ถ้าไม่มีจุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุด ผู้เล่นอาจยังคงทำการผ่อนปรนโดยใช้จุดผ่อนปรนมากที่สุดที่มีเป็นจุดอ้างอิงที่ต้องอยู่บนกรีน หรืออยู่ในพื้นที่ทั่วไป

การผ่อนปรนสำหรับลูกที่หาไม่พบแต่อยู่ใน หรืออยู่บนสภาพสนามผิดปกติ มีวิธีการอย่างไร R.16.1e

รู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกเข้าไปอยู่ใน หรืออยู่บนสภาพสนามผิดปกติในสนาม แต่หาลูกไม่พบ ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรี โดยใช้จุดประมาณที่ลูกข้ามขอบของสภาพสนามผิดปกติในสนามครั้งสุดท้ายเป็นจุดของลูก เพื่อหาจุดผ่อนปรนโดยสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุด

                - เมื่อผู้เล่นนำลูกอื่นมาอยู่ในการเล่นเพื่อผ่อนปรนเช่นนี้:

                » ลูกเดิมไม่อยู่ในการเล่นอีกต่อไป และต้องไม่เล่น

                » ถึงแม้พบลูกเดิมก่อนหมดเวลาสามนาทีในการหาลูก

โซนห้ามเล่นในสภาพสนามผิดปกติ ต้องผ่อนปรนอย่างไร R.16.1f

ต้องไม่เล่นลูกตามที่ลูกอยู่ :

(1) เมื่อลูกอยู่ในโซนห้ามเล่น ถ้าลูกของผู้เล่นอยู่ในโซนห้ามเล่นที่อยู่ใน หรืออยู่บนสภาพสนามผิดปกติในพื้นที่ทั่วไป ในบังเกอร์ หรือบนกรีน

 - โซนห้ามเล่นในพื้นที่ทั่วไป ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนฟรี

 - โซนห้ามเล่นในบังเกอร์ ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนฟรีในบังเกอร์ หรือทำการผ่อนปรนนอกบังเกอร์ โดยมีโทษปรับ

 - โซนห้ามเล่นบนกรีน ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนฟรี

(2) เมื่อโซนห้ามเล่นติดขัดการยืน หรือการสวิง สำหรับลูกทุกที่ในสนามยกเว้นพื้นที่ปรับโทษ ถ้าลูกของผู้เล่นอยู่นอกโซนห้ามเล่น และอยู่ในพื้นที่ทั่วไป อยู่ในบังเกอร์ หรืออยู่บนกรีน และโซนห้ามเล่น (ไม่ว่าในสภาพสนามผิดปกติ หรือในพื้นที่ปรับโทษ) ติดขัดพื้นที่ตั้งใจยืน หรือพื้นที่ตั้งใจสวิง ผู้เล่นต้อง :

                - ทำการผ่อนปรนถ้ากฎข้อ 16.1b, c หรือ d อนุญาต ไม่ว่าลูกอยู่ในพื้นที่ทั่วไป อยู่ในบังเกอร์ หรืออยู่บนกรีน หรือ

                - ใช้กฎข้อ 19 เป็นลูกไม่สามารถเล่นได้

สำหรับการปฏิบัติเมื่อมีการติดขัดจากโซนห้ามเล่นสำหรับลูกในพื้นที่ปรับโทษ ดูกฎข้อ 17.1e

16.2 สภาพสัตว์อันตราย

สภาพสัตว์อันตราย เป็นอย่างไร R.16.2a

“สภาพสัตว์อันตราย” เมื่อสัตว์อันตราย (อย่างเช่น งูพิษ ผึ้ง จระเข้ มดคันไฟ หรือหมี) อยู่ใกล้ลูก และอาจเกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายของผู้เล่นอย่างรุนแรง เมื่อเขาเล่นลูกที่หยุดอยู่

ยกเว้นเมื่อไม่อนุญาตผ่อนปรน :

                - เมื่อไม่สมเหตุผลในการเล่นลูกตามสภาพที่อยู่ เพราะมีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สภาพสัตว์อันตราย (เช่น เมื่อ ผู้เล่นไม่สามารถสโตรคได้เพราะลูกอยู่ในพุ่มไม้) หรือ

                - เมื่อการติดขัดเกิดขึ้นเพราะผู้เล่นเลือกไม้กอล์ฟ ทำการยืน หรือการสวิง หรือทิศทางเล่นที่ไม่สมเหตุผลภายใต้สถานการณ์นั้น

การผ่อนปรนสภาพสัตว์อันตราย มีวิธีอย่างไร R.16.2b

(1) เมื่อลูกอยู่ทุกที่ ยกเว้นในพื้นที่ปรับโทษ ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนตามกฎ ขึ้นอยู่กับลูกอยู่ในพื้นที่ทั่วไป อยู่ในบังเกอร์ หรืออยู่บนกรีน

(2) เมื่อลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรี หรือผ่อนปรนมีโทษปรับ :

 - ผ่อนปรนฟรีโดยการเล่นภายในพื้นที่ปรับโทษ

 - ผ่อนปรนมีโทษปรับโดยการเล่นนอกพื้นที่ปรับโทษ

หมายเหตุ : ไม่มีการผ่อนปรนฟรีจากสภาพอันตรายในสนาม

                ถ้าลูกของผู้เล่นมาหยุดอยู่ในจุดที่ผู้เล่นมีการติดขัดกับพืชหรือพุ่มไม้ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เช่น พืชมีพิษ หรือต้นกระบองเพชร ขณะที่ผู้เล่นอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย หรืออาจมีภูมิแพ้พืชที่มีอยู่ เขาไม่มีสิทธิ์ผ่อนปรนฟรีตามกฎ Interpretation16.2a/1

16.3 ลูกจม

นิยามศัพท์ : จม (Embedded)

เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่ในรอยลูกตกของลูกเองที่เกิดจากผลของการสโตรคครั้งที่แล้วของผู้เล่นและส่วนของลูกนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับพื้น

ลูกไม่จำเป็นต้องสัมผัสดินถึงจะจม (เช่น หญ้าและลูสอิมเพดิเม้นท์อาจจะอยู่ระหว่างลูกกับดิน)

หมายเหตุ (ของผู้เขียน) : ลูกจมในรัฟ แต่ส่วนของลูกไม่ได้อยู่ต่ำกว่าระดับพื้น ไม่ถือว่าจม (Embedded)

ลูกจมเมื่อใดอนุญาตผ่อนปรน R.16.3a

อนุญาตให้ผ่อนปรนเมื่อลูกจมในพื้นที่ทั่วไปเท่านั้น

แต่ถ้าลูกจมบนกรีน ผู้เล่นอาจมาร์คจุดของลูกนั้น และหยิบขึ้น และทำความสะอาด ซ่อมรอยเสียหายจากแรงกระทบของลูก และนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม

มีข้อยกเว้น ไม่อนุญาตให้ผ่อนปรน แม้ว่าลูกจมในพื้นที่ทั่วไป :

 - เมื่อลูกจมในทรายในส่วนของพื้นที่ทั่วไปที่ไม่ได้ตัดเท่าแฟร์เวย์ หรือสั้นกว่า

 - เมื่อเกิดการติดขัดจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากลูกที่จมทำให้การสโตรคไม่สมเหตุผลอย่างชัดเจน (เช่น เมื่อผู้เล่นไม่สามารถสโตรคได้เพราะลูกอยู่ในพุ่มไม้)

การผ่อนปรนเมื่อลูกจม R.16.3b(1)

ผู้เล่นอาจทำการผ่อนปรนฟรี โดยดรอปลูกเดิมหรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรน

 - จุดอ้างอิง : จุดชิดด้านหลังที่ลูกจม

 - ขนาดของพื้นที่ผ่อนปรนวัดจากจุดอ้างอิง : หนึ่งช่วงไม้กอล์ฟ     

 - ต้องอยู่ในพื้นที่ทั่วไป และ

 - ต้องไม่ใกล้หลุมกว่าจุดอ้างอิง

มีวิธีพิจารณาว่าลูกจมหรือไม่ อย่างไร R.16.3b(2)

ลูกของผู้เล่นจมเมื่อ :

                - ลูกจมอยู่ในรอยลูกตกของลูกเองเป็นผลมาจากการสโตรคของผู้เล่นครั้งที่แล้ว และ

                - ส่วนของลูกต่ำกว่าพื้นดิน

ถ้าผู้เล่นไม่สามารถบอกด้วยความแน่ใจว่าลูกอยู่ในรอยตกของลูกเอง หรือรอยตกที่เกิดจากลูกอื่น ผู้เล่นอาจถือว่าลูกนั้นจมถ้าสามารถสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่ว่าลูกอยู่ในรอยตกของลูกเอง

ลูกไม่จม

ถ้าอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินเนื่องจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สโตรคของผู้เล่นครั้งที่แล้วนั้น เช่นเมื่อ :

                - มีคนเหยียบกดลูกลงไปในพื้นดิน

                - ลูกพุ่งตรงลงไปในพื้นดินโดยไม่มีการลอยขึ้นไปในอากาศ หรือ

                - ลูกที่ดรอปเพื่อทำการผ่อนปรนตามกฎ

16.4 การหยิบลูกเพื่อดูว่าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรน

มีวิธีการการหยิบลูกเพื่อดูว่าลูกอยู่ในสภาพที่อนุญาตให้ผ่อนปรนอย่างไร R.16.4

ถ้าผู้เล่นเชื่ออย่างสมเหตุผลว่าลูกของเขาอยู่ในสภาพที่อาจทำการผ่อนปรนฟรี แต่ผู้เล่นไม่สามารถตัดสินใจได้โดยไม่หยิบลูกขึ้น

                - ผู้เล่นอาจหยิบลูกขึ้นเพื่อดูว่าอนุญาตให้ผ่อนปรนได้หรือไม่ แต่

                - ต้องมาร์คจุดของลูกก่อน และต้องไม่ทำความสะอาดลูกที่หยิบขึ้น (ยกเว้นลูกอยู่บนกรีน)

                - ถ้าผู้เล่นหยิบลูกโดยไม่มีเหตุผลอันควรเชื่อ (ยกเว้น บนกรีน) เขามีหนึ่งสโตรคปรับโทษ

                - แต่ถ้าอนุญาตให้ผ่อนปรนได้ และผู้เล่นทำการผ่อนปรน ไม่มีการปรับโทษถึงแม้ผู้เล่นไม่ได้มาร์คจุดของลูกก่อนหยิบขึ้น หรือทำความสะอาดลูกที่หยิบขึ้น

จบกฎข้อ 16 ฉบับหน้า กฎข้อ 17 พื้นที่ปรับโทษ (Penalty Areas) เมื่อลูกอยู่ในพื้นที่ปรับโทษ ถ้าสามรถเล่นได้ไม่มีโทษปรับ แต่หากว่าลูกหายในพื้นที่ปรับโทษ หรือขอผ่อนปรน จะมีโทษปรับ1 สโตรค มี 2-3 ทางเลือก รายละเอียดพบกันฉบับหน้า

 

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID : wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand