กฎข้อ 15 การผ่อนปรนจากลูสอิมเพดิเม้นท์ และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

กฎข้อ 15 การผ่อนปรนจากลูสอิมเพดิเม้นท์ และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

(รวมถึงลูกหรือที่มาร์คลูกที่ช่วยเหลือ หรือติดขัดกับการเล่น)

Relief from Loose Impediments and Movable Obstructions

(including Ball or Ball-Marker Helping or Interfering with Play)

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

          ฉบับนี้นักกอล์ฟทั่วไปน่าจะชอบ เพราะเกี่ยวกับผ่อนปรนฟรี ขอเน้นว่า กฎข้อ 15-16 การผ่อนปรนจะไม่มีโทษปรับ ส่วนกฎข้อ 17-18-19 ถ้าผ่อนปรนจะมีโทษปรับ

          อธิบาย(ของผู้เขียน) : การผ่อนปรนจะมี 3 ลักษณะ

          - หยิบ ปัด หรือ เคลื่อนย้าย (อยู่ในกฎข้อ 15)

          - มาร์ค หยิบ และนำกลับไปวาง (อยู่ในกฎข้อ 15)

          - ดรอปลูก (อยู่ในกฎข้อ 15-19)

รายละเอียดการผ่อนปรน และขั้นตอนวิธีการผ่อนปรน จะบรรยายในตัวกฎกอล์ฟ

วัตถุประสงค์ของกฎ :

กฎข้อ 15 ครอบคลุมถึงผู้เล่นอาจได้ผ่อนปรนฟรีจากลูสอิมเพดิเม้นท์และสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้เมื่อใด และอย่างไร

- สิ่งธรรมชาติที่เคลื่อนย้ายได้และวัตถุประดิษฐ์ ไม่ถือเป็นส่วนที่ท้าทายการเล่นในสนาม และอนุญาตให้ผู้เล่นเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านี้ได้ตามปกติ ถ้าติดขัดการเล่นของผู้เล่น

- แต่ผู้เล่นต้องระวังในการหยิบลูสอิมเพดิเม้นท์ใกล้ลูกของเขา เพราะจะมีการปรับโทษถ้าการหยิบออกนั้นไปทำลูกเคลื่อนที่

กฎข้อ 15 มี3 หัวข้อย่อย

          15.1 ลูสอิมเพดิเม้นท์

          15.2 สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

          15.3 ลูกหรือที่มาร์คลูกช่วยเหลือ หรือติดขัดการเล่น

15.1 ลูสอิมเพดิเม้นท์

ก่อนอื่นควรควรทำความรู้จักนิยามศัพท์ จะเป็นรากฐานกฎกอล์ฟข้อนี้

นิยามศัพท์ : ลูสอิมเพดิเม้นท์ (Loose Impediment)

วัตถุธรรมชาติใดที่หลุดร่วง เช่น :

 • หิน เศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ และแขนงไม้
 • ซากสัตว์ และมูลสัตว์
 • หนอน แมลง และสัตว์ที่คล้ายคลึงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และกองเนิน หรือใยที่สัตว์นั้นสร้าง (เช่น มูลใส้เดือน และรังมด) และ
 • ก้อนดินที่อัดแน่น (รวมถึงก้อนดินจากการเจาะรูระบายอากาศ)

วัตถุธรรมชาติไม่ใช่ ลูสอิมเพดิเม้นท์ถ้า :

 • ติดตรึง หรืองอกเงยอยู่
 • ฝังแน่นอยู่ในพื้น (ที่ไม่สามารถหยิบออกง่าย) หรือ
 • ติดอยู่กับลูก

กรณีเฉพาะ :

 • ทรายและดินร่วนไม่เป็นลูสอิมเพดิเม้นท์
 • น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และน้ำไม่ใช่ลูสอิมเพดิเม้นท์
 • หิมะและน้ำแข็งธรรมชาติ (นอกจากน้ำค้างแข็ง) เป็นทั้งลูสอิมเพดิเม้นท์หรือเมื่ออยู่บนพื้นเป็นน้ำชั่วคราวแล้วแต่ผู้เล่นเลือก
 • ใยแมงมุมเป็นลูสอิมเพดิเม้นท์แม้ว่าติดอยู่กับวัตถุอื่น

ความหมายอื่นๆ ของลูสอิมเพดิเม้นท์

ผลไม้ เป็นลูสอิมเพดิเม้นท์หรือไม่

ผลไม้ เป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ แม้จะหั่นเป็นชิ้นๆ รวมทั้งเปลือกผลไม้ ด้วย

น้ำลาย เป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ หรือไม่

น้ำลายอาจถือว่าเป็นทั้งน้ำชั่วคราวหรือลูสอิมเพดิเม้นท์ ตามที่ผู้เล่นเลือก

แมลงเกาะติดกับลูก เป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ หรือไม่

แมลงตาย และแมลงมีชีวิต เกาะติดกับลูกเป็นลูสอิมเพดิเม้น

 ผู้เล่นเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ ได้ที่ใดบ้าง R.15.1a

ผู้เล่นอาจเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ได้ทุกที่ ในหรือนอกสนาม (โอบี)

และอาจทำวิธีใดก็ได้ เช่น ใช้มือ หรือเท้า หรือไม้กอล์ฟ หรืออุปกรณ์อื่น

 มีข้อยกเว้นอะไรบ้าง R.15.1a

มีข้อยกเว้นสองข้อ

ข้อยกเว้น 1 – ยกเว้นบนกรีนการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ในที่ต้องนำลูกกลับมาวาง ก่อนนำลูกที่หยิบขึ้น หรือเคลื่อนที่ลูกจากทุกที่กลับมาวาง:

 • ผู้เล่นต้องไม่จงใจเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ ถ้าเคลื่อนย้ายขณะลูกหยุดอยู่และมีความเป็นไปได้ที่เป็นสาเหตุทำลูกเคลื่อนที่
 • ถ้าผู้เล่นกระทำเช่นนั้น เขามีหนึ่งสโตรคปรับโทษ แต่ไม่จำเป็นต้องนำลูสอิมเพดิเม้นท์ที่เคลื่อนย้ายออกไปกลับมาวาง

อธิบายความ : หากผู้เล่นจงใจ เคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ในที่ต้องนำลูกกลับมาวางที่เดิม มีโทษปรับหนึ่ง สโตรค

                   แต่ถ้าเป็นกรณี ลูกที่ดรอป หรือลูกที่วาง ไม่ได้เป็นการนำลูกกลับเข้าไปยังจุดเฉพาะเจาะจง กฎอนุญาตการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ก่อนการดรอป หรือก่อนการวางลูก

ข้อยกเว้น 2 – ข้อจำกัดในการจงใจหยิบลูสอิมเพดิเม้นท์อันมีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่

 ลูกเคลื่อนที่เมื่อเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ จะปฏิบัติอย่างไร R.15.1b

 - ต้องนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

 ลูกเคลื่อนที่มีโทษปรับ หรือไม่

 - ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ และต้องนำลูกกลับมาวาง

ยกเว้นไม่มีโทษปรับ เมื่อลูกอยู่บนกรีน หรืออยู่ในพื้นที่ตั้งที และลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญ จากการค้นหาลูกตามกฎ และต้องนำลูกกลับมาวาง (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

 15.2 สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

ก่อนอื่นควรควรทำความรู้จักนิยามศัพท์ จะเป็นรากฐานกฎกอล์ฟข้อนี้

นิยามศัพท์ :สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ (Movable Obstruction)

สิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ใช้ความพยายามที่เหมาะสมและไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งกีดขวางนั้นหรือสนาม

ถ้าส่วนของสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ หรือวัตถุรวม (เช่น ประตูรั้ว หรือประตู หรือส่วนของสายเคเบิลที่ยึดติด) ตรงกับสองมาตรฐานนี้ ส่วนนั้นถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

แต่ไม่นำมาใช้ถ้าส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ของสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ หรือวัตถุรวมไม่ได้ตั้งใจทำให้เคลื่อนย้าย (เช่น ก้อนหินที่หลุดออกซึ่งเป็นส่วนของกำแพงหิน)

แม้ว่าเป็นสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ คณะกรรมการอาจกำหนดให้เป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้

อธิบาย: คณะกรรมการอาจออกประกาศให้ สิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้(Immovable Obstruction)

 การผ่อนปรนจากสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ มีวิธีการอย่างไร R.15.2a

(1) การนำสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ออก โดยไม่มีการปรับโทษทุกที่ทั้งในและนอกสนาม และสามารถนำออกโดยวิธีใดก็ได้

แต่มีข้อยกเว้นสองข้อ:

ข้อยกเว้น 1 – ต้องไม่เคลื่อนย้ายหมุดทีเมื่อจะเล่นลูกจากพื้นที่ตั้งทีนั้น (หลุมที่กำลังเล่น)

ข้อยกเว้น 2 – ข้อจำกัดในการจงใจเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้อันมีผลต่อลูกอยู่ในการเคลื่อนที่

ถ้าลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ขณะเขากำลังเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้:

 • ไม่มีการปรับโทษ และ
 • ต้องนำลูกกลับมาวางที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ)

(2) การผ่อนปรนเมื่อลูกของผู้เล่นอยู่ในหรืออยู่บนสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ทุกที่ในสนาม ยกเว้นบนกรีน ผู้เล่นอาจผ่อนปรนฟรีโดยหยิบลูกขี้น นำสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ออกและดรอปลูกเดิม หรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรนนี้

(3) การผ่อนปรนเมื่อลูกอยู่ในสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้บนกรีน

 ผู้เล่นอาจผ่อนปรนฟรีโดย:

          - หยิบลูกขึ้นและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ และ

          - วางลูกเดิมหรือลูกอื่นที่จุดประมาณใต้ที่ลูกอยู่ใน หรืออยู่บนสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

 เมื่อหาลูกไม่พบ แต่อยู่ในหรืออยู่บนสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ จะผ่อนปรนอย่างไร R.15.2b

รู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่า ลูกมาหยุดอยู่บนหรืออยู่ในสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ในสนาม แต่ผู้เล่นหาลูกไม่พบ ผ่อนปรนฟรี โดยใช้จุดประมาณใต้ขอบของสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ที่ลูกผ่านครั้งสุดท้ายเป็นจุดอ้างอิง

 

 

ลูกเคลื่อนที่จากการนำ ลูสอิมเพดิเม้นท์ และ สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ ออกโดยบังเอิญ

 

ลูสอิมเพดิเม้นท์

สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

พื้นที่ตั้งที

ไม่มีโทษปรับ

ไม่มีโทษปรับ

บนกรีน

ไม่มีโทษปรับ ต้องนำลูกกลับมาวางที่เดิม

ไม่มีโทษปรับ ต้องนำลูกกลับมาวางที่เดิม

พื้นที่ทั่วไป

มีโทษปรับ 1 สโตรค ต้องนำลูกกลับมาวางที่เดิม

ไม่มีโทษปรับ ต้องนำลูกกลับมาวางที่เดิม

พื้นที่ปรับโทษ

มีโทษปรับ 1 สโตรค ต้องนำลูกกลับมาวางที่เดิม

ไม่มีโทษปรับ ต้องนำลูกกลับมาวางที่เดิม

บังเกอร์

มีโทษปรับ 1 สโตรค ต้องนำลูกกลับมาวางที่เดิม

ไม่มีโทษปรับ ต้องนำลูกกลับมาวางที่เดิม

 

ไม่มีการปรับโทษสำหรับลูกเคลื่อนที่ระหว่างการค้นหา

ไม่มีการปรับโทษสำหรับลูกเคลื่อนที่ระหว่างการค้นหา

 

ไม่มีการปรับโทษลูกเคลื่อนที่จากการวัดระยตามกฎ

ไม่มีการปรับโทษลูกเคลื่อนที่จากการวัดระยะตามกฎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3 ลูกหรือที่มาร์คลูกช่วยเหลือ หรือติดขัดการเล่น

ลักษณะ ลูกหรือที่มาร์คลูกช่วยเหลือการเล่นเป็นอย่างไร

          - ลูกหรือที่มาร์คลูกอาจเป็นไปได้ช่วยหยุดลูกใกล้หลุม

ลักษณะ ลูกหรือที่มาร์คลูก ติดขัดการเล่นเป็นอย่างไร

          - อาจติดขัดกับพื้นที่ตั้งใจยืน หรือพื้นที่ตั้งใจสวิงของผู้เล่น

          - อยู่บน หรืออยู่ใกล้เส้นทางเล่น

          - อยู่ใกล้พอรบกวนการทำสโตรคของผู้เล่น

 ลูกบนกรีนช่วยเหลือการเล่น จะปฏิบัติอย่างไร R.15.3a
กฎข้อ 15.3a ใช้เฉพาะลูกที่หยุดอยู่บนกรีนเท่านั้น ไม่ใช่ที่อื่นในสนาม

ถ้าผู้เล่นมีเหตุอันควรเชื่อว่า ลูกที่อยู่บนกรีนอาจช่วยการเล่นของผู้อื่น ผู้เล่นอาจ:

          - มาร์คจุดของลูก และหยิบลูกนั้นขึ้น

          - ถ้าเป็นลูกของเขา หรือถ้าเป็นลูกของผู้เล่นอื่น อาจขอให้ผู้เล่นอื่นนั้นมาร์คจุดและหยิบลูกนั้นขึ้น

          - ต้องนำลูกที่หยิบขึ้นนั้นกลับมาวางที่จุดเดิม

เฉพาะในสโตรคเพลย์

          - ผู้เล่นที่จำเป็นต้องหยิบลูก อาจขอเล่นก่อนได้

การติดขัดกับลูกอื่น มีลักษณะอย่างไร R.15.3b(1)

          - อยู่ใกล้ที่รบกวนการทำสโตรคของผู้เล่น

          - อาจติดขัดกับพื้นที่ตั้งใจยืน หรือพื้นที่ตั้งใจสวิงของผู้เล่น

          - อยู่บน หรืออยู่ใกล้เส้นทางเล่น

 การติดขัดกับลูกอื่น จะผ่อนปรนอย่างไร R.15.3b(2)

          -ผู้เล่นอาจขอให้ผู้เล่นอื่นมาร์คจุด และหยิบลูกนั้นขึ้น และต้องนำกลับมาวางที่จุดเดิม

เฉพาะในสโตรคเพลย์

          - ผู้เล่นที่จำเป็นต้องหยิบลูก อาจขอเล่นก่อนได้

 ที่มาร์คลูกช่วยเหลือ หรือติดขัดกับการเล่น จะปฏิบัติอย่างไร R.15.3c

ผู้เล่นอาจ:

          - หยิบที่มาร์คลูกออกถ้าเป็นของเขาหรือของเธอเอง หรือ

          - ถ้าที่มาร์คลูกนั้นเป็นของผู้เล่นอื่น และจำเป็นต้องให้ผู้เล่นนั้นย้ายที่มาร์คลูก

 จบกฎข้อ 15 ฉบับหน้า จะเป็นกฎข้อ 16 ยังเป็นการผ่อนปรนฟรี ไม่มีโทษปรับ ผ่อนปรนจากการผ่อนปรนจากสภาพสนามผิดปกติ สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายไม่ได้ สภาพสัตว์อันตราย และลูกจมกฎข้อ 16 ครอบคลุมการผ่อนปรนฟรี โดยเล่นลูกจากอีกที่หนึ่งได้เมื่อใด และอย่างไร เช่น เมื่อติดขัดกับสภาพสนามผิดปกติ หรือสภาพสัตว์อันตราย เพราะถือว่าสภาพผิดปกติเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นส่วนของความท้าทายต่อการเล่นในสนาม อย่างเช่น เนิน บังเกอร์ พื้นที่ปรับโทษจึงอนุญาตผู้เล่นทำการผ่อนปรนฟรี เนื้อหาสาระเป็นอย่าง น่าติดตามศึกษา

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID : wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand