กฎข้อ 10.3 แคดดี้ (Caddies)

Rules of Golf 2019 - 2020

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 10.3 แคดดี้ (Caddies)

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

       นิตยสาร On Green เดือนตุลาคม 2563 ผ่านครบรอบ 31 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 32 ถือว่าเป็นนิตยสารกอล์ฟที่ยืนหยัดยาวนานที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย ผู้เขียนมีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวันเปิดตัวฉบับแรกเดือนตุลาคม เมื่อ 31 ปีที่ผ่านมา และได้มีโอกาสร่วมงานเขียนกรณีศึกษาการตัดสิน และกฎกอล์ฟให้เป็นเวลา 13 ปี ผู้เขียนขออำนวยพรให้นิตยสาร On Green อยู่กับวงการกอล์ฟไปนานเท่านานครับ

       กฎกอล์ฟฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึงกฎข้อ 10 การเตรียมเพื่อการทำสโตรค คำปรึกษาและการช่วยเหลือ แคดดี้(Preparing for and Making a Stroke; Advice and Help; Caddies) กฎข้อ 10 มีข้อย่อย 3 ข้อ10.1 การทำสโตรค 10.2 คำปรึกษา และการช่วยเหลืออื่น

       ฉบับนี้จะกล่าวถึงกฎกอล์ฟเน้นไปที่แคดดี้ กฎข้อ 10.3 แคดดี้(Caddies) ก่อนอื่นขอให้รู้จักนิยามศัพท์ก่อน

แคดดี้ (Caddie)

หมายถึง ผู้ที่ช่วยเหลือผู้เล่นระหว่างรอบรวมถึงเรื่องเหล่านี้ :

       - ถือ ขนย้าย หรือจัดการไม้กอล์ฟ: บุคคลที่ถือ ขนย้าย (เช่น โดยรถกอล์ฟหรือรถลาก) หรือจัดการไม้กอล์ฟของผู้เล่นระหว่างการเล่นเป็นแคดดี้ของผู้เล่นถึงแม้ว่าผู้เล่นจะไม่ได้ระบุให้เป็นแคดดี้ ยกเว้นเมื่อการกระทำเพื่อเคลื่อนย้ายไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถกอล์ฟของผู้เล่นออกจากทาง หรือเป็นการเอื้อเฟื้อ (เช่น เก็บไม้กอล์ฟของผู้เล่นที่ลืมไว้)

       - ให้คำปรึกษา : แคดดี้ของผู้เล่นเป็นบุคคลเดียวเท่านั้น (นอกจากพาร์ทเนอร์หรือแคดดี้ของพาร์ทเนอร์) ที่ผู้เล่นอาจขอคำปรึกษา

แคดดี้อาจช่วยผู้เล่นในเรื่องอื่นตามที่กฎอนุญาต (ดูกฎข้อ 10.3b)

 กฎข้อ 10.3 แคดดี้(Caddies)

วัตถุประสงค์ของกฎ :

ผู้เล่นอาจมีแคดดี้เพื่อถือไม้กอล์ฟของผู้เล่น และให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลืออื่นระหว่างรอบ แต่มีข้อจำกัดที่อนุญาตให้แคดดี้ทำ ผู้เล่นรับผิดชอบต่อการกระทำของแคดดี้ระหว่างรอบและมีการปรับโทษถ้าแคดดี้ละเมิดกฎ

 อนุญาตให้ผู้เล่นมีแคดดี้ได้ครั้งละหนึ่งคน R.10.3a(1)

ผู้เล่นอาจมีแคดดี้ถือ นำไปและดูแลไม้กอล์ฟของเขา ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเขาเรื่องอื่นตามที่อนุญาตระหว่างรอบ

แต่ไม่อนุญาต :

 - ให้ผู้เล่นมีแคดดี้มากกว่าหนึ่งคนต่อครั้ง

 - ผู้เล่นอาจเปลี่ยนแคดดี้ระหว่างรอบ แต่ต้องไม่ทำเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการรับคำปรึกษาชั่วคราวจากแคดดี้คนใหม่

 ผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าอาจใช้แคดดี้ร่วมกัน R.103a(2)

 - ถ้าการกระทำของแคดดี้ โดยคำสั่งเฉพาะของผู้เล่นคนหนึ่งที่ใช้แคดดี้ร่วมกัน การกระทำนั้นทำให้ผู้เล่นนั้น

 - ถ้าไม่มีผู้เล่นคนใดออกคำสั่งให้ทำเฉพาะ ถือว่าเป็นการกระทำสำหรับผู้เล่นที่กำลังใช้แคดดี้ร่วมกันที่เป็นเจ้าของลูกที่เกี่ยวข้อง

 สิ่งที่แคดดี้อาจทำได้ 10.3b(1)

การกระทำที่อนุญาตทำได้เสมอ แคดดี้อาจทำสิ่งเหล่านี้ตามที่กฎอนุญาต :

 - ถือ นำ หรือดูแลไม้กอล์ฟของผู้เล่นและอุปกรณ์อื่น (รวมถึงการขับรถกอล์ฟ หรือการลากรถ)

 - ค้นหาลูกของผู้เล่น

 - ให้ข้อมูล คำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออื่นก่อนการทำสโตรค

 - เกลี่ยทรายในบังเกอร์ หรือกระทำอย่างอื่นเพื่อเป็นการดูแลรักษาสนาม

 - นำทรายหรือเศษดินร่วนบนกรีนออกและซ่อมรอยเสียหายบนกรีน

 - นำคันธงออก หรือเฝ้าคันธง

 - มาร์คจุดของลูกของผู้เล่น และหยิบ และนำลูกกลับมาวางบนกรีน

 - ทำความสะอาดลูกของผู้เล่น

 - ปัดลูสอิมเพดิเม้นท์ และนำสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ออก

 การกระทำที่อนุญาตเมื่อผู้เล่นสั่งเท่านั้น R.10.3b(2)

แคดดี้อาจกระทำสิ่งต่อไปนี้ เมื่อกฎอนุญาตให้ผู้เล่นทำและโดยคำสั่งของผู้เล่นเท่านั้น (ซึ่งต้องมีการสั่งเฉพาะเป็นครั้ง) :

 - ฟื้นคืนสภาพที่แย่ลงเมื่อลูกของผู้เล่นมาหยุดอยู่

 - เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่ทุกแห่ง ยกเว้นบนกรีน หยิบลูกของผู้เล่นขึ้นตามกฎที่ต้องนำกลับมาวางหรือหลังจากผู้เล่นตัดสินใจทำการผ่อนปรนตามกฎ

 การกระทำที่ไม่อนุญาต R.10.3b(3)

ไม่อนุญาตให้แคดดี้ทำสิ่งต่อไปนี้สำหรับผู้เล่น :

 - ยอมให้สโตรค(กิ๊ฟ) ยอมให้หลุม หรือยอมให้แมทช์แก่คู่แข่งหรือตกลงกับคู่แข่งในสกอร์ของแมทช์

 - จงใจยืนบนหรือใกล้กับระยะที่เลยเส้นทางเล่นหลังลูกของผู้เล่นเมื่อผู้เล่นเริ่มทำการยืนเพื่อการทำสโตรคและจนกระทั่งจบการสโตรค หรือกระทำการอื่นใดที่ห้ามไว้ในกฎข้อ 10.2b

 - นำลูกกลับมาวาง นอกจากแคดดี้ได้หยิบหรือเคลื่อนที่ลูกนั้น

 - ดรอป หรือวางลูกในพื้นที่ผ่อนปรน

- ตัดสินใจทำการผ่อนปรนตามกฎ (เช่น ให้ถือว่าเป็นลูกไม่สามารถเล่นได้ หรือทำการผ่อนปรนจากสภาพสนามผิดปกติหรือพื้นที่ปรับโทษ อาจแนะนำผู้เล่นได้ แต่ผู้เล่นต้องเป็นผู้ตัดสินใจ

 ความรับผิดชอบของผู้เล่นต่อการกระทำของแคดดี้และเมื่อละเมิดกฎ R.10.3c

ผู้เล่นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของแคดดี้ของเขาทั้งระหว่างรอบ และระหว่างการเล่นหยุดลง แต่ไม่ก่อนหรือหลังรอบ


Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand