กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นฉบับใหม่ปี 2022

Rules of Golf 2019 - 2021

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นฉบับใหม่ปี 2022

นักกอล์ฟสมัครเล่นรับเงินรางวัลได้

 

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

                ฉบับนี้ ขอเว้นจากกฎกอล์ฟข้อ 14 การหยิบลูก และการนำลูกกลับมาเล่นเนื่องจากมีกฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น ฉบับใหม่ปี 2022 เข้ามาแทรก เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 64 R&A และ USGA ประกาศฉบับร่างกฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก การปรับปรุงกฎมาจาก การริเริ่มการปรับปรุงสิ่งใหม่ ซึ่งระบุถึงความจำเป็นที่ชัดเจนในการปรับปรุงกฎให้ทันสมัยเพื่อสะท้อนถึงเกมของนักกอล์ฟสมัครเล่นระดับโลกในปัจจุบัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎนั้นเข้าใจง่ายขึ้นและนำไปใช้ได้

กฎกอล์ฟที่เปลี่ยน มีผลกระทบอย่างไร

                การแก้ไขปรับปรุงกฎครั้งนี้ มีผลกระทบต่อนักกอล์ฟสมัครเล่น 97% จากจำนวน80 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยเอง ย่อมมีผลกระทบต่อนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยตรง องค์กรและหน่วยงานกีฬาได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมสนามกอล์ฟไทย ชมรมสโมสรกอล์ฟต่าง ๆ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงกฎครั้งนี้เพียงใด

ความเป็นมา :

                ในปี 2560 R&A และ USGA ได้ตกลงกันในหลักการที่จะดำเนินการริเริ่มการปรับปรุงกฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นให้ทันสมัย ซึ่งได้วิเคราะห์กฎปัจจุบันค้นคว้าประวัติของแต่ละกฎ และกำหนดว่าบทบัญญัติใดในปัจจุบันที่ยังคงมีความสำคัญเพื่อปกป้องเกมของนักกอล์ฟสมัครเล่น

ข้อเกี่ยวข้องหลักกับกฎปัจจุบัน

สามารถสรุปได้ดังนี้ :

                - กฎไม่ได้สะท้อนถึงความจริงที่ว่า นักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นยอด เป็นความก้าวหน้าสำหรับผู้เล่นอายุน้อยที่ปรารถนาที่จะเป็นนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ

                - ผู้เล่นจำนวนมาก ที่ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย แต่สูญเสียสถานะนักสมัครเล่นจากการเข้าร่วมทัวร์ชิงรางวัลเงินสด ซึ่งยังไม่อยู่ในระดับนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ

                - เส้นแบ่งระหว่างรางวัลเงินสด และรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดเริ่มเบลอมากขึ้น จนถึงจุดที่ตรรกะของความแตกต่างเป็นที่น่าสงสัย

                - มีตัวกั้นมากเกินไปสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น ที่ต้องการเงินทุนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับมือสมัครเล่นซึ่งมักมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

                - กฎที่ครอบคลุมถึงการใช้ทักษะการเล่นกอล์ฟ และชื่อเสียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและทำให้ยากต่อการจัดการในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์ของการทบทวนแก้ไข :

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับการทบทวนแก้ไข คือเพื่อพิจารณาว่ากฎของสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นจำเป็นสำหรับเกมสมัยใหม่ หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นให้เน้นสร้างหัวข้อกฎที่:

  1. อยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของเกม
  2. สะท้อนให้เห็นถึงเป็นเกมสมัยใหม่
  3. เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้

การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับ “open golf” ซึ่งหมายความว่ากฎของสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นจะถูกตัดออกทั้งหมดโดยเน้นเหลือประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ :

                - ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อกอล์ฟแฮนดิแคปถ้าไม่จำกัดรางวัล ในแง่ของความกดดันนั้น จะเกิดขึ้นกับทั้งกฎกอล์ฟและกฎแฮนดิแคป

                - ประวัติศาสตร์การแข่งขันสมัครเล่นจะถูกทำลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยการเปลี่ยนแนวคิดของนักกอล์ฟสมัครเล่น ส่งผลให้การแข่งขันชิงแชมป์ดังกล่าวสิ้นสุดลง

                - ผลกระทบเชิงลบที่สูญเสียจากการแข่งขันของนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดฝีมือ ที่มีต่อการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชน เนื่องจากเส้นทางที่สำคัญและที่ชัดเจน ซึ่งได้จัดให้นักกอล์ฟฝีมือดีส่วนใหญ่ได้เลือกเส้นทางเดินของเขา

การพิจารณา “open golf” มีความสำคัญในการเสริมสร้างบทบาทหลักของกฎ ในการปกป้องความสมบูรณ์ของเกมสมัครเล่นในทุกระดับ เกมสมัครเล่นสมัยใหม่ยังคงควบคุมตนเองได้ และขีดจำกัดของรางวัล มีส่วนสำคัญในการลดแรงกดดันต่อกฎกอล์ฟและกฎแฮนดิแคป

ในท้ายที่สุด และแนวทางวัตถุประสงค์ของการทบทวน R&A และ USGA ได้ข้อสรุปว่า การรักษากฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นเป็นผลประโยชน์สูงสุดของเกม

เนื้อหาสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น          

                - ปรับลดกฎจาก 10 ข้อ เหลือเพียง 6 ข้อ

                - นักกอล์ฟสมัครเล่น สามารถรับเงินรางวัลแข่งขันไม่เกิน $750 ต่อทัวร์นาเมนต์

                  (สมาคมกอล์ฟแห่งชาติ อาจกำหนดให้ต่ำกว่าได้)

                - การคืนสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น

                - โดยสมาคมกอล์ฟแห่งชาติ (national governing body) เท่านั้น

                - ลดระยะเวลาการรอคอยคืนสถานะภาพ จาก 1 เป็นเป็น 6 เดือน

กฎใหม่ที่เสนอ :

กฎที่เสนอจะยังคงรักษาความแตกต่างระหว่างกอล์ฟสมัครเล่น และกอล์ฟอาชีพ และให้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานของคุณสมบัติ - สถานะสมัครเล่น

- สำหรับสมัครเล่นที่แข่งขันกอล์ฟ

ยังคงรับรู้ว่า กอล์ฟมีการควบคุมตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีกฎเพื่อช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของเกมโดยลดแรงกดดันต่อกฎกอล์ฟและกฎแฮนดิแคปให้น้อยที่สุดโดย จำกัดมูลค่าของรางวัลที่นักกอล์ฟสมัครเล่นสามารถยอมรับได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงให้ทันสมัย ในการจัดหากฎที่เป็นประโยชน์สูงสุดของเกมสมัครเล่น และสะท้อนให้เห็นถึงเกมสมัยใหม่ ในขณะที่เข้าใจและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้นจึงเสนอว่ากฎใหม่จะ :

                - ขจัดความแตกต่าง ระหว่างรางวัลเงินสดและรางวัลอื่นๆ

                - แยกการแข่งขันอื่น เช่นกิจกรรมขับรถระยะไกล การแข่งขันและการแข่งขันทักษะ ที่ไม่ได้เล่นเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่เล่นจากพื้นที่ตั้งที จนลงหลุมตามกฎกอล์ฟ

                - ขจัดข้อ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน (sponsorship) ทั้งหมด

                - กำหนดระยะเวลาคืนสถานะภาพให้สั้นลง

เงื่อนไขง่ายๆ คือ การกระทำเพียงอย่างเดียวที่จะส่งผลให้นักกอล์ฟสูญเสียสถานะสมัครเล่นคือ ไปรับ :

                - รางวัล ที่เกินขีดจำกัด (ซึ่งหมายความว่าการเล่นที่มีรางวัลมากเกินกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน ในฐานะสมัครเล่น หรืออาชีพ จะส่งผลกระทบต่อสถานะสมัครเล่นของผู้เล่นเอง)

                - รับเงินจากการสอน

                - การจ้างงานในฐานะอาชีพด้านไม้กอล์ฟ หรือการเป็นสมาชิกของสมาคมนักกอล์ฟอาชีพ

 

กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น ปี 2022 ฉบับร่างโดยย่อ

กฎข้อที่ 1 : วัตถุประสงค์ของกฎ

กอล์ฟสมัครเล่น มีธรรมเนียมประเพณีเป็นที่ยอมรับในเกม รวมถึงประวัติการแข่งขันที่ จำกัดเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่น กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น กำหนดว่าใครมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่น

กอล์ฟเป็นส่วนใหญ่ในการควบคุมตนเอง และเพื่อช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของเกม โดยการลดแรงกดดันต่อกฎกอล์ฟและกฎแฮนดิแคปให้น้อยที่สุดกฎของสถานะสมัครเล่น จะจำกัดมูลค่าของรางวัลที่นักกอล์ฟสมัครเล่นสามารถรับได้ตามผลงานใน การแข่งขัน

กฎของสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น ยังสร้างความแตกต่างระหว่างนักกอล์ฟสมัครเล่น และนักกอล์ฟที่ไม่ใช่สมัครเล่น (non-amateur) ที่ยอมรับการจ้างงานในฐานะอาชีพกอล์ฟ หรือให้การสอนเพื่อรับค่าตอบแทน

กฎข้อที่ 2 : นักกอล์ฟสมัครเล่น

นักกอล์ฟทุกคนเป็นสมัครเล่น เว้นแต่จะได้รับ :

                - รางวัลที่สูงกว่าขีดจำกัด $750 USD (ดูกฎข้อ 3: รางวัล);

                - การรับเงิน หรือค่าตอบแทนสำหรับการการสอน (ดูกฎข้อ 4: การสอน);

                - การจ้างงาน (รวมถึงการประกอบอาชีพกอล์ฟอิสระ) ในสนามกอล์ฟ หรือสนามไดร์ฟอย่างอาชีพกอล์ฟ หรือ

                - การเป็นสมาชิกของสมาคมสำหรับนักกอล์ฟอาชีพ

สมัครเล่นที่ดำเนินการใดๆ เหล่านี้จะกลายเป็นไม่ใช่นักกอล์ฟสมัครเล่น (non-amateur) และยังคงเป็นผู้ที่ไม่ใช่สมัครเล่น (non-amateur) จนกว่าจะได้รับคืนสถานะเป็นสมัครเล่น (ดูกฎข้อ 5: การคืนสถานะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น)

กฎข้อ 3 : รางวัล

นักกอล์ฟสมัครเล่นอนุญาตให้รับรางวัลใดๆ รวมทั้งเงินสด หรือสกุลเงินอื่นๆ โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน $750 USD ต่อการแข่งขัน เว้นแต่หน่วยงานที่กำกับดูแลแห่งชาติ (national governing body) จะกำหนดขีดจำกัดที่ต่ำกว่า สำหรับรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินมูลค่าของรางวัลนั้น คือราคาที่โดยทั่วไปสินค้านั้นสามารถซื้อได้จากแหล่งขายปลีก ณ เวลาที่รับรางวัล

วงเงินรางวัลมีผลกับสิ่งต่อไปนี้ :

                - การแข่งขันกอล์ฟ จากพื้นที่ตั้งทีจนลงหลุม ที่เกี่ยวข้องกับสกอร์ของหลุม ไม่ว่าการแข่งขันนั้นจะเล่นที่ใด (ตัวอย่างเช่นในสนามกอล์ฟหรือสนามกอล์ฟจำลอง (golf simulator))

                - การแข่งขันทักษะใดๆ ที่มีการเล่นช็อตในระหว่างการแข่งขันกอล์ฟจากพื้นที่ตั้งทีจนลงหลุม

                - รางวัลรวม ที่รับในการแข่งขันเดี่ยว หรือการแข่งขันหลายรายการที่ดำเนินการในเวลาเดียวกัน (ตัวอย่างเช่นการแข่งขันแบบกรอสสกอร์ และแฮนดิแคป)

การจำกัดรางวัล ไม่สามารถใช้ได้กับสิ่งต่อไปนี้:

                - มูลค่าของถ้วยรางวัล และรางวัลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

                - การแข่งขันไดรฟ์ระยะไกล(ตีไกล) การแข่งขันแบบกำหนดเป้าหมาย การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทักษะเฉพาะการเล่นเคล็ดลับ และการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการพัตเท่านั้น (เว้นแต่จะมีการจากพื้นที่ตั้งทีจนลงหลุม  )

                - รางวัล โฮล อิน วัน ที่ทำระหว่างออกรอบกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือระหว่างการแข่งขันที่จัดขึ้นนอกรอบกอล์ฟระยะอย่างน้อย 50 หลา

                - การพนัน หรือการพนันในหมู่นักกอล์ฟแต่ละคนหรือทีมนักกอล์ฟ ดู [“นโยบาย R&A และ USGA เกี่ยวกับนโยบายการพนัน”]

                - ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน เพื่อเข้ารอบของการแข่งขันเดียวกัน (แต่สำหรับการแข่งขันแฮนดิแคปที่มีรางวัลให้แข่งขันในรอบต่อ ๆ ไปโปรดดู [“นโยบาย R&A และ USGA เกี่ยวกับการแข่งขันแฮนดิแคป พร้อมรางวัลในการแข่งขันในขั้นตอนต่อไปของการแข่งขัน”]

กฎข้อ 4 : การสอน

Instruction หมายถึงการสอนกลศาสตร์ของการสวิงไม้กอล์ฟ และการตีลูกกอล์ฟ กฎของสถานะสมัครเล่นไม่มีผลกับการสอน หรือการฝึกสอนในรูปแบบอื่นๆ (เช่นสมรรถภาพทางกาย และด้านจิตใจของเกม)

นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ยอมรับการเงิน หรือค่าตอบแทนจากการสอน ซึ่งรวมถึงหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือนจะกลายเป็นผู้ที่ไม่ใช่สมัครเล่น (non-amateur)

แต่นักกอล์ฟสมัครเล่น อาจรับการเงิน หรือค่าตอบแทนสำหรับการสอนในสถานการณ์ต่อไปนี้ :

                - เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติ (national governing body) (ดู [แนวทาง R&A และ USGA เกี่ยวกับโปรแกรมที่ได้รับอนุมัติ])

                - ในฐานะพนักงานของโรงเรียน วิทยาลัย หรือค่าย (camp) หากเวลาที่ใช้ในการสอนน้อยกว่า 50% ของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดในฐานะพนักงาน

                - เมื่อมีการสอน เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางออนไลน์ และไม่ใช่เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

กฎข้อ 5: การคืนสถานะในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่น

ผู้ที่ไม่ใช่สมัครเล่น (non-amateur) อาจได้รับการคืนสถานะให้เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นโดยองค์กรกอล์ฟแห่งชาติ (national governing body) ที่เกี่ยวข้อง องค์กรกอล์ฟแห่งชาติแต่ละแห่งมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการ :

                - คืนสถานะให้กับผู้ที่ไม่ใช่มือสมัครเล่น (non-amateur) ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำนาจของตน

                - ต้องใช้ระยะเวลารอก่อนที่จะคืนสถานะ หรือ

                - ปฏิเสธการคืนสถานะ

การตัดสินใจขององค์กรกอล์ฟระดับชาติ ในการคืนสถานะถือเป็นที่สิ้นสุดโดยขึ้นอยู่กับกระบวนการอุทธรณ์ใดๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานนั้น

กฎข้อ 6 : การใช้กฎ

สหภาพหรือสมาคมกอล์ฟแห่งชาติเป็นหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ ที่รับผิดชอบในการบริหารและใช้กฎของสถานะสมัครเล่นภายในขอบเขตอำนาจของตน รวมถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น แต่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจ

หากมีความไม่แน่ใจ หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎ รวมทั้งไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมัครเล่น หรือไม่ใช่มือสมัครเล่นหน่วยงานที่กำกับดูแลแห่งชาติมีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่อาจส่งเรื่องไปยัง R&A [USGA] ก่อนตัดสินใจ

การตัดสินใจขององค์กรกอล์ฟระดับชาติ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎถือเป็นที่สิ้นสุดโดยขึ้นอยู่กับกระบวนการอุทธรณ์ใดๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานนั้น

หมายเหตุ : กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นฉบับสมบูรณ์ จะประกาศปลายปีนี้

                ฉบับภาษาไทย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย จะแปลเป็นภาษาไทยปลายปีนี้เช่นกัน

               

ฉบับหน้าจะกลับมาเป็นกฎกอล์ฟต่อ ในกฎข้อ 14 การหยิบลูก และการนำลูกกลับมาเล่นกฎข้อนี้ยุ่งยาก สับสนที่สุดในบรรดากฎทั้ง 24 ข้อ ขั้นตอนการปฏิบัติกับลูก การมาร์ค การหยิบ และการทำความสะอาด การกลับมาวางที่จุด การดรอปในพื้นที่ผ่อนปรน การเล่นจากที่ผิด นักกอล์ฟ และผู้ศึกษากฎกอล์ฟต้องไม่พลาด

               

                ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com หรือ Line ID: wichitttt

                วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand