กฎข้อ 6 การเล่นในหลุม (ตอน 2)

Rules of Golf 2019

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

กฎข้อ 6 การเล่นในหลุม (ตอน 2)

(Playing a Hole)

 

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ เผลอเดี๋ยวเดียวย่างเข้ากลางปีแล้ว ปีนี้ยังหาผลงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยจะได้ เนื่องจากทั่วโลกเกิดภัยระบาดจากไวรัส COVID-19 พี่น้องร่วมโลก และพี่น้องชาวไทยต้องระส่ำระสายกันถ้วนหน้า หวังอย่างยิ่งว่าไตรมาสที่สาม สถานการณ์คงจะดีขึ้น มิฉะนั้นแล้วเราอาจจะเกิดภัยอดครั้งใหญ่

       ครั้งนี้ จะเป็นกฎข้อ 6 การเล่นในหลุม (Playing a Hole) ตอนที่ 2 ต่อจากครั้งก่อน

       กฎข้อ 6.4 ลำดับการเล่นในหลุม และ

       กฎข้อ 6.5 การเล่นจบหลุม

ย้ำ : วัตถุประสงค์ของกฎ:

กฎข้อ 6 ครอบคลุมวิธีการเล่นในหลุม เช่น กฎที่เจาะจงสำหรับการทีออฟเพื่อเริ่มเล่นหลุมตามลำดับการเล่น โดยต้องใช้ลูกเดียวตลอดการเล่นในหลุม ยกเว้นเมื่ออนุญาตให้ใช้การแทนที่ได้ (มีความสำคัญในแมทช์เพลย์มากกว่าในสโตรคเพลย์) และการจบหลุม

หัวข้อกฎข้อ 6การเล่นในหลุม

       6.1 การเริ่มเล่นของหลุม

       6.2 การเล่นลูกจากพื้นที่ตั้งที

       6.3 ลูกที่ใช้เล่นในหลุม

       6.4 ลำดับการเล่นขณะเล่นในหลุม

       6.5 การเล่นจบหลุม

กฎข้อ 6.4 ลำดับการเล่นขณะเล่นในหลุม

วัตถุประสงค์ของกฎ:

กฎข้อที่ 6.4 ครอบคลุมลำดับการเล่นตลอดทั้งหลุม ลำดับการเล่นจากพื้นที่ตั้งทีขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้ออนเนอร์ และหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับลูกอยู่ห่างจากหลุมมากที่สุด

 - ในแมทช์เพลย์ ลำดับการเล่นเป็นพื้นฐาน ถ้าผู้เล่นเล่นผิดลำดับ คู่แข่งอาจให้ยกเลิก สโตรคนั้นและให้ผู้เล่นเล่นอีก

 - ในสโตรคเพลย์ ไม่มีการปรับโทษสำหรับการเล่นผิดลำดับ อนุญาตและส่งเสริมผู้เล่นเล่นแบบ “พร้อมเล่น” ด้วยความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

ลำดับการเล่นของ แมทช์เพลย์R.6.4a

 - การเริ่มต้นหลุมแรก เล่นตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนด หรือถ้าไม่มีการกำหนด ให้ทำการตกลง หรือโดยใช้วิธีเสี่ยงทาย (เช่น การโยนเหรียญ)

 - การเริ่มต้นหลุมอื่นทั้งหมด ผู้เล่นที่ชนะหลุม ได้ออนเนอร์ในพื้นที่ตั้งทีต่อไป

 - ถ้าหลุมเสมอกัน ผู้เล่นยังคงได้ออนเนอร์จากพื้นที่ตั้งทีก่อนหน้านั้นต่อไป

- หลังจากผู้เล่นได้เริ่มเล่นจากพื้นที่ตั้งที ลูกที่อยู่ไกลหลุมกว่าได้เล่นก่อน ถ้าลูกมีระยะห่างจากหลุมเท่ากัน หรือไม่รู้ระยะที่เกี่ยวข้อง ให้ตัดสินโดยตกลงกัน หรือโดยใช้วิธีการเสี่ยงทาย

 ถ้าผู้เล่น เล่นผิดลำดับในแมทช์เพลย์ มีผลอย่างไร R.6.4a(2)

ไม่มีการปรับโทษ แต่คู่แข่งอาจยกเลิกสโตรคนั้น แล้วให้เล่นใหม่ตามลำดับ

ข้อยกเว้น – การเล่นผิดลำดับโดยการตกลงกันเพื่อประหยัดเวลา:

 - ผู้เล่นอาจเชิญคู่แข่งเล่นผิดลำดับ หรือตามที่คู่แข่งขอเล่นผิดลำดับ

 - ถ้าคู่แข่งทำสโตรคผิดลำดับ ผู้เล่นได้สละสิทธิ์การยกเลิกสโตรคนั้น

 ลำดับการเล่นของสโตรคเพลย์R.6.4b

 - การเริ่มต้นหลุมแรก เล่นตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนด หรือถ้าไม่มีการกำหนด ให้ทำการตกลง หรือโดยใช้วิธีเสี่ยงทาย (เช่น การโยนเหรียญ)

 - การเริ่มหลุมอื่น ผู้เล่นในกลุ่มที่มีกรอสสกอร์ต่ำสุดที่หลุมใดได้ออนเนอร์ที่พื้นที่ตั้งทีต่อไป ผู้เล่นที่มีกรอสสกอร์ต่ำสุดที่สองควรเล่นต่อไป และต่อไป

 - ถ้าผู้เล่นสองคน หรือมากกว่า มีสกอร์เท่ากันในหลุมใด ควรเล่นตามลำดับเช่นเดียวกับใน พื้นที่ตั้งทีก่อนหน้านั้น

 - คำว่า “ออนเนอร์” ขึ้นอยู่กับกรอสสกอร์ แม้แต่ในการแข่งขันใช้แฮนดิแคป

 - เมื่อทีออฟจากพื้นที่ตั้งที ลูกที่ไกลที่สุดจากหลุมควรเล่นก่อน ถ้าสองลูกหรือมากกว่า มีระยะจากหลุมเท่ากัน หรือไม่รู้ระยะที่เกี่ยวข้อง ควรตัดสินลูกที่เล่นก่อนโดยตกลงกัน หรือโดยใช้วิธีการเสี่ยงทาย

ในสโตรคเพลย์ เล่นผิดลำดับ มีโทษปรับหรือไม่ R.6.4b(1)

ไม่มีการปรับโทษ 

ยกเว้นว่า ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าตกลงกันเล่นผิดลำดับเพื่อให้คนใดได้เปรียบ แต่ละคนมีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับโทษ)

การเล่นผิดลำดับ แบบ“พร้อมเล่น”เป็นอย่างไร R.6.4b(2)

การเล่นผิดลำดับแบบ “พร้อมเล่น” หมายถึงเล่นผิดลำดับด้วยความปลอดภัยและรับผิดชอบ เมื่อ

 - ผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าตกลงกันเพื่อความสะดวก หรือเพื่อเป็นการประหยัดเวลา

 - ลูกของผู้เล่นมาหยุดระยะใกล้หลุมมาก และผู้เล่นต้องการจบหลุม

 - ผู้เล่นไม่ทำให้ผู้อื่นอยู่ในอันตราย ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิ หรือไม่รบกวนผู้อื่น

 - ผู้เล่นไม่ควรเล่นผิดลำดับเพื่อให้เกิดความได้เปรียบต่อผู้เล่นอื่น

 ผู้เล่นจะเล่นโพรวิชันนัลบอลหรือลูกอื่นจากพื้นที่ตั้งที เมื่อใด R.6.4c

 เมื่อทุกคนในกลุ่ม ได้ทีออฟออกไปแล้ว จึงต่อท้าย 

เมื่อให้คู่แข่งเล่นโพรวิชันนัลบอลผิดลำดับจากพื้นที่ตั้งทีไปแล้ว ผู้เล่นจะยกเลิกสโตรคของคู่แข่งได้หรือไม่Interpretations6.4c/1

ไม่ได้

เมื่อผู้เล่นที่ได้ออนเนอร์ ตัดสินใจเล่นโพรวิชันนัลบอลหลังจากคู่แข่งของเขาที่ได้เล่นโพรวิชันนัลบอล ผู้เล่นไม่อาจยกเลิกสโตรคของคู่แข่งกับโพรวิชันนัลบอลตามกฎข้อ 6.4a(2)

ตัวอย่างเช่นผู้เล่น A ได้ออนเนอร์และเล่นเป็นอันดับแรกจากพื้นที่ตั้งที ผู้เล่น B (คู่แข่ง) เล่นต่อและเนื่องจากลูกของเขาอาจโอบี ตัดสินใจเล่นโพรวิชันนัลบอลและทำเช่นนั้น หลังจากผู้เล่น B เล่นโพรวิชันนัลบอล ผู้เล่น A ตัดสินใจว่าเขาจะเล่นโพรวิชันนัลบอล

ในเมื่อผู้เล่น A มีเจตนาของเขาเล่นโพรวิชันนัลบอลที่มารู้หลังจากผู้เล่น B ได้เล่น ผู้เล่น A ได้ละทิ้งสิทธิ์ในการยกเลิกสโตรคกับโพรวิชันนัลบอลของผู้เล่น B แต่ผู้เล่น A อาจยังคงเล่นโพรวิชันนัลบอล

 ผู้เล่นจะเล่นโพรวิชันนัลบอลหรือการผ่อนปรน นอกพื้นที่ตั้งที เมื่อใด R.6.4d

 -ลำดับการเล่นของผู้เล่นขึ้นอยู่กับจุดที่ทำสโตรคครั้งที่แล้ว

 - ลำดับการเล่นโพรวิชันนัลบอล ทันทีหลังจากทำสโตรคก่อนหน้านี้และก่อนผู้เล่นอื่นเล่นลูก 

กฎข้อ 6.5 การเล่นจบหลุม

การเล่นจบหลุม เป็นอย่างไร R. 6.5

ในแมทช์เพลย์ เมื่อ:

 - ผู้เล่นจบหลุม หรือผู้เล่นได้รับการยอมให้สโตรคต่อไป(กิ๊ฟ) หรือ

 - รู้ผลของหลุมแล้ว (เช่น เมื่อคู่แข่งยอมให้หลุมนั้น สกอร์ของคู่แข่งสำหรับหลุมนั้นต่ำกว่าที่ผู้เล่นอาจทำได้ หรือผู้เล่นหรือคู่แข่งมีโทษปรับแพ้หลุม

ในสโตรคเพลย์

 - เมื่อผู้เล่นจบหลุมตามกฎข้อ 3.3c

 - ต้องเล่นจบทุกหลุม

ยกเว้นรูปแบบการเล่นแบบ Stableford , Maximum Score , Par/Bogey

 เล่นลูกอื่นหลังจากไม่รู้ว่าจบหลุม มีผลอย่างไร Interpretations6.5/1

ไม่มีโทษปรับใด ๆ

เมื่อผู้เล่นได้เล่นลงหลุม การเล่นของหลุมนั้นจบลง และผู้เล่นไม่การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกอื่น

ตัวอย่างเช่น:

       - ไม่สามารถหาลูกของเขา ผู้เล่นใช้ลูกอื่นมาอยู่ในการเล่น หรือยอมให้หลุม (การยอมให้ไม่ถูกต้องเมื่อจบหลุม)

       - หลังจากหาลูกของเขาเป็นเวลาสามนาที ผู้เล่นไม่สามารถพบลูก และเล่นโพรวิชันนัลบอลต่อไป

       - ผู้เล่นเล่นลูกผิดเพราะเชื่อว่าเป็นลูกเดิม

ถ้าผู้เล่นไม่ทราบว่าหลุมจบลงแล้ว และพยายามจบการเล่นด้วยลูกอื่น การเล่นต่อของผู้เล่นไม่ถือว่าเป็นการซ้อม (กฎข้อ 5.5a)

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวกฎข้อ 6

หลุม (Hole)

หลุม (Hole) คือ จุดสิ้นสุดบนกรีนสำหรับหลุมที่กำลังเล่นอยู่

       - หลุมต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ¼นิ้ว (108 มิลลิเมตร) และลึกอย่างน้อย 4 นิ้ว (101.6 มิลลิเมตร)

       - ถ้ามีการใช้ปลอกหลุม เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของปลอกต้องไม่เกิน 4 ¼นิ้ว (108 มิลลิเมตร) ปลอกหลุมนั้นต้องลึกลงไปต่ำกว่าผิวกรีนอย่างน้อย 1 นิ้ว (25.4 มิลลิเมตร) นอกจากธรรมชาติของดินจำเป็นให้อยู่ใกล้ผิว

คำว่า "หลุม" (เมื่อไม่ใช้เป็นนิยามศัพท์ที่เป็นตัวเอียง) ใช้ทั่วไปในกฎข้อบังคับเพื่อหมายถึงส่วนหนึ่งของสนามที่ประกอบด้วยพื้นที่ตั้งที กรีนและหลุม การเล่นหลุมใดเริ่มต้นจากพื้นที่ตั้งทีและจบลงเมื่อลูกลงหลุมบนกรีน (หรือเมื่อกฎระบุไว้เป็นอย่างอื่นว่าเล่นจบหลุมนั้นแล้ว)

ลงหลุม (Holed)

เมื่อลูกหยุดนิ่งอยู่ในหลุมหลังจากสโตรคและทุกส่วนของลูกต่ำกว่าผิวกรีน

เมื่อกฎอ้างถึง "การจบหลุม" หรือ "จบหลุม" หมายถึงเมื่อลูกของผู้เล่นลงหลุม

เฉพาะกรณีลูกพิงอยู่กับคันธงที่อยู่ในหลุม ดูกฎข้อ 13.2c (ถือว่าลูกนั้นลงหลุมถ้าส่วนใดของลูกอยู่ต่ำกว่าผิวกรีน)

ถือลงหลุมหรือไม่

ถาม :   1. ลูกฝังด้านข้างภายในหลุม ลูกลงหลุมเมื่อส่วนของลูกทั้งหมดต้องอยู่ต่ำกว่าพื้นผิว

ตอบ:   ไม่ลงหลุม

เมื่อลูกฝังที่ด้านข้างภายในหลุม และส่วนของลูกทั้งหมดไม่ได้อยู่ต่ำกว่าผิวกรีน ลูกนั้นไม่ลงหลุม กรณีนี้แม้ว่าลูกแตะอยู่กับคันธง

ถาม :   2. ลูกอยู่ในหลุม แม้ว่าไม่ “หยุดนิ่ง”

ตอบ:   ถือลงหลุม

คำว่า "หยุดนิ่ง" ในคำนิยามของลงหลุม ใช้เพื่อทำให้ชัดเจนว่าถ้าลูกไปในหลุม และกระดอนออกมา ไม่ถือว่าลงหลุม

แต่ถ้าผู้เล่นหยิบลูกออกจากหลุมขณะยังคงเคลื่อนที่อยู่ (เช่น ควงรอบหรือกระดอนอยู่ในก้นหลุม) ถือว่าลงหลุม แม้ว่าลูกไม่หยุดนิ่งในหลุมนั้น

 

 


Back
 


Copyright © 2009 - 2023 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand