กฎข้อ 6 การเล่นในหลุม

กฎข้อ 6 การเล่นในหลุม

(Playing a Hole)

 

       สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ รัฐบาลเริ่มคลายล็อค อนุญาตให้ประชาชนชาวกอล์ฟ มีโอกาสฝึกซ้อม เล่นกอล์ฟ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 มีขั้นตอนเงื่อนไขจนสถานประกอบการอย่าง สนามซ้อมกอล์ฟ สนามกอล์ฟ ต้องระมัดระวังตัวกัน เกรงจะผิดพรก.ฉุกเฉินอาจถูกปรับ และถูกจำโดยใช่เหตุ ส่วนการจัดกอล์ฟ การจัดการแข่งขัน การอบรมสัมมนา ต้องรออีกระยะหนึ่งเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มต้นคลายล็อคเฟสหนึ่ง ดูกันครั้งละ 14 วัน ถ้าคนติดไวรัสไม่เพิ่ม ก็เปิดเฟสสอง เฟสสาม และเฟสสี่เป็นเฟสสุดท้าย หากเฟสใดมีผู้ติดไวรัส ก็จะถอยกลับไปเฟสเดิม ประชาชนชาวกอล์ฟขอวิงวอนไวรัส COVID-19 หยุดขยายการแพร่ระบาดในประเทศไทยสักประเทศเถิด ประชาชนชาวไทยจะได้เริ่มกลับมาทำงานทำการตามปกติ

       ฉบับนี้ จะเป็นกฎข้อ 6 การเล่นในหลุม (Playing a Hole)

       - เริ่มตั้งแต่เล่นจากพื้นที่ตั้งที บนพื้นที่ตั้งลูกมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง

       - ต้องใช้ลูกเดียวตลอดการเล่นในหลุมนั้น จนจบหลุมเว้นแต่ว่ากฎอนุญาตให้นำลูกมาเปลี่ยนแทนได้ เช่น ลูกหาย ลูกชำรุด ได้รับการผ่อนปรน

       - การนำลูกอื่นมาแทน(เช่นเปลี่ยนลูกพัตต์) มีโทษต่างกับตีลูกผิดอย่างไร

       - การเล่นตามลำดับอย่างไรจึงถือว่าเล่นจบหลุม

วัตถุประสงค์ของกฎ:

กฎข้อ 6 ครอบคลุมวิธีการเล่นในหลุม เช่น กฎที่เจาะจงสำหรับการทีออฟเพื่อเริ่มเล่นหลุมตามลำดับการเล่น โดยต้องใช้ลูกเดียวตลอดการเล่นในหลุม ยกเว้นเมื่ออนุญาตให้ใช้การแทนที่ได้ (มีความสำคัญในแมทช์เพลย์มากกว่าในสโตรคเพลย์) และการจบหลุม

หัวข้อกฎข้อ 6การเล่นในหลุม

       6.1 การเริ่มเล่นของหลุม

       6.2 การเล่นลูกจากพื้นที่ตั้งที

       6.3 ลูกที่ใช้เล่นในหลุม

       6.4 ลำดับการเล่นขณะเล่นในหลุม

       6.5 การเล่นจบหลุม

กฎข้อ 6.1 การเริ่มเล่นของหลุม

มี 2 หัวข้อย่อย

  - 6.1a เมื่อเริ่มเล่นในหลุม

  - 6.1b ต้องเล่นลูกจากภายในพื้นที่ตั้งที

6.1a เมื่อเริ่มเล่นในหลุม

ผู้เล่นได้เริ่มต้นหลุมเมื่อใด

  เมื่อเขาทำสโตรค(ตี)เพื่อเริ่มต้นหลุมนั้น

ถ้าทำสโตรคจากนอกพื้นที่ตั้งที ถือว่าได้เริ่มหรือยัง

ถือว่าได้เริ่มต้นหลุมนั้นแล้ว (ดูกฎข้อ 6.1b)

6.1b ต้องเล่นลูกจากภายในพื้นที่ตั้งที

ผู้เล่นต้องเริ่มแต่ละหลุมโดยการเล่นลูกจากที่ใดภายในพื้นที่ตั้งที ตามกฎข้อ 6.2b

พื้นที่ตั้งที (Teeing Area) มีลักษณะอย่างไร

ตามนิยามศัพท์ พื้นที่ตั้งที หมายถึงพื้นที่ที่ผู้เล่นต้องเล่นจากเมื่อเริ่มเล่นหลุมที่เขากำลังเล่น

พื้นที่ตั้งทีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลึกสองช่วงไม้กอล์ฟที่:

       - เขตด้านหน้ากำหนดด้วยแนวระหว่างจุดหน้าสุดของหมุดทีทั้งสองที่คณะกรรมการติดตั้ง

       - เขตด้านข้างกำหนดด้วยแนวด้านหลังจากจุดนอกสุดของหมุดที

ถ้าผู้เล่นเล่นนอกพื้นที่ตั้งทีมีผลอย่างไร

ถ้าผู้เล่นกำลังเริ่มในหลุมใดโดยเล่นลูกจากนอกพื้นที่ตั้งที (รวมทั้งจากหมุดทีผิดแตกต่างจาก บริเวณตั้งทีในหลุมเดียวกันหรือแตกต่างกันในหลุมอื่น):

(1) ในแมทช์เพลย์ ไม่มีการปรับโทษ แต่คู่แข่งอาจยกเลิกสโตรค:

     - ต้องทำทันทีและก่อนผู้เล่นคนใดทำสโตรคอีก เมื่อคู่แข่งยกเลิกสโตรคนั้น เขาไม่สามารถถอนการยกเลิกนั้นได้

     - ถ้าคู่แข่งยกเลิกสโตรคนั้น ผู้เล่นต้องเล่นลูกจากภายในพื้นที่ตั้งที และยังคงเป็นลำดับการเล่นของเขา

     - ถ้าคู่แข่งไม่ยกเลิกสโตรคนั้น ให้นับสโตรคและลูกนั้นอยู่ในการเล่น และต้องเล่นตามที่ลูกอยู่

(2) สโตรคเพลย์ ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป (สองสโตรคปรับโทษ) และต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องด้วยการเล่นลูกจากภายในพื้นที่ตั้งที:

      - ลูกที่เล่นจากนอกพื้นที่ตั้งทีไม่อยู่ในการเล่น

      - สโตรคนั้นและสโตรคมากกว่าที่เกิดขึ้นก่อนการแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง (รวมทั้ง สโตรคที่ทำและสโตรคปรับโทษจากการเล่นลูกนั้น) ไม่นำมานับ

      - ถ้าผู้เล่นไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนเริ่มต้นทำสโตรคในอีกหลุมหนึ่ง หรือสำหรับหลุมสุดท้ายของรอบนั้นก่อนคืนสกอร์การ์ดของเขา ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์

หากหมุดทีหายจะปฏิบัติอย่างไร

ตาม Interpretation6.1/1 – What to Do When One or Both Tee-Markers Are Missing

ถ้าผู้เล่นพบว่าไม่มีหมุดทีหนึ่งข้างหรือทั้งคู่ ผู้เล่นควรมองหาความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ

แต่ถ้าความช่วยเหลือนั้นไม่สามารถทำได้ในเวลาที่เหมาะสม ผู้เล่นควรใช้วิจารณญาณที่สมเหตุผลของเขา (กฎข้อ 1.3b(2)) เพื่อประมาณบริเวณของพื้นที่ตั้งที

6.2 การเล่นลูกจากพื้นที่ตั้งที

มี 2 หัวข้อย่อย

6.2a เมื่อใช้กฎเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งที

6.2b กฎพื้นที่ตั้งที

6.2a เมื่อใช้กฎเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งที

ผู้เล่นใช้พื้นตั้งทีเมื่อใด

เมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นจำเป็นต้องเล่น หรือได้รับอนุญาตให้เล่นลูกจากพื้นที่ตั้งที รวมถึงเมื่อ:

       - ผู้เล่นกำลังเริ่มเล่นในหลุม (ดูกฎข้อ 6.1)

       - ผู้เล่นจะเล่นอีกครั้งจากพื้นที่ตั้งทีตามกฎ (ดูกฎข้อ 14.6) หรือ

       - ลูกของผู้เล่นอยู่ในการเล่นในพื้นที่ตั้งทีหลังจากสโตรค หรือหลังจากผู้เล่นทำการผ่อนปรน

6.2b กฎพื้นที่ตั้งที

(1)เมื่อลูกอยู่ในพื้นที่ตั้งที

    - ลูกอยู่ในพื้นที่ตั้งทีเมื่อส่วนของลูกสัมผัสหรืออยู่บนส่วนใดของพื้นที่ตั้งที

    - ผู้เล่นอาจยืนนอกพื้นที่ตั้งทีในการทำสโตรคกับลูกในพื้นที่ตั้งที

(2) อาจตั้งลูกบนที หรือเล่นจากพื้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเล่นลูกจาก:

    - บนทีตั้งลูกในหรือบนพื้น หรือ

    - บนพื้นดิน

วัตถุประสงค์ของกฎข้อนี้

"พื้น" รวมถึงทรายหรือวัสดุธรรมชาติอื่นที่ทำเป็นทีตั้งลูก หรือวางลูกบนนั้น

ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคกับลูกบนทีตั้งลูกที่ไม่สอดคล้อง หรือกับลูกตั้งบนทีในทางที่ไม่อนุญาตตามกฎข้อนี้

       การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 6.2b(2):

       การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งแรกจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง: โทษปรับทั่วไป

       การปรับโทษสำหรับการละเมิดครั้งที่สองที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดครั้งแรก: การตัดสิทธิ์

(3) อาจปรับปรุงสภาพบางอย่างในพื้นที่ตั้งทีให้ดีขึ้น

เฉพาะพื้นที่ตั้งที ก่อนผู้เล่นทำสโตรค อาจทำสิ่งเหล่านี้ในพื้นที่ตั้งทีเพื่อปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค

       - ปรับพื้นผิวของพื้นดินในพื้นที่ตั้งที (เช่น การทำรอยขรุขระด้วยไม้กอล์ฟหรือเท้า)

       - เคลื่อนย้าย งอ หรือถอนหญ้า วัชพืช และวัตถุธรรมชาติอื่นที่ติด หรืองอกบนพื้นในพื้นที่ตั้งที

       - ปัดหรือกดทรายและดินในพื้นที่ตั้งที และ

       - ปัดน้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และน้ำในพื้นที่ตั้งที

แต่ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป ถ้าเขาทำการเพื่อปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรคที่ละเมิดกฎข้อ 8.1a

(4) ข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายหมุดทีเมื่อกำลังเล่นจากพื้นที่ตั้งที

       - บริเวณของหมุดทีจัดไว้โดยคณะกรรมการเพื่อกำหนดแต่ละพื้นที่ตั้งที และควรอยู่ในบริเวณเดียวกันสำหรับผู้เล่นทุกคนที่เล่นจากพื้นที่ตั้งที

       - ถ้าผู้เล่นปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค โดยการเคลื่อนย้ายหมุดทีก่อนการเล่นจากพื้นที่ตั้งที เขามีโทษปรับทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎข้อ 8.1a(1)

ในสถานการณ์อื่นทั้งหมด ถือว่าหมุดทีเป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้ตามปกติซึ่งอาจเคลื่อนย้ายออกตามที่อนุญาตในกฎข้อ 15.2

อธิบายความ : หมุดที เป็นหมุดทีเมื่อผู้เล่น เล่นลูกบนพื้นที่ตั้งทีนั้น นอกเหนือจากนั้นหมุดที จะเป็นสิ่งกีดขวางเคลื่อนย้ายได้

ผู้เล่นขยับหมุดที มีโทษปรับอย่างไหรือไม่

ตาม Interpretation6.2b(4)/1 – Tee-Marker Moved by Player Should Be Replaced  ระบุว่า

ก่อนทำสโตรคเมื่อเล่นจากพื้นที่ตั้งที ผู้เล่นต้องไม่เคลื่อนย้ายหมุดที่บนพื้นที่ตั้งที เพื่อปรับปรุงสภาพที่มีผลต่อสโตรค (กฎข้อ 6.2b(4))

แต่ไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่นทำหมุดทีเคลื่อนที่โดย:

       - เดินสะดุด

       - ตีหมุดทีด้วยความโกรธ (แม้ว่าคณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นการประพฤติผิด) หรือ

       - ยกมันโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน

เพราะการย้ายหมุดทีสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการแข่งขัน พวกเขาไม่ควรย้ายและถ้าไปย้ายควรนำกลับมาวางที่เดิม

แต่ถ้าผู้เล่นย้ายหมุดที เพราะเขาคิดว่ามันควรอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่าง หรือจงใจทำลายหมุดทีคณะกรรมการอาจเลือกตัดสิทธิ์ผู้เล่นสำหรับการประพฤติผิดร้ายแรง ซึ่งตรงข้ามกับจิตสำนึกของเกมการเล่น (กฎข้อ 1.2a)

(5) ลูกไม่อยู่ในการเล่นจนกว่ามีการทำสโตรค

ไม่ว่าตั้งลูกบนทีตั้งลูกหรือบนพื้น เมื่อเริ่มหลุมหรือ เล่นอีกครั้งจากพื้นที่ตั้งทีตามกฎ:

       - ลูกไม่อยู่ในการเล่นจนกว่าผู้เล่นทำสโตรคกับลูก และ

       - อาจหยิบลูกหรือเคลื่อนย้ายลูกก่อนทำสโตรคโดยไม่มีการปรับโทษ

ถ้าลูกตกจากทีตั้งลูก หรือเคาะออกจากทีตั้งลูกโดยผู้เล่นก่อนที่ผู้เล่นทำสโตรค อาจตั้งลูกบนทีตั้งลูกอีกในพื้นที่ตั้งทีโดยไม่มีการปรับโทษ

แต่ถ้าผู้เล่นทำสโตรคกับลูกขณะลูกกำลังตกลงหรือหลังจากได้ตกลงมาแล้ว ไม่มีการปรับโทษ ให้นับสโตรคและลูกนั้นอยู่ในการเล่น

(6) เมื่อลูกอยู่ในการเล่นอยู่ในพื้นที่ตั้งที

ถ้าลูกอยู่ในการเล่นของผู้เล่นอยู่ในพื้นที่ตั้งทีหลังจากการ สโตรค (เช่น หลังจากสโตรคไม่โดนลูกที่ตั้งบนที) หรือหลังจากทำการผ่อนปรน ผู้เล่นอาจ:

       - หยิบหรือเคลื่อนที่ลูกโดยไม่มีการปรับโทษ (ดูกฎข้อ 9.4b ข้อยกเว้น 1) และ

       - เล่นลูกนั้นหรือลูกอื่นจากที่ใดก็ได้ในพื้นที่ตั้งทีจากทีตั้งลูกหรือพื้นตาม (2) รวมถึงการเล่นลูกตามที่ลูกอยู่

การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกจากที่ผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 6.2b (6): โทษปรับทั่วไปตามกฎข้อ 14.7a

6.3 ลูกที่ใช้เล่นในหลุม

วัตถุประสงค์ของกฎ:

การสโตรคต่อเนื่องในหลุมที่เล่นที่ทำจากพื้นที่ตั้งทีไปยังกรีนและไปลงหลุม ผู้เล่นต้องเล่นลูกเดียวกันจนกว่าจบหลุม ผู้เล่นมีโทษปรับสำหรับการทำสโตรคกับลูกผิด หรือทำสโตรคกับลูกที่นำมาแทนเมื่อกฎไม่อนุญาตให้มีการนำมาแทน

มี 3 กฎข้อย่อย

  - 6.3a การจบด้วยลูกเดียวกันที่เล่นจากพื้นที่ตั้งที

  - 6.3b การใช้ลูกอื่นนำมาแทนขณะเล่นในหลุม

  - 6.3c ลูกผิด

6.3a การจบด้วยลูกเดียวกันที่เล่นจากพื้นที่ตั้งที

ผู้เล่นอาจเล่นลูกที่สอดคล้องเมื่อเริ่มในหลุมจากพื้นที่ตั้งที และอาจเปลี่ยนลูกได้ระหว่างสองหลุม

ผู้เล่นจะต้องเล่นจบหลุมด้วยลูกเดียวกันที่เล่นจากพื้นที่ตั้งที ยกเว้นเมื่อ:

       - ลูกนั้นหาย หรือโอบี หรือ

       - ผู้เล่นใช้ลูกอื่นนำมาแทน (หรือไม่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นหรือไม่)

ผู้เล่นควรทำเครื่องหมายเพื่อระบุลูกที่ใช้เล่น (ดูกฎข้อ 7.2)

อธิบายความ : ผู้เล่นต้องใช้ลูกกอล์ฟที่กฎกอล์ฟอนุญาต และต้องเล่นลูกที่ทีออฟออกไป จนจบหลุม ไม่อนุญาตเปลี่ยนลูกพัตต์ เปลี่ยนลูกระหว่างทาง ยกเว้นว่า ลูกหาย โอบี หรือลูกตกน้ำ มีโทษปรับ 1 สโตรค แต่หากเปลี่ยนลูกเองโดยกฎไม่อนุญาตเมื่อเล่นไปจะมีโทษปรับทั่วไป

6.3b การใช้ลูกอื่นนำมาแทนขณะเล่นในหลุม

(1) เมื่ออนุญาตและไม่อนุญาตให้ผู้เล่นนำลูกอื่นมาแทน

กฎบางข้ออนุญาตให้ผู้เล่นเปลี่ยนลูกที่เขาใช้เล่นในหลุมโดยใช้ลูกอื่นนำมาแทนเป็นลูกอยู่ในการเล่น และลูกอื่นที่ไม่ใช่:

       - เมื่อทำการผ่อนปรนตามกฎ รวมทั้งการดรอปหรือการวางลูก (เช่น เมื่อลูกไม่อยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน หรือเมื่อทำการผ่อนปรนบนกรีน) ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิมหรือลูกอื่น (กฎข้อ 14.3a)

       - เมื่อเล่นอีกครั้งจากที่ทำสโตรคครั้งที่แล้วนั้น ผู้เล่นอาจใช้ลูกเดิมหรือลูกอื่น (กฎข้อ 14.6) และ

       - เมื่อนำกลับมาวางที่จุด ไม่อนุญาตผู้เล่นใช้ลูกอื่นนำมาแทน และต้องใช้ลูกเดิมโดยมีข้อยกเว้นบางข้อ (กฎข้อ 14.2a)

(2) ลูกนำมาแทนกลายเป็นลูกอยู่ในการเล่น

เมื่อผู้เล่นใช้ลูกอื่นนำมาแทนเป็นลูกอยู่ในการเล่น (ดูกฎข้อ 14.4):

       - ลูกเดิมไม่เป็นลูกอยู่ในการเล่นอีกต่อไปแม้ว่าหยุดอยู่ในสนาม

       - เป็นเรื่องจริง แม้ว่าถ้าผู้เล่น:

       »นำมาแทนลูกเดิมด้วยลูกอื่น เมื่อไม่ได้รับอนุญาตตามกฎ (ไม่ว่าผู้เล่นรู้ว่าเขาหรือเธอกำลังใช้ลูกอื่นนำมาแทนหรือไม่ก็ตาม) หรือ

       »นำลูกกลับมาวาง ดรอป หรือวางลูกนำมาแทน (1) ในที่ผิด (2) ในทางที่ผิด หรือ (3) ใช้ขั้นตอนที่ใช้ไม่ใด้

       - สำหรับวิธีการแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนเล่นลูกที่นำมาแทน ดูกฎข้อ 14.5

ถ้าไม่พบลูกเดิมของผู้เล่น และผู้เล่นนำลูกอื่นมาอยู่ในการเล่นตามการผ่อนปรนโดยใช้สโตรค และระยะ (ดูกฎข้อ 17.1d, 18.1, 18.2b และ 19.2a) หรือกฎอนุญาตตามที่ใช้ได้เมื่อรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าเกิดอะไรกับลูก (ดูกฎข้อ 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e และ 17.1c):

       - ผู้เล่นต้องเล่นด้วยลูกที่นำมาแทนต่อไป และ

       - ผู้เล่นต้องไม่เล่นลูกเดิม แม้ว่าไปพบในสนามก่อนหมดเวลาการค้นหาสามนาที (ดูกฎข้อ 18.2a(1))

(3) การทำสโตรคกับลูกที่นำมาแทนอย่างไม่ถูกต้อง

ถ้าผู้เล่นทำสโตรคกับลูกที่นำมาแทนอย่างไม่ถูกต้อง:

       - ผู้เล่นมีโทษปรับทั่วไป

       - ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นต้องเล่นลูกจบหลุมด้วยลูกที่นำมาแทนอย่างไม่ถูกต้องนั้น

ถ้าการละเมิดกฎหลายข้อจากผลของการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ดูกฎข้อ 1.3c(4) 

6.3c ลูกผิด

(1) การทำสโตรคกับลูกผิด

ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคกับลูกผิด

ข้อยกเว้น– ลูกกำลังเคลื่อนที่ในน้ำ: ไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่นทำสโตรคกับลูกผิดที่กำลังเคลื่อนที่ในน้ำในพื้นที่ปรับโทษ หรือในน้ำชั่วคราว:

       - ไม่นับสโตรค และ

       - ผู้เล่นต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องตามกฎโดยการเล่นลูกที่ถูกต้องจากจุดเดิม หรือโดยทำการผ่อนปรนตามกฎ

การปรับโทษสำหรับการเล่นลูกผิดเป็นการละเมิดกฎข้อ 6.3c(1): โทษปรับทั่วไป

ในแมทช์เพลย์:

       - ถ้าผู้เล่นและคู่แข่งเล่นลูกกันและกันระหว่างการเล่นในหลุม คนแรกที่ทำสโตรคกับลูกผิด มีโทษปรับทั่วไป (แพ้หลุม)

       - ถ้าไม่รู้ผู้เล่นลูกผิดคนแรก ไม่มีการปรับโทษ และต้องเล่นลูกที่สลับกัน

ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องโดยการเล่นลูกเดิมต่อไปตามที่อยู่ หรือทำการผ่อนปรนตามกฎ:

       - การสโตรคและหลายสโตรคที่ทำกับลูกผิดก่อนแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง (รวมทั้งสโตรคและ สโตรคปรับโทษจากการเล่นลูกนั้นเท่านั้น) ไม่นำมานับรวม

       - ถ้าผู้เล่นไม่แก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนทำสโตรคเพื่อเริ่มต้นหลุมอื่น หรือหลุมสุดท้ายของรอบก่อนคืนสกอร์การ์ดของเขา ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์

อธิบายความ :ตีลูกผิดตามกฎข้อ 6.3c แมทช์เพลย์ ปรับแพ้หลุม  ส่วนสโตรคเพลย์ ปรับ 2 สโตรค และต้องแก้ไข้ถูกต้อง ก่อนทีออฟหลุมถัดไป

       การนำลูกอื่นมาเล่นแทน ตามกฎข้อ 6.3b หากเป็นกรณีผ่อนปรนที่ไม่มีโทษปรับ กฎอนุญาตให้เปลี่ยนลูกโดยไม่มีโทษปรับ หากเปลี่ยนลูกกรณีผ่อนปรนที่มีโทษปรับ เช่น โอบี ลูกหาย ลูกหายในพื้นที่ปรับโทษ(ลูกตกน้ำ) จะมีโทษปรับ 1 สโตรค

(2) เมื่อลูกของผู้เล่นเล่นโดยผู้เล่นอื่นเป็นลูกผิด

ถ้ารู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกของผู้เล่นเล่นโดยผู้เล่นอื่นเป็นลูกผิด ผู้เล่นต้องวางลูกเดิมหรือลูกอื่นที่จุดเดิม (ถ้าไม่รู้จุดเดิมต้องประมาณ) (ดูกฎข้อ 14.2)

ให้นำมาใช้ไม่ว่าพบลูกเดิมหรือไม่

6.3d เมื่อผู้เล่นอาจเล่นมากกว่าหนึ่งลูกในเวลาเดียวกัน

ผู้เล่นอาจเล่นลูกมากกว่าหนึ่งลูกในเวลาเดียวกันในหลุมเท่านั้น เมื่อ:

       - การเล่นโพรวิชันนัลบอล (ซึ่งจะกลายเป็นลูกอยู่ในการเล่น หรือยกเลิกตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 18.3c) หรือ

       - การเล่นสองลูกในสโตรคเพลย์ เพื่อแก้ไขการละเมิดร้ายแรงที่อาจเป็นไปได้ในการเล่นจากที่ผิด (ดูกฎข้อ 14.7b) หรือเมื่อไม่แน่ใจกับการใช้กฎตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (ดูกฎข้อ 20.1c(3))

 


Back
 


Copyright © 2009 - 2023 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand