R&A และ USGA ประกาศนโยบายเฉพาะกิจ

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

R&A และ USGA ประกาศนโยบายเฉพาะกิจ นักกอล์ฟนักศึกษา

อนุญาตใช้ชื่อ รูปภาพ-ภาพเหมือน ในการโปรโมตได้

 

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

ผู้เขียนขออนุญาตแทรกกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ที่ R&A และ USGA ประกาศด่วน นโยบายนักกอล์ฟนักศึกษา “อนุญาตใช้ชื่อ รูปภาพ-ภาพเหมือน ในการโปรโมตได้” เป็นการประกาศเฉพาะกิจล่วงหน้าครึ่งปี ซึ่งมีผลกระทบต่อวงการกอล์ฟสมัครเล่นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จึงควรรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฎครั้งนี้

 

ประกาศนโยบายกลางปี

            R&A และ USGA ประกาศนโยบายเฉพาะกิจ นักกอล์ฟนักศึกษา ใช้ชื่อ รูปภาพและความเหมือน (Name, Image and Likeness) ในการส่งเสริมการขายและการโฆษณาของนักกอล์ฟสมัครเล่นระดับเลิศ (elite level) ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป เร็วกว่ากำหนดถึง 6 เดือน ตามกำหนดเดิม จะเริ่มใช้กฎข้อนี้ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2022 มีเนื้อหาอย่างไร และเหตุใดต้องประกาศใช้กลางปี ขอนำเสนอในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับหัวข้อ

            - เนื้อหาสาระของ ชื่อ รูปภาพ-ภาพเหมือน

            - เหตุใด R&A และ USGA จึงต้องประกาศนโยบายนี้ล่วงหน้าเฉพาะกฎข้อนี้

            - ประกาศฉบับเต็ม The Rules of Amateur Status and Name, Image and Likeness

            - ประวัติความเป็นมาของกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น

            - เหตุใด จึงมีเส้นแบ่งระหว่างนักกอล์ฟสมัครเล่น กับนักกอล์ฟอาชีพ

 กฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นใหม่ปี 2022

            วงการกอล์ฟสมัครเล่นทั่วโลก จะมีการปรับปรุงกฎครั้งใหญ่ มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2022 ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ :

            - รางวัล (Prizes)

            - ค่าใช้จ่าย (Expenses)

            - โปรโมชั่นและการโฆษณา (Promotions and Advertising)

            - การสอน (Instruction)

            - ความเป็นอาชีพ (Professionalism)

            - การคืนสถานะ (Reinstatement)

หัวข้อย่อยที่ปรับปรุงแก้ไข อธิ เช่น

                - นักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นเลิศรับเงินรางวัลแข่งขันได้ ไม่เกิน $750

                - นักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นเลิศ จะได้รับประโยชน์จากชื่อรูปภาพ หรือรูปลักษณ์ของตนเองได้

                - นักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นเลิศ อาจได้รับการสนับสนุนที่สำคัญเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการเล่นกอล์ฟ

                - ลดระยะเวลาคืนสถานภาพความเป็นสมัครเล่นให้สั้นลง เป็นต้น

Name, Image and Likeness (NIL) มีลักษณะอย่างไร

                การใช้ชื่อ รูปภาพและความเหมือน(NIL) ในการส่งเสริมการขายและการโฆษณาของนักกอล์ฟสมัครเล่นระดับเลิศ (elite level) ซึ่งกฎปัจจุบันมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ชื่อรูปภาพ หรือรูปลักษณ์ของตน ปรากฏในการโปรโมตหรือโฆษณาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตัว ตามกำหนดเดิม จะยกเลิกกฎข้อนี้ ปี 2022

                แต่ NCAA ประกาศให้นักกอล์ฟนักศึกษาสามารถ ใช้ชื่อรูปภาพ-ภาพเหมือนของตน ในการโปรโมตได้ ในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ R&A และ USGA ต้องประกาศประกาศล่วงหน้าเฉพาะกฎข้อนี้

หมายเหตุ : กฎข้อนี้ ไม่ใช้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วๆ ไป ที่ไม่ได้แข่งขันในระดับเลิศ ทั้งปัจจุบัน และอนาคต

เหตุใด R&A และ USGA ประกาศนโยบาย นักกอล์ฟนักศึกษาล่วงหน้า

                สาเหตุสำคัญคือ NCAA (National Collegiate Athletic Association) ได้ประกาศนโยบายให้นักกอล์ฟนักศึกษาสามารถ ใช้ชื่อรูปภาพ-ภาพเหมือนของตน ในการโปรโมตได้ (Name, Image and Likeness) R&A ใช้อักษรย่อว่า“NIL”

R&A ในฐานะองค์กรกอล์ฟระดับโลกซึ่งกับดูแลกฎสถานภาพสมัครเล่นในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และประเทศทั่วโลก จึงร่วมกับ USGA ได้ยอมรับนโยบายนี้ด้วย และ R&A จึงขอแนะนำสมาคมกอล์ฟแห่งชาติแต่ละประเทศที่กำกับดูแล ให้ทำเช่นนั้นสำหรับนักกอล์ฟที่เป็นนักเรียนภายในเขตอำนาจของตน

NCAA คือองกรกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอมริกา

                National Collegiate Athletic Association (สมาคมกีฬาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) เป็นองค์กรอาสาสมัครจัดการ การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่างๆ มากกว่า 1,200 สถาบัน ทั่วสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมือง Indianapolis มลรัฐ Indiana NCAA เป็นองค์กรกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรรดานักกีฬา กอล์ฟ เทนนิส บาสเกตบอล เบสบอล อเมริกันฟุตบอล ล้วนแล้วอยู่ระดับทีมชาติ เตรียมตัวเป็นอาชีพเมื่อจบการศึกษา ไม่ใช่แต่กีฬากอล์ฟชนิดเดียว กีฬาชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสมัครเล่น นักกีฬาพากันเรียกร้องให้มีความอิสระ ในการรับผลประโยชน์โดยตรงต้อตัวนักกีฬาเอง แทนที่สปอนเซอร์จะต้องจ่ายเงินสนับสนุนทั้งหมดเข้าสู่สถาบันศึกษา สู่ทีมนักกีฬา

                เมื่อ NCAA ประกาศใช้ล่วงหน้าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2022 USGA องค์กรกอล์ฟของประเทศสหรัฐอเมริกา จำต้องคล้อยตาม และในที่สุด R&A และ USGA จึงต้องประกาศล่วงหน้ากลางปี 2021 นี้

 นโยบาย NIL นี้ ใช้เฉพาะกับนักกอล์ฟนักศึกษาเท่านั้น

                นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ไม่ใช่นักศึกษา ในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2021 ยังไม่ได้ยกเลิกกฎข้อนี้ หากมีการนำไปใช้อาจละเมิดกฎสถานะสมัครเล่น หากได้รับประโยชน์จากชื่อ รูปภาพ หรือความความเหมือน จนกว่ากฎสถานะสมัครเล่นฉบับใหม่มาใช้ในเดือนมกราคม 2022 จึงใช้กฎข้อนี้ได้ทั้งนักกอล์ฟนักศึกษา และนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นเลิศทั่วไป

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เสนอ ควรหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนกับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งชาติก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

ประกาศฉบับเต็ม The Rules of Amateur Status and Name, Image and Likeness

กฎของสถานภาพสมัครเล่นและชื่อ ภาพ และความเหมือน

                ตามนโยบายชั่วคราวของ NCAA (National Collegiate Athletic Association) ว่าด้วยชื่อ ภาพลักษณ์และความคล้ายคลึงกัน (“NIL”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 R&A ในฐานะองค์กรกอล์ฟระดับโลก สำหรับกฎสถานภาพสมัครเล่นในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จะเพิกถอนส่วนใหญ่ของ NIL – ที่เกี่ยวข้องการละเมิดกฎสถานะสมัครเล่นสำหรับนักกอล์ฟที่เป็นนักศึกษา จนถึงสิ้นปี 2021ตราบใดที่นักกอล์ฟคนนั้นยังคงมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของตน USGA ได้ยอมรับสภาพนี้ด้วย และขอแนะนำว่าทุกหน่วยงานที่กำกับดูแลระดับชาติ ให้ทำเช่นนั้นสำหรับนักกอล์ฟที่เป็นนักเรียนภายในเขตอำนาจของตน

                ตามที่ R&A และ USGA ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของกฎของสถานะสมัครเล่น ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2021 นั้น ซึ่งหากนำมาใช้  จะไม่จำกัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ NIL สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นทุกคนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 อีกต่อไป ตามแผนยังคงดำเนินการแก้ไขกฎสถานะสมัครเล่นที่ทันสมัยในปลายปีนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่น และมีการหยุดชะงักน้อยที่สุดสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

                NCAA (สมาคมกีฬาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) มีการประกาศล่าสุด เป็นเหตุให้ R&A และ USGA ได้ดำเนินการขั้นตอนชั่วคราวนี้ เกี่ยวกับ NIL หลังจากพิจารณาถึงผลกระทบที่การประกาศของ NCAA อาจมีต่อนักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนทั่วโลกที่เข้าเรียนในวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ

                แม้ว่า NCAA จะอนุญาตให้นักกอล์ฟระดับวิทยาลัยได้รับประโยชน์จาก NIL แล้ว แต่ R&A และ USGA ขอแนะนำให้สมาคมกอล์ฟแห่งชาติ ได้แนะนำนักกอล์ฟระดับวิทยาลัยในประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของตนกับแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย ก่อนที่จะทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวทางของ NCAA ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ R&A หรือ USGA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของ NCAA โปรดไปที่ : NCAA.org/about/taking-action

                โดยตระหนักถึงผลกระทบทันทีที่สภาพของ NCAA อาจมีเกี่ยวกับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าเรียนในวิทยาลัย NCAA R&A และ USGA จะตรวจสอบผลกระทบโดยรวมของการพัฒนาเหล่านี้ ต่อเกมสมัครเล่นในสัปดาห์ และเดือนที่จะมาถึง และหากจำเป็นจะอัปเดต สภาพและข้อมูลที่ให้ไว้ตามความเหมาะสม

                นโยบายชั่วคราวของ R&A และ USGA ไม่ได้ยกเว้นกฎสถานะสมัครเล่นโดยทั่วไปสำหรับนักกอล์ฟที่เป็นนักเรียน และไม่ได้ยกเว้นกฎข้อ 6 (การใช้ทักษะการเล่นกอล์ฟ หรือชื่อเสียง) อย่างครบถ้วน แนวทางชั่วคราวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การแก้ปัญหาในระยะสั้น ที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อนักกอล์ฟสมัครเล่นและผู้บริหาร จนกว่ากฎสถานะสมัครเล่นฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้

                คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวทางของ R&A และ USGA สำหรับนักกอล์ฟทั้งแบบนักเรียนและไม่ใช่นักเรียน สามารถดูได้ที่ด้านล่าง :

นักกอล์ฟสมัครเล่นนักศึกษา

            นักกอล์ฟนักศึกษาควรปรึกษาแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ NIL

การเพิกถอน NIL มีผลบังคับใช้ดังนี้ :

            นักกอล์ฟนักศึกษาจะยังคงเป็นสมัครเล่น หากใช้ทั้งสามข้อต่อไปนี้ :

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ NIL ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายชั่วคราวของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

นักกอล์ฟนักศึกษายังคงอยู่ในรายชื่อทีมที่แอคทีฟ ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ NIL เกิดขึ้นและ

ไม่มีการละเมิดกฎสถานภาพสมัครเล่นอื่นใด โดยนักกอล์ฟที่เป็นนักศึกษา (เช่น การสอนกอล์ฟหรือการเล่นเพื่อรับรางวัลเงินสด)

นักกอล์ฟนักศึกษาที่วางแผนจะได้รับประโยชน์จาก NIL ของตนควร :

             เตรียมตัวให้พร้อมแสดงหลักฐานการมีสิทธิ์เข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (เช่น จดหมายจากแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตน) ก่อนการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นเพื่อให้ผู้จัดการแข่งขันสามารถยืนยันคุณสมบัติได้

ทำความคุ้นเคยกับนโยบายใดๆ ที่ผู้จัดการแข่งขันบังคับใช้กับโลโก้ โปรโมชั่น หรือโฆษณา

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ไม่ใช่นักศึกษา

              สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นคนอื่นๆ กฎปัจจุบันของสถานะสมัครเล่นที่ได้รับการอนุมัติโดย R&A และ USGA ยังคงมีผลบังคับใช้

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ไม่ใช่นักศึกษาในบัญชีรายชื่อทีมที่แอคทีฟ อาจละเมิดกฎสถานะสมัครเล่นหากพวกเขาได้รับประโยชน์จากชื่อ รูปภาพ หรือความเหมือน ก่อนที่จะมีการนำกฎสถานะสมัครเล่นฉบับใหม่มาใช้ในเดือน มกราคม 2022

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เสนอ ควรหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนกับหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

ประวัติการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎกอล์ฟหลัก

              กฎกอล์ฟฉบับแรกในปี ค.ศ. 1744 ฉบับแรกมีกฎเพียง 13 ข้อ ต่อมามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทุก 4 ปี ตลอดมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 277 ปี มีทั้งปรับปรุงใหญ่ และปรับปรุงย่อยมาถึง 34 ฉบับด้วยกัน

              เช่นเดียวกันกับกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ก็มีการปรับปรุงแก้ไขมาตลอด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน และทันต่อเกมกอล์ฟ

ประวัติความเป็นมาของกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น

                กอล์ฟ เริ่มมีประวัติในปี 1457 หรือเมื่อ 564 ปีที่ผ่านมา ในสมัยนั้นยังไม่มีนักกอล์ฟอาชีพ จนถึงปี 1740 เมื่อสนามกอล์ฟ the Royal and Ancient Golf Club of St Andrews สร้างครบ 18 หลุม เริ่มมีโรงงานผลิตไม้กอล์ฟ และลูกกอล์ฟเป็นอาชีพ และในปี 1860 สนาม Prestwick club สร้างขึ้นสำหรับแข่งกอล์ฟอาชีพขึ้น และมี 8 นักกอล์ฟอาชีพแข่งขันกัน โดย Willie Park Sr. of Musselburgh ชนะเลิศ สมัยนั้น ยังไม่มีกฎกอล์ฟแบ่งอาชีพ และสมัครเล่นอย่างชัดเจน จะมีก็แต่เพียงนักกอล์ฟอาชีพรับเงินรางวัล นักกอล์ฟสมัครเล่นรับถ้วยรางวัล

สาเหตุประวัติความเป็นมาที่มีกฎกอล์ฟสมัครเล่น

                ในปี 1878 John Ball เข้าแข่ง The Open Championship จบอยู่ในอันดับ Top 5 ได้รับเงินรางวัลไป แต่แล้วในปี 1890 เขาไปชนะเลิศ The Amateur Championship ซึ่งเป็นรายการสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น ที่ไม่ได้เล่นเพื่อเงินรางวัล คณะกรรมการจึงตัดสิทธิ์ตำแหน่งแชมป์ของเขา

อีกกรณี Francis Ouimet  ชนะเลิศ the US Open 1913 และต้องผันตัวเป็นนักกอล์ฟอาชีพอีก 3 ปีต่อมา เนื่องจาก USGA ในขณะนั้นประกาศว่า ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับกอล์ฟ เช่น เจ้าของโปรช็อป ถือว่าเป็นนักกอล์ฟอาชีพหมด ต่อมาเขาได้รับเชิญเป็นกัปตัน Walker Cup, Secretary, and Vice-President of the USGA, and honorary member of the R&A. จึงเริ่มมีแนวคิดที่ควรจะมีกฎกอล์ฟที่ชัดเจนระหว่างนักกอล์ฟสมัครเล่น และนักกอล์ฟอาชีพ

กฎนักกอล์ฟสมัครเล่นเริ่มเมื่อใด

                กฎกอล์ฟนักกอล์ฟฉบับแรก เริ่มในปี 1947 โดย USGA ต่อมาในปี 1950 R&A ก็ออกตามมา แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ในปี 1930 ได้มีนิยามศัพท์ลงใน USGA และมีนิยามศัพท์ใน R&A ในปี 1938

นิยามศัพท์ใน R&A ในปี 1938

                เริ่มมีการแบ่งแยกคำจำกัดความของคำว่า “Professional” และ “Amateurs”

Professional หมายถึง นักกอล์ฟ ที่แข่งขันเพื่อเงินรางวัล และหรือ มีอาชีพในการสอนเล่นกอล์ฟ

Amateurs คุณสมบัติต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์แข่งกอล์ฟสมัครเล่น

                - นักกอล์ฟอาชีพ

                - ผู้ให้เช่าไม้กอล์ฟ อายุ 18 ปีขึ้นไป

                - ผู้ที่ใช้ทักษะของเกมกอล์ฟเป็นประโยชน์เพื่อหากำไร

การเปลี่ยนแปลงกฎนักกอล์ฟสมัครเล่น

                ก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้ระบุความชัดเจนในกฎกอล์ฟ รวมๆ ว่า ผู้ที่มีอาชีพกอล์ฟทุกแขนงอาชีพ คือนักกอล์ฟอาชีพทั้งหมด เช่น เจ้าของ และเจ้าหนัาที่โปรช็อป แคดดี้ ผู้ดูแลสนาม เป็นต้น

                หลังจากนั้น จึงมีการระบุชัดเจนยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี 1947 – 1949 โดย USGA  ในปี 1950 R&A ก็ออกตามมา หลังจากนั้นเริ่มใช้ร่วมกัน ในปี 1954 จนถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่ 20

กฎนักกอล์ฟสมัครเล่นปี 2016

มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ดังนี้

กฎข้อ 3-1b เงินรางวัลมอบให้การกุศล

กฎใหม่ ให้นักกอล์ฟสมัครเล่นสามารถเข้าร่วมรายการที่มีเงินรางวัลหรือเทียบเท่า เพื่อมอบให้องค์กรการกุศลที่เป็นที่รู้จัก แต่ผู้จัดรายการต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย

กฎข้อ 4-3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ

กฎใหม่ ระบุว่านักกอล์ฟสมัครเล่นอาจรับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟที่ไม่เกี่ยวกับการแข่งขัน

กฎข้อ 9-2b(i) ระยะเวลาในการรอเพื่อคืนสถานภาพ เรื่องความเป็นอาชีพ

แก้ไขช่วงเวลาคืนสถานะภาพผู้ที่สิ้นสถานภาพเป็นเวลาหกปี หรือมากกว่า (เดิมห้าปีหรือมากกว่า) ที่มีผลให้ระยะเวลาการรอเพื่อคืนสถานภาพเป็นสองปี (มีรายละเอียดคำแนะนำในกฎ)

เหตุใด จึงมีเส้นแบ่งระหว่างนักกอล์ฟสมัครเล่น กับนักกอล์ฟอาชีพ

สาเหตุที่มีการแบ่งเส้นสมัครเล่น กับอาชีพให้ชัดเจน

นิยามศัพท์ของคำว่า “นักกอล์ฟสมัครเล่น”

หมายถึงผู้ที่เล่นกอล์ฟแข่งขัน เพื่อความท้าทายโดยไม่แข่งเป็นอาชีพ และไม่ได้แสวงหาประโยชน์ทางการเงิน

เท่าที่ค้นหาคำตอบมาได้ มีอยู่ 6 สาเหตุ ดังนี้

 1. กอล์ฟ เป็นกีฬาที่เล่นเพื่อสุขภาพพลานามัย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อสังคมเป็นส่วนใหญ่
 2. นักกอล์ฟสมัครเล่นทั้งชายหญิง เยาวชน จนถึงวัยอาวุโส มีมากกว่า 98 % ส่วนนักกอล์ฟอาชีพมีจำนวนไม่ถึง 2 %
 3. ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกฎข้อบังคับ เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างนักกอล์ฟสมัครเล่น และนักกอล์ฟอาชีพ
 4. ทั้งนี้ เพื่อปกป้องกอล์ฟสมัครเล่นที่เป็นกลุ่มใหญ่กว่า จำนวนมากกว่าที่เล่นกอล์ฟโดยใช้ข้อบังคับกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้แฮนดิแคปเล่น หรือแข่งขันร่วมกัน ได้อย่างสนุกสนานได้เต็มที่
 5. เป็นการป้องกันการสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจทางการเงินในทางที่ผิด ซึ่งไม่อาจจะควบคุมได้ เพื่อให้การแข่งขันในกลุ่มของสมัครเล่น มีอิสระจากกลุ่มอาชีพเท่าที่เป็นไปได้
 6. กฎสถานะภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ส่งเสริมให้มุ่งไปยังความท้าทายของเกมกอล์ฟ และรางวัลติดตัวมากกว่าการได้มาทางการเงิน

สถานะภาพนักกอล์ฟอาชีพ

สถานะภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นหมายถึง

 1. แข่งขันกอล์ฟเป็นอาชีพ หรือทำงานเป็นนักกอล์ฟอาชีพ
 2. เป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟอาชีพ
 3. เป็น หรือเคยเป็นสมาชิกของทัวร์อาชีพ

ไม่มีข้อห้ามใดๆ ที่นักกอล์ฟอยากจะเป็นอาชีพ

แต่เมื่อจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพจะต้องมีความรับผิดชอบตัวเอง และเข้าใจกฎระเบียบของความเป็นอาชีพที่เข้มข้นกว่าความเป็นสมัครเล่น ตัวอย่างเช่น

 1. นักกอล์ฟอาชีพ แข่งรายกอล์ฟชิงถ้วยกอล์ฟสมัครเล่นไม่ได้
 2. นักกอล์ฟอาชีพแข่งขันเพื่อเงินรางวัล หรือมีอาชีพสอนเพื่อเงิน
 3. นักกอล์ฟอาชีพต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมกอล์ฟอาชีพ หรือระเบียบทัวร์ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ อาจมีโทษปรับเป็นเงิน
 1. นักกอล์ฟอาชีพต้องมีระเบียบวินัย ฝีกซ้อมรับผิดชอบต่อตนเองในความเป็นอาชีพได้

เหตุใด นักกอล์ฟสมัครเล่น จึงต้องทำตามกฎสถานภาพสมัครเล่น

       กอล์ฟเป็นกีฬาสากล ที่ 140 ประเทศใช้กฎร่วมกัน ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะรู้กฎสถานภาพของนักกอล์ฟสมัครเล่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแก่นักกอล์ฟเยาวชน และนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไป

เหตุใดนักกอล์ฟเยาวชนไทย และนักกอล์ฟสมัครเล่นไทยควรรู้กฎสถานภาพสมัครเล่น

       ปัจจุบันมีนักกอล์ฟสมัครเล่นพัฒนาฝีมือของไทย มากกว่า 5,000 คน แข่งขันทั้งภายใน และนอกประเทศ ระดับภูมิภาค เช่นจีน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร เป็นต้น และระดับนานาชาติ ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา องค์การกอล์ฟโลกได้แก่ R&A และ USGA สนใจและสอดส่อง นักกีฬากอล์ฟสมัครเล่นที่แข่งขันทั่วโลกว่า หากมีการละเมิดกฎกอล์ฟ จะสร้างความเสื่อมเสียถึงประเทศชาติ อาจถูกปฏิเสธจากนานาชาติที่จะรับนักกอล์ฟไทยเข้าแข่งขันก็เป็นได้

        หากไม่แน่ใจใน Rules of Amateur Status ควรจะสอบถามจากกรรมการกฎข้อบังคับ และมารยาท สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย เพื่อขจัดข้อสงสัยก่อนที่จะกระทำใดๆ ที่อาจจะละเมิดกฎสถานภาพสมัครเล่นได้

ครั้งหน้า จะเป็นกฎข้อ 16 ยังเป็นการผ่อนปรนฟรี ไม่มีโทษปรับ ผ่อนปรนจากสภาพสนามผิดปกติ สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ สภาพสัตว์อันตราย และลูกจม กฎข้อ 16 ครอบคลุมการผ่อนปรนฟรี โดยเล่นลูกจากอีกที่หนึ่งได้เมื่อใด และอย่างไร เช่น เมื่อติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ หรือสภาพสัตว์อันตราย เพราะถือว่าสภาพผิดปกติเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นส่วนของความท้าทายต่อการเล่นในสนาม อย่างเช่น เนิน บังเกอร์ พื้นที่ปรับโทษ จึงอนุญาตผู้เล่นทำการผ่อนปรนฟรี เนื้อหาสาระเป็นอย่าง ขอเชิญติดตาม

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID : wichitttt

 วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand