คำอธิบายข้อเสนอกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ฉบับ(ร่าง) ปี 2022

 

คำอธิบายข้อเสนอ กฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ฉบับ(ร่าง) ปี 2022

กฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นฉบับ(ร่าง) ปี 2022 แทน เนื่องจากมีนักกอล์ฟสอบถามรายละเอียดของกฎใหม่ 6 ข้อ ในฉบับนี้จึงนำส่วนของ R&A และ USGA ที่มีคำอธิบายข้อเสนอ กฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น (Proposed Rules of Amateur Status Explanations) เป็นการต่อจากฉบับที่ผ่านมา

หมายเหตุ :- ร่างกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ทั้ง 6 ข้อนี้ R&A และ USGA จะสรุปตอนปลายปีอีกครั้ง เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2022 อาจมีแก้ไขเล็กน้อย

- สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็น national governing body มีอำนาจจาก R&A และ USGA อาจกำหนดเงินรางวัลต่ำกว่า $750 มีอำนาจในการคืนสถานภาพ และอาจกำหนดคุณสมบัตินักกอล์ฟระดับเลิศ (elite amateur golfer)

คำอธิบายข้อเสนอ กฎ สถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นฉบับ(ร่าง) ปี 2022

รางวัล (Prizes)

กฎปัจจุบัน : รางวัลมีสองรูปแบบ (i) รางวัลเงินสด (และเทียบเท่า) และ (ii) รางวัลที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งแต่ละรางวัลมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

กฎข้อ 3 ปัจจุบัน ห้ามนักกอล์ฟสมัครเล่นรับรางวัลจาก :

                - เล่นเพื่อรับรางวัลเงินสดจำนวนเท่าใดก็ตาม หรือ

                - รับรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดไม่เกิน $750 (หรือตามที่องค์กรกอล์ฟแห่งชาติกำหนด)

ปัจจุบันกฎข้อ 3 ใช้กับการแข่งขันเกือบทั้งหมดที่ผู้เล่นใช้ไม้กอล์ฟและลูก

กฎใหม่ที่เสนอ : ฉบับร่างที่เสนอ :

                - จำกัด เงินรางวัลสูงสุด $750 แต่จะไม่แยกความแตกต่างระหว่างรางวัลเงินสด และรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดอีกต่อไป

                - ให้การยอมรับรางวัลเป็นปัจจัยมาตรฐานในการพิจารณาว่า เมื่อใดที่ผู้เล่นสูญเสียสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น (ซึ่งหมายความว่า การเข้าหรือเล่นการแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟอาชีพ จะไม่ส่งผลให้สูญเสียสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น - ดู "ความเป็นอาชีพ" (Professionalism))

                - กฎรางวัลนี้ใช้เฉพาะกับการแข่งขันที่กำหนดให้ผู้เล่น เล่นจากพื้นที่ตั้งที(teeing area) เล่นจนลงในหลุม (รวมถึงการแข่งขันที่ใช้โปรแกรมจำลอง (simulator-based competitions)) และจะไม่ใช้กับการแข่งขันอื่นๆ เช่น การแข่งขันตีไกล การแข่งขันพัท และการแข่งขันทักษะ ซึ่งไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันจากแท่นทีจนลงหลุม

คำอธิบายสำหรับข้อเสนอ :

                - เนื่องจากกีฬากอล์ฟ มีการควบคุมตนเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของเกม โดยการลดแรงกดดันต่อกฎกอล์ฟและกฎแฮนดิแคปให้น้อยที่สุด กฎของสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น จะจำกัดมูลค่าของรางวัลที่นักกอล์ฟสมัครเล่นได้รับอนุญาตตาม ประสิทธิภาพ (performance) ในการแข่งขัน

                - ด้วยเหตุนี้ กฎข้อนี้จะรักษาวงเงินรางวัลไว้ที่ 750 เหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์สหรัฐหรือมูลค่าน้อยกว่าในสกุลเงินท้องถิ่นที่กำหนดโดยองค์กรกอล์ฟแห่งชาติ หรือแห่งมลรัฐ)

                - อนุญาตให้รับรางวัลเงินสด :

                                o บัตรกำนัลที่ได้รับอนุญาต ได้รับการเปิดเสรีอย่างมากในกฎล่าสุด  จนถึงขอบเขตที่แทบไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานที่อนุญาตซึ่งหมายความว่าบัตรกำนัลมีมูลค่าเทียบเท่าเงินสดเป็นอย่างมาก

                                o ระบบการจ่ายเงิน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้แยกความแตกต่างระหว่างรางวัลเงินสด และรางวัลที่เทียบเท่ากับเงินสด (ซึ่งปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ใช้เป็นจำนวนเงินใดๆ )

                                o สิ่งเหล่านี้รวมถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของบัตรของขวัญ และระบบการชำระเงินบนมือถือและแอป

                                o เนื่องจากรูปแบบการจ่ายเงินเหล่านี้ จะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นนักกอล์ฟสมัครเล่นจึงสามารถรับรางวัลใดๆ (รวมถึงรางวัลเงินสด) ได้หากมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไม่เกินขีดวง จำกัดของรางวัล

                - การรับรางวัล :

                                o ในกฎปัจจุบันห้ามเล่นเพื่อรับรางวัลเงินสดจำนวนเท่าใดก็ตาม ไม่ว่านักกอล์ฟจะเล่นได้ดีพอที่จะชนะรางวัลดังกล่าวหรือไม่

                                o อย่างไรก็ตามกฎปัจจุบันถือว่า รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดแตกต่างกันไปโดยที่นักกอล์ฟสมัครเล่น อาจเล่นเพื่อรับรางวัลใหญ่ แต่จะละเมิดก็ต่อเมื่อเขารับรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดเกินจำนวนรางวัลที่จำกัดไว้

                                o ตระหนักว่า ด้วยเหตุผลข้างต้น จะอนุญาตให้มีการให้รางวัลเงินสด การสูญเสียสถานภาพสมัครเล่นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักกอล์ฟสมัครเล่นรับรางวัลเกินจำนวนเงินรางวัลที่จำกัดไว้

                 - การเปลี่ยนแปลงที่เสนอทั้งสองนี้ จะก่อให้เกิดกฎที่มี "เส้นสว่าง" ( bright line) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งง่ายต่อการอธิบายและทำความเข้าใจ กล่าวคือนักกอล์ฟสมัครเล่นไม่สามารถรับรางวัลใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินขีด จำกัดของรางวัล

                - กฎจะไม่ใช้กับการแข่งขันอีกต่อไป ซึ่งสกอร์ของผู้เล่นในหลุมไม่ใช่เป้าหมายหลัก เนื่องจากรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว เช่นการแข่งขันตีไกล หรือการท้าทายทักษะอื่นๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการควบคุมตนเองของเกม เช่น พวกเขาไม่กดดันกฎกอล์ฟหรือกฎแฮนดิแคป

การส่งเสริมการขายและการโฆษณา การใช้ชื่อรูปภาพและความเหมือน (Promotions and Advertising; Using Name, Image and Likeness)

กฎปัจจุบัน : กฎข้อ 6

                มีข้อห้ามนักกอล์ฟสมัครเล่นที่เล่นในระดับเลิศ (elite level) ไม่ให้ใช้ชื่อรูปภาพ หรือรูปลักษณ์ของตน ปรากฏในการโปรโมตหรือโฆษณาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตัว (กฎปัจจุบันนี้ ไม่ใช้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วๆไปที่ไม่ได้แข่งขันในระดับเลิศ)

ตัวอย่างข้อห้าม กฎข้อ 6 ในปัจจุบัน

                - นักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นเลิศ (elite level) ไม่สามารถรับเงินค่าตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับการส่งเสริมการโฆษณาหรือการขายสิ่งใดๆ หรือการอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ชื่อ หรือรูปลักษณ์ของตนเพื่อการส่งเสริมการขายการโฆษณา หรือขายสิ่งใดๆ

ตัวอย่างอนุญาต กฎข้อ 6 ในปัจจุบัน

                แม้จะมีข้อห้าม แต่มีข้อยกเว้นหลายประการที่อนุญาตดังนี้ :

                o การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาเพื่อประโยชน์ของสมาคมกอล์ฟระดับชาติ ระดับภูมิภาครัฐหรือเขต หรือองค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับ

                o ไม่รวมการสอนที่ออกอากาศ และการเขียน

                o การรับทุนการศึกษา (เช่นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย)

กฎใหม่ที่เสนอ :

                กฎที่เสนอจะไม่รวมถึงข้อจำกัด ใดๆ อีกต่อไปว่า นักกอล์ฟสมัครเล่นจะได้รับประโยชน์จากชื่อรูปภาพ หรือรูปลักษณ์ของตนเองอย่างไรซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดการรับค่าใช้จ่าย (ดูค่าใช้จ่าย)

คำอธิบายสำหรับกฎใหม่ที่เสนอ : อุปสรรค และปัญหาของกฎปัจจุบัน

                - การแนะนำทางโซเชียลมีเดีย ได้สร้างภูมิทัศน์ที่ข้อห้ามของกฎปัจจุบันเกี่ยวกับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตัว (รวมถึงการเพิ่มรายละเอียดของบุคคลหนึ่ง) นั้นใช้ไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติจะตรวจสอบ

                - การหาจุดกลางระหว่างกิจกรรมที่อนุญาต และไม่อนุญาต จะทำให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่น ผู้สนับสนุน และหน่วยงานดูแลระดับชาติ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับกฎที่แก้ไขเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้

                - นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการทีมระดับชาติ หรือวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ซึ่งไม่มีให้สำหรับผู้เล่นสมัครเล่นคนอื่นๆ ส่วนใหญ่ (รวมถึง ไม่ต้องครอบคลุมค่าเดินทางค่าธรรมเนียมแรกเข้า การเรียนการสอนอุปกรณ์และค่าครองชีพ ตลอดจน การรับค่าเล่าเรียนฟรีหรือมีส่วนลดค่าเล่าเรียน) และยังมีความยุ่งยากสำหรับผู้สนับสนุนที่จะได้รับการประชาสัมพันธ์สำหรับความช่วยเหลือที่มีให้กับทีม

                - นักกอล์ฟสมัครเล่น ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการระดับชาติ หรือวิทยาลัยต้องหาวิธีที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะที่ถูก จำกัด โดยกฎนี้ ไม่ให้ยืมชื่อรูปภาพหรือรูปลักษณ์ของเขาหรือเธอเพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายหรือความช่วยเหลืออื่นๆ จากผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ

สรุปกฎใหม่ ยกเลิก ข้อห้ามในปัจจุบัน และอนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่น และผู้สนับสนุนเปิดเผยต่อสาธารณะถึงความช่วยเหลือที่มีให้ จะทำให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทุกคน มีโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของพวกเขา และช่วยแนะนำความเท่าเทียมเพิ่มเติมในเกมสมัครเล่น

ค่าใช้จ่าย (Expenses) กฎปัจจุบัน : กฎข้อ 4 โดยทั่วไปห้ามไม่ให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้รับความช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกอล์ฟอย่างไรก็ตามในบางกรณีการรับความช่วยเหลือจะได้รับอนุญาตหากมีการรายงานค่าใช้จ่ายและได้รับการอนุมัติจากสมาคมกอล์ฟระดับประเทศระดับภูมิภาคหรือระดับรัฐ หากนักกอล์ฟสมัครเล่นเล่นในระดับเลิศ แหล่งที่มาของความช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องไม่ได้รับการส่งเสริมหรือโฆษณา มีข้อยกเว้นหลายข้ออนุญาตให้รับค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทีมโรงเรียน หรือสโมสรและการแข่งขันแฮนดิแคปที่ได้รับการสนับสนุนตลอดจนค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟ

กฎใหม่ที่เสนอ : กฎที่เสนอจะไม่มีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่นักกอล์ฟสมัครเล่นครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตนอีกต่อไป รวมถึงการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแก่สมัครเล่น เพื่อแลกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการโฆษณา (ดูการส่งเสริมการขายและการโฆษณาชื่อรูปภาพ และความเหมือน)

คำอธิบายสำหรับข้อเสนอ :

                - ในขณะที่นักกอล์ฟสันทนาการ (recreational golfers) สามารถจัดการค่าใช้จ่ายของพวกเขาในเกมได้ โดยจำกัดความถี่ในการเล่นกอล์ฟ แต่นักกอล์ฟแข่งขันชั้นเลิศต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเดินทาง และที่พัก การเรียนการสอนและการฝึกซ้อมฟิตเนสและอุปกรณ์

                - การอนุญาตในปัจจุบัน ที่อนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกได้ เป็นไปตามกฎในปี 2012 เท่านั้น และเชื่อได้ว่าในที่สุด ข้อจำกัดที่ยังคงมีอยู่จะถูกลบออกทั้งหมดตามที่เสนอใหม่นี้

                - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2012 นั้น มีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่าโดยทั่วไปขอบเขตของความช่วยเหลือใดๆ ที่ได้รับจะสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งหมายความว่าแหล่งข้อมูลภายนอกจะครอบคลุมเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นในการแข่งขันในระดับเลิศเท่านั้น และสิ่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเช่นนั้น

                - การยกเลิกข้อจำกัด หมายความว่ากลุ่มของนักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีความสามารถ จะเป็นที่ต้องการของตลาดสูงอาจได้รับการสนับสนุนที่สำคัญเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการเล่นกอล์ฟ กรณีพิเศษประเภทนี้ ถือเป็นผลพวงที่จำเป็นในการอนุญาตให้นักกอล์ฟชั้นเลิศ และนักกอล์ฟสมัครเล่นคนอื่นๆ เข้าถึงเงินทุนระดับมากกว่าปานกลางเพื่อช่วยในการพัฒนาเกม

                - การยกเลิกข้อจำกัดนี้ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณา ไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือตรวจสอบแหล่งที่มาของความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักกอล์ฟสมัครเล่นอีกต่อไป – หากนักกอล์ฟสมัครเล่นสามารถได้รับค่าตอบแทนทางการเงินโดยตรงสำหรับการส่งเสริม บริษัท การควบคุมวิธีการจ่ายค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นอีกต่อไป

                - นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการระดับชาติ หรือโครงการวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้รับค่าใช้จ่ายนั้นแต่ผู้เล่นสมัครเล่นส่วนใหญ่จำนวนมากไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้

                - นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการระดับชาติหรือวิทยาลัย ต้องหาวิธีที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะที่ต้องรายงานแหล่งที่มาต่อสหภาพหรือสมาคมกอล์ฟระดับชาติภูมิภาคหรือระดับรัฐ แต่ไม่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของ ความช่วยเหลือ

                - เชื่อกันว่าการยกเลิกขั้นตอนและข้อจำกัด ในการรายงานที่ซับซ้อนในปัจจุบัน จะช่วยให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทุกคนมีโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของพวกเขา และช่วยแนะนำส่วนเพิ่มเติมความเสมอภาคของเกมสมัครเล่น

การสอน (Instruction) กฎปัจจุบัน : นักกอล์ฟสมัครเล่นอาจไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ สำหรับการสอนกอล์ฟ รวมถึงเมื่อมีการสอนเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับเงินเดือน หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการหรือสินค้าอื่นๆ

การสอน ถูกกำหนดไว้อย่างแคบว่าเป็นการสอนกลศาสตร์ในการแกว่งไม้กอล์ฟและการตีลูก ข้อยกเว้นต่อไปนี้ อนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้รับค่าตอบแทนสำหรับการสอน :

                - เมื่อได้รับการว่าจ้างจากสถาบันการศึกษา หรือแคมป์กอล์ฟหากการสอนไม่เกินครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น

                - ในขณะที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรกอล์ฟแห่งชาติ (national governing body)

                - ให้การสอน โดยการเขียน (เช่นการพิมพ์หนังสือ หรือการเขียนบทความในนิตยสาร)

กฎใหม่ที่เสนอ : กฎจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นว่านักกอล์ฟสมัครเล่นจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการให้การสอนในรูปแบบดิจิทัล (เช่นโซเชียลมีเดีย) โดยเป็นการสอนแบบ "ทางเดียว" ซึ่งหมายความว่านักกอล์ฟสมัครเล่นแสดงทักษะ แต่ไม่ได้ให้การสอน โดยใช้การสื่อสารสองทางไปยังบุคคล หรือกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง (เช่นเกิดขึ้นในบทเรียนแบบดั้งเดิม)

คำอธิบายสำหรับข้อเสนอ :

                - การสอนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทดั้งเดิมของนักกอล์ฟอาชีพ โดยสังเกตว่าการเรียนรู้วิธีการสอนที่เหมาะสมเป็นมาตรฐาน และเป็นส่วนพื้นฐานของหลักสูตรในโปรแกรมการศึกษาของ PGA

                - การเปลี่ยนแปลงกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นใดๆ ที่อาจถูกมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้การสอนที่ได้รับเงินค่าสอน จะถูกมองว่าอาจเป็นอันตรายต่อเกม โดยทั่วไปแล้วการอนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นสอนโดยการรับเงิน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ใช้กับการสอนที่ได้รับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการประกันภัยการคุ้มครองลูกค้า และการใช้ช่วงฝึกซ้อมของสโมสร และสนามไดร์ฟสาธารณะเพื่อให้การสอนดังกล่าว

                - ข้อยกเว้นในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นสามารถให้การสอนเพื่อรับเงินค่าสอนได้ หากโปรแกรมนั้นได้รับการอนุมัติจากองค์กรกำกับดูแลแห่งชาติและวิธีนี้จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น

                - นักกอล์ฟสมัครเล่นยังคงได้รับอนุญาตให้ถูกว่าจ้าง ทำงานในสถาบันการศึกษา หรือแคมป์ ข้อยกเว้นนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริง ซึ่งช่วยให้โค้ชทีมสามารถให้การสอนได้อย่างจำกัด นอกเหนือจากงานอื่นๆ ที่ทำในฐานะโค้ชตราบใดที่งานอื่นๆ เหล่านั้นมีบทบาทอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของบุคคลนั้นในฐานะโค้ช ข้อยกเว้นนี้เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมกอล์ฟ และแคมป์กีฬาหลายแห่งทั่วโลก ได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานของเกมภายใต้การดูแลของผู้ที่คุ้นเคยกับเกม

                - กฎปัจจุบันที่อนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่นเขียนหนังสือ เกี่ยวกับการสอนกอล์ฟ จะขยายออกไปเพื่อใช้หลักการเดียวกันนี้กับรูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัยมากขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้นักกอล์ฟสมัครเล่นสามารถยกระดับโปรไฟล์ของตนให้สอดคล้องกับความผ่อนคลายในชื่อภาพและรูปลักษณ์ และอาจช่วยให้นักกอล์ฟสมัครเล่นได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์สำหรับกิจกรรมกอล์ฟของพวกเขา แต่การสอนดังกล่าวจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อมอบให้กับผู้ชมที่ไม่เฉพาะเจาะจง และยังคงรักษาหลักการที่ว่าการสอนสำหรับการรับเงินให้กับบุคคลหรือกลุ่มเฉพาะคือการรับเงินของนักกอล์ฟอาชีพกอล์ฟ

ความเป็นอาชีพ กฎปัจจุบัน : นักกอล์ฟสมัครเล่นไม่สามารถดำเนินการใดๆ เพื่อระบุตัวตน หรือทำงานในฐานะนักกอล์ฟอาชีพ นักกอล์ฟสมัครเล่นต้องไม่ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟ ยกเว้น แต่จะใช้กับแผนการในอนาคตในฐานะนักกอล์ฟอาชีพ

กฎข้อ 2 กำหนดนักกอล์ฟอาชีพว่า เป็นผู้ที่ :

                - เล่นกอล์ฟเป็นอาชีพของเขาหรือเธอ

                - ทำงานเป็นนักกอล์ฟอาชีพ

                - เข้าสู่การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

                - ถือ หรือครองความเป็นสมาชิกของสมาคมนักกอล์ฟอาชีพ (PGA); หรือ

                - ถือหรือครองความเป็นสมาชิกของ Professional Tour ซึ่ง จำกัด เฉพาะนักกอล์ฟอาชีพ

กฎใหม่ที่เสนอ : กฎใหม่ที่เสนอไม่ได้กำหนด "นักกอล์ฟอาชีพ" อีกต่อไป กฎข้อ 2 ห้ามนักกอล์ฟสมัครเล่นยอมรับ :

                - การจ้างงาน (รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ) ในสโมสรกอล์ฟ หรือสนามไดร์ฟอาชีพ หรือ

                - การเป็นสมาชิกของสมาคมสำหรับนักกอล์ฟอาชีพ (เช่น PGA)

เพียงแค่ระบุว่าตัวเองเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ก็จะไม่ส่งผลให้สูญเสียสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นอีกต่อไป รวมถึงการเข้าและเล่นในการแข่งขันในฐานะอาชีพและจะไม่มีข้อ จำกัด ใดๆ สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำสัญญาและรับอีกต่อไป ได้รับประโยชน์จากสัญญานั้นในฐานะสมัครเล่น

คำอธิบายสำหรับข้อเสนอ :

                - กฎที่เสนอสำหรับปี 2022 มีลักษณะเพื่อลดวิธีการที่นักกอล์ฟสมัครเล่นกลายเป็นไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น (non- amateur) แต่การกระทำบางอย่างยังคงเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ของบทบาทดั้งเดิมของนักกอล์ฟอาชีพ

                - สิ่งนี้ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการจ้างงานนั่นคือ คนที่ทำงานในฐานะนักกอล์ฟไม่ถือว่าเป็นสมัครเล่น และยังใช้กับคนที่เป็นสมาชิกของสมาคมสำหรับนักกอล์ฟอาชีพด้วย

                - ความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานนี้จะยังคงมีอยู่ในกฎที่ทันสมัย โดยส่วนใหญ่เพื่อให้กฎสามารถใช้งานในด้านอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ยังคงใช้หลักการที่เข้าใจกันดีนี้ว่า การจ้างงานในฐานะนักกอล์ฟอาชีพกอล์ฟนั้นแตกต่างจากนักกอล์ฟสมัครเล่น

                - อย่างไรก็ตามในขณะที่ความแตกต่างข้างต้น ทั้งเกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการเป็นสมาชิกกฎใหม่ที่เสนอจะปฏิบัติต่อวิธีการเล่นเกมที่แตกต่างกันและจะขึ้นอยู่กับว่านักกอล์ฟยอมรับรางวัลที่สูงกว่ารางวัลที่จำกัด ไว้หรือไม่ ( ดู“รางวัล”)

                - หมายความว่าเพียงแค่ระบุว่าตนเองเป็นนักกอล์ฟอาชีพ หรือแข่งขันในฐานะอาชีพในการแข่งขันจะไม่เปลี่ยนสถานะของแต่ละบุคคลภายใต้กฎใหม่ที่เสนอ (ดู "รางวัล")

                - ข้อสัญญาเป็นหลักกำหนดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของแต่ละบุคคลจะได้รับการชดเชย และหรือเกี่ยวข้องกับการเล่นกอล์ฟ และเนื่องจากกฎที่เสนอไม่ได้ จำกัด นักกอล์ฟสมัครเล่นอีกต่อไปจากการได้รับประโยชน์จากการให้ยืมชื่อเสียงรูปภาพหรือรูปเหมือนทั้งหมด - ข้อ จำกัด ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นี้ถูกยกเลิกออกแล้ว (ดูโปรโมชั่นชื่อรูปภาพและความชอบ)

การคืนสถานภาพ กฎปัจจุบัน : กฎข้อ 9 กำหนดกระบวนการที่ผู้ที่ไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น สามารถยื่นขอคืนสถานภาพได้ตลอดจนแนะนำแนวทางสำหรับหน่วยงานที่กำกับดูแลระดับชาติที่จัดการกับแอปพลิเคชันดังกล่าว

กฎข้อ 9 ยังให้ :

                - คำแนะนำว่าผู้ที่ไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้รับชื่อเสียงระดับประเทศ หรือได้รับการคืนตำแหน่งมาแล้วสองครั้ง ตามปกติจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนสถานภาพอีก

                - กรอบสำหรับผู้สมัครที่กำลังรอการคืนสถานภาพ โดยชี้แจงว่าพวกเขาไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่นจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น แต่อาจมีโอกาสในการเล่นเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ หรือผู้จัดการแข่งขัน

กฎใหม่ที่เสนอ : กระบวนการบริหารที่สำคัญที่มีอยู่ในกฎปัจจุบัน จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่ในกฎที่เสนอ

อย่างไรก็ตามระยะเวลารอขั้นต่ำที่แนะนำ ได้ลดลงจากหนึ่งปีเป็นหกเดือน โดยองค์กรกอล์ฟแห่งชาติเพื่อประเมินเวลาส่วนที่เหลือว่า เวลาเพิ่มเติมจะเหมาะสมหรือไม่ ตามลักษณะของประวัติของผู้สมัครในฐานะที่ไม่ใช่สมัครเล่น (เช่นการเพิ่มเวลาตาม เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการเล่นของผู้สมัครในฐานะที่ไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น)

คำอธิบายสำหรับข้อเสนอ :

                - กระบวนการคืนสถานภาพเป็นหน้าที่สำคัญในการรักษาความแตกต่างระหว่างนักกอล์ฟสมัครเล่น และนักกอล์ฟที่ไม่ใช่สมัครเล่น และทำให้แน่ใจว่านักกอล์ฟไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยพลการระหว่างสถานภาพสมัครเล่นและไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น

                - มีการกำหนดระยะเวลารอคอยให้กับผู้สมัครแต่ละคน (ดูบันทึกคำแนะนำด้านล่าง) เพื่อให้มีช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการกระทำครั้งสุดท้ายของผู้เล่นในฐานะที่ไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น และวันที่คืนสถานภาพและมีสิทธิ์แข่งขันในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่น

                - ระยะเวลารอคอยนี้ ช่วยให้แน่ใจว่านักกอล์ฟสมัครเล่นได้หยุดคิดก่อนตัดสินใจเป็นผู้ที่ไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น (เช่นรับรางวัลเกินขีด จำกัด ของรางวัล) โดยรู้ว่าการกระทำดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยหากพวกเขาตัดสินใจสมัครเพื่อรับรางวัล สถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น

                - การลดระยะเวลารอขั้นต่ำ จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกอล์ฟและผู้ฝึกสอนหลายคนมีโอกาสฟื้นสถานะสมัครเล่นได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้ดุลยพินิจขององค์กรกอล์ฟแต่ละประเทศในการเพิ่มเวลาเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ ตามที่แสดงให้เห็นจากประวัติการเล่นของพวกเขาในฐานะผู้ไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น

                - สิ่งนี้ให้ความสมดุลเชิงตรรกะมากขึ้น เมื่อเทียบกับคำแนะนำในปัจจุบันที่ปฏิบัติต่อการกระทำทั้งหมดเหมือนกัน (ปัจจุบันแนะนำให้ใช้เวลารอสองปีสำหรับนักกอล์ฟอาชีพโดยไม่คำนึงถึงความสำเร็จในการเล่นของเขาหรือเธอ)

                - ขั้นตอนการสมัครนั้นมีกรอบที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรกอล์ฟแห่งชาติแต่ละแห่ง มีโอกาสตรวจสอบใบสมัครแต่ละใบจากนั้นใช้สิ่งที่พิจารณาว่าเป็นช่วงเวลารอคอยที่เหมาะสมตามสถานการณ์

                - การปฏิเสธการคืนสถานภาพจะยังคงเป็นทางเลือก แต่จะใช้ในสถานการณ์ที่จำกัด เท่านั้นเช่นเมื่อผู้เล่นได้รับการพิจารณาว่ามีชื่อเสียงในระดับชาติ

                - การตัดสินใจที่จะปฏิเสธการคืนสถานภาพ อาจนำไปใช้กับบุคคลที่ต้องการการคืนสถานภาพครั้งที่สามได้ แต่โดยปกติหน่วยงานกอล์ฟระดับชาติของผู้สมัคร จะตรวจสอบประวัติการสมัครทั้งหมดของผู้สมัครและสถานการณ์ของการคืนสถานภาพก่อนหน้านี้

เนื่องจากปัจจุบันหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการคืนสถานภาพไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกฎสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นฉบับใหม่ จึงมีแนวโน้มว่าร่างคำแนะนำต่อไปนี้จะมาพร้อมกับกฎ :

หมายเหตุคำแนะนำในคืนสถานภาพ : กฎของสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นสร้างความแตกต่าง ระหว่างนักกอล์ฟสมัครเล่นและนักกอล์ฟที่ไม่ใช่สมัครเล่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคืนสถานะ สำหรับนักกอล์ฟที่ไม่ใช่สมัครเล่นที่ต้องการฟื้นสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น กระบวนการคืนสถานภาพควรเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ที่ไม่ใช่สมัครเล่นยื่นคำขอเพื่อขอคืนสถานภาพไปยังองค์กรกอล์ฟแห่งชาติของตน โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลระดับชาติกำหนดให้ต้องรอระยะเวลารอก่อนที่จะมีการคืนสถานภาพหรือในกรณีพิเศษให้ปฏิเสธการคืนสถานภาพ ขอแนะนำว่าระยะเวลารอขั้นต่ำสำหรับการคืนสถานภาพคือหกเดือน แต่หน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติอาจต้องการเพิ่มระยะเวลาขึ้นอยู่กับ ตัวอย่างเช่นความสำเร็จของผู้สมัครในแง่ของรางวัลที่ชนะในการแข่งขัน ในการตัดสินใจระยะเวลารอการคืนสถานภาพองค์กรกอล์ฟแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาระยะเวลาที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นสมัครเล่น

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID: wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand