กฎข้อ 12 บังเกอร์ (Bunker)

Rules of Golf2019 - 2020

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 12 บังเกอร์ (Bunker)

สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

ปีใหม่ 2564 ปีฉลู สัญลักษณ์ วัว ชาติภูมิ มนุษย์ผู้ชาย ธาตุ ดิน มิ่งขวัญโชคลาภ ต้นตาล โหราจารย์ระดับชาติแนะนำ ปี 2564 ส่วนใหญ่ต้อง “ฮึดสู้” แล้วจะดี หลายเกณฑ์ชะตาในปีนี้ตำราโหราศาสตร์บอกว่า “ต้องฮึดสู้” มากขึ้น แม้แต่ราศีที่ได้ชื่อว่าดวงดี ถ้าไม่ฮึดสู้ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน มีหลายราศีในปีนี้ที่บอกว่าถ้าใจสู้แล้วจะดีขึ้น ผู้เขียนขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ต้องฮึดสู้ รวมทั้งตัวผู้เขียนด้วย เพื่อพาชีวิตให้อยู่รอดตลอดปีฉลู

ในด้านการพยากรณ์เศรษฐกิจระดับชาติ นักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ กล่าวถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาจะรุนแรงที่สุด จะทยอยปรับดีขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลาย ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาขยายตัวเกิน 3% ได้ หากไม่มีปัจจัยลบอื่นเพิ่มเติม

            ฉบับนี้ จะเป็นกฎข้อ 12 เกี่ยวกับ บังเกอร์ กล่าวถึงเมื่อใดจึงถือว่าลูกอยู่ในบังเกอร์ เมื่อลูกอยู่ในบังเกอร์ อนุญาตให้กระทำอะไรได้บ้าง และห้ามกระทำอะไรบ้าง สัมผัสทรายที่ไม่มีโทษปรับ มีอะไรบ้าง การผ่อนปรนฟรีในบังเกอร์มีอะไรบ้าง และผ่อนปรนโดยมีโทษปรับมีอะไรบ้าง นักกอล์ฟโปรดติดตามครับ

วัตถุประสงค์ของกฎ :

            กฎข้อ12 เฉพาะบังเกอร์ เป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่อทดสอบความสามารถของผู้เล่นในการเล่นลูกจากทราย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นเผชิญความท้าทายนี้ มีข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับการสัมผัสทรายก่อนทำสโตรค และที่สำหรับผ่อนปรนลูกในบังเกอร์

กฎข้อ 12 มี 3 ข้อย่อย

            12.1 เมื่อลูกอยู่ในบังเกอร์

            12.2 การเล่นลูกในบังเกอร์

            12.3 กฎเฉพาะในการผ่อนปรนสำหรับลูกในบังเกอร์

เมื่อใด จึงถือว่าลูกอยู่ในบังเกอร์ R.12.1

ลูกอยู่ในบังเกอร์เมื่อส่วนใดของลูก :

 - สัมผัสทรายบนพื้นภายในขอบของบังเกอร์ หรือ

 - อยู่ภายในขอบของบังเกอร์ และหยุดอยู่

ลูกอยู่ในบังเกอร์ เคลื่อนย้ายอะไรได้บ้าง R.12.2

- ผู้เล่นอาจเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ ถ้าลูกเคลื่อนที่ นำลูกวางกลับที่เดิม ไม่มีโทษปรับ

- ผู้เล่นอาจเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ ต้องไม่ทำให้ลูกเคลื่อนที่ หากลูกเคลื่อนที่ มีโทษปรับ 1 สโตรค และต้องนำลูกกลับวางที่เดิม หากไม่นำกลับมาที่เดิม แล้วเล่นไป มีโทษปรับทั่วไป (แมทช์เพลย์ ปรับแพ้หลุม สโตรคเพลย์ ปรับ 2 สโตรค)

(สิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ หมายถึง สิ่งของ วัตถุที่มนุษย์สร้าง ไม่ใหญ่มาก ไม่หนักมาก เคลื่อนย้ายได้ไม่ยากนัก เช่น ขวด ท่อนไม้ กระป๋อง สมุด ฯลฯ)

การปรับปรุงเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ หรือสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้จากบังเกอร์ Interpretation 12.2a/1

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นเคลื่อนย้ายลูกสนใกล้ลูกของเขา และปรับปรุงสภาพที่ที่มีผลต่อสโตรคโดยการลากลูกสนออก ทำให้ไปเคลื่อนย้ายเนินทรายจากพื้นที่ตั้งใจสวิงของเขาด้วย

ผู้เล่นสามารถใช้วิธีที่บุกรุกเล็กน้อยในการเคลื่อนย้ายลูกสน (เช่น ยกลูกสนขึ้นตรงๆ โดยไม่ต้องลากออกจากหลังลูก) แต่เพราะการกระทำของเขาหรือของเธอไม่สมเหตุผลในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้เล่นมีโทษปรับสำหรับการละเมิดกฎข้อ 8.1a (การปรับปรุงสภาพที่มีผลสโตรค)

ลูกอยู่ในบังเกอร์ ก่อนเล่น ห้ามกระทำอะไรบ้าง R.12.2b(1)

- จงใจสัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยมือ ไม้กอล์ฟ คราด หรือด้วยวัตถุอื่นเพื่อทดสอบสภาพของทราย

 - สัมผัสทรายในบังเกอร์ด้วยไม้กอล์ฟ:

 - ถูกในพื้นที่หน้า หรือหลังลูก

 - ในการซ้อมสวิง หรือ

 - ในการสวิงขึ้นเพื่อสโตรค (แบ็คสวิงโดนทราย)

ลูกอยู่ในบังเกอร์ ก่อนเล่น กระทำอะไรได้บ้าง R.12.2b(2)

- การฝังเท้าเพื่อทำการยืนสำหรับการซ้อมสวิงหรือการสโตรค

 - การปรับบังเกอร์ให้ราบเรียบเพื่อดูแลรักษาสนาม

 - การวางไม้กอล์ฟ อุปกรณ์ หรือวัตถุอื่นในบังเกอร์ (ไม่ว่าโดยการโยน หรือการวางลง)

 - การวัด การมาร์ค การหยิบ การกลับมาวาง หรือการกระทำอื่นตามกฎ

 - การพักพิงกับไม้กอล์ฟ รักษาการทรงตัว หรือป้องกันการหกล้ม หรือ

 - การตีทรายด้วยความไม่พอใจหรือโกรธ

ลูกออกจากบังเกอร์แล้ว กระทำอะไรได้บ้าง R.12.2b(3)

- สัมผัสทรายในบังเกอร์โดยไม่มีการปรับโทษ

 - เกลี่ยทรายในบังเกอร์เพื่อดูแลรักษาสนามโดยไม่มีการปรับโทษ

อนุญาตให้ผู้เล่นเกลี่ยทรายในบังเกอร์ให้เรียบเพื่อดูแลรักษาสนาม หลังจากทำการผ่อนปรนนอกบังเกอร์ Interpretation 12.2b(3)/1

ตามกฎข้อ 12.2b (3) ผู้เล่นอาจเล่นเกลี่ยทรายในบังเกอร์ให้เรียบเพื่อดูแลรักษาสนามโดยไม่มีการปรับโทษตามกฎข้อ 8.1a (การกระทำที่ไม่อนุญาต) หลังจากเล่นลูกออกจากบังเกอร์แล้ว คำว่า "เล่นออกจากบังเกอร์" ในกฎข้อ 12.2b(3) ยังรวมถึงการทำการผ่อนปรนนอกบังเกอร์

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นตัดสินใจทำการผ่อนปรนลูกไม่สามารถเล่นได้นอกบังเกอร์ โดยมีสองสโตรคปรับโทษตามกฎข้อ 19.3b (การผ่อนปรนบนเส้นด้านหลัง) ก่อนการดรอปลูกโดยใช้การผ่อนปรนบนเส้นด้านหลังนอกบังเกอร์ หรือหลังจากดรอปลูก แต่ก่อนการทำสโตรคต่อไปของเขา ผู้เล่นเกลี่ยรอยเท้าในบังเกอร์ให้เรียบบนเส้นทางเล่น ใช้กฎข้อ 12.2b(3) และไม่มีการปรับโทษ

แต่มีเงื่อนไขว่าผู้เล่นตั้งใจทำการผ่อนปรนนอกบังเกอร์นั้น จะไม่มีการปรับโทษแม้ว่าผู้เล่นเกลี่ยบังเกอร์ให้เรียบก่อนการดรอปลูกนอกบังเกอร์

ผู้เล่นอาจแหย่ตรวจในบังเกอร์ได้หรือไม่ Interpretation 12.2b/2

8.1a/7 ยืนยันว่าผู้เล่นแหย่ตรวจในสนามที่ใดก็ได้ (รวมถึงในบังเกอร์) โดยไม่มีการปรับโทษเพื่อตรวจสอบว่ารากของต้นไม้ หิน หรือสิ่งกีดขวางอาจติดขัดกับการสโตรคของเขา ตราบใดที่ผู้เล่นไม่ปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค

ตัวอย่างเช่น ขณะลูกของผู้เล่นเข้ามาอยู่ใกล้กับท่อระบายน้ำในบังเกอร์ ผู้เล่นอาจใช้ทีตั้งลูกเพื่อสำรวจทรายเพื่อหาขอบเขตของท่อระบายน้ำ และดูว่าติดขัดกับการสโตรคของเขาหรือไม่

แต่ถ้าวัตถุประสงค์ของการแหย่ตรวจนั้นเป็นการทดสอบสภาพทราย ผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 12.2b(1)

ลูกอยู่ในบังเกอร์ มีสิทธิ์ผ่อนปรนกฎข้อใดบ้าง R.12.3

 -การติดขัดโดยสภาพสนามผิดปกติ (กฎข้อ 16.1c) ผ่อนปรนฟรี

 - การติดขัดโดยสภาพสัตว์อันตราย (กฎข้อ16.2) ผ่อนปรนฟรี

 - ลูกไม่สามารถเล่นได้ (กฎข้อ 19.3) ผ่อนปรนมีโทษปรับ

 

ครั้งหน้า จะกล่าวถึงกฎข้อ 13 กรีน เป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษพร้อมสำหรับการเล่นลูก และมีคันธงสำหรับหลุมนั้นบนแต่ละกรีน ดังนั้น กฎที่นำมาใช้แตกต่างกันบางอย่างกับพื้นที่อื่นของสนาม เมื่อใดจึงถือว่าลูกอยู่บนกรีน เมื่อลูกอยู่บนกรีน อนุญาตให้กระทำอะไรได้บ้าง ทำให้ลูกเคลื่อนที่บนกรีนมีโทษปรับหรือไม่อย่างไร อย่างไรจึงเป็นการจงใจทดสอบกรีน ติดตามต่อไปนะครับ

ท่านที่มีข้อสงสัยกฎกอล์ฟ สอบถามได้ทาง aclassgolf@gmail.com  หรือ Line ID: wichitttt

วิชิต บัณฑุวงศ์


Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand