กฎข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น : 4.2 ลูกกอล์ฟ

Rules of Golf 2019

โดย วิชิต บัณฑุวงศ์

Certificate of R&A Rules School 2003, 2009 and 2012

 

กฎข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น

ลูกกอล์ฟ

      กฎข้อ 4 หัวข้อหลักกฎข้อ 4 ประกอบ 3 หัวข้อย่อย

       - 4.1 ไม้กอล์ฟ

       - 4.2 ลูกกอล์ฟ

       - 4.3 การใช้อุปกรณ์

วัตถุประสงค์ของกฎข้อ 4 มีอย่างไร

       กฎข้อ 4 ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ผู้เล่นอาจใช้ระหว่างรอบตามหลักการกีฬากอล์ฟคือเกมที่มีความท้าทาย ความสำเร็จควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ความชำนาญ และความสามารถของผู้เล่น

ผู้เล่นควรจะ:

       - ต้องใช้ไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟที่สอดคล้องตามกฎกอล์ฟ

       - จำกัดไว้ไม่เกิน 14 อัน และตามปกติต้องไม่นำมาแทนไม้กอล์ฟอันที่เสียหายหรือหายไป

       - จำกัดการใช้อุปกรณ์อื่นช่วยการเล่นของเขาที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติของกีฬากอล์ฟ

ที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงกฎข้อ 4 ไม้กอล์ฟ มี 3 หัวข้อกฎย่อย

       - 4.1a ไม้กอล์ฟได้รับอนุญาตในการทำสโตรค

       - 4.1b การจำกัดไม้กอล์ฟ 14 อัน การใช้ร่วมกัน การเพิ่ม หรือการนำมาแทนระหว่างรอบ

       - 4.1c การประกาศไม่ใช้ไม้กอล์ฟที่เกินมาเล่น

ครั้งนี้ จะกล่าวถึงกฎอุปกรณ์เกี่ยวกับ ลูกกอล์ฟ ว่าผู้เล่นต้องเล่นลูกกอล์ฟที่สอดคล้องต้องไม่จงใจปรับเปลี่ยนลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟแตกเป็นชิ้นขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุมจะปฏิบัติอย่างไร

4.2 ลูกกอล์ฟ

กฎลูกกอล์ฟ มี 3 หัวข้อย่อย

       4.2a ลูกกอล์ฟได้รับอนุญาตระหว่างรอบ

       4.2b ลูกกอล์ฟแตกเป็นชิ้นขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุม

       4.2c ลูกกอล์ฟมีรอยตัดหรือรอยแตกขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุม

4.2a ลูกกอล์ฟได้รับอนุญาตระหว่างรอบ

มี 2 หัวข้อย่อย

       (1) ต้องเล่นลูกกอล์ฟที่สอดคล้อง

       (2) ต้องไม่จงใจปรับเปลี่ยนลูกกอล์ฟ    

(1) ต้องเล่นลูกกอล์ฟที่สอดคล้อง

       ผู้เล่นต้องใช้ลูกกอล์ฟตามที่กำหนดไว้ในกฎอุปกรณ์ผู้เล่นอาจใช้ลูกกอล์ฟที่สอดคล้องจากใครก็ได้ รวมถึงผู้เล่นอื่นในสนาม (ยืม หรือซื้อจากใครก็ได้ในสนาม หรือนอกสนาม แต่ลูกกอล์ฟต้องถูกกฎ)

       ถ้าในการแข่งขันที่คณะกรรมการไม่ได้ใช้กฎสนามกำหนดให้ผู้เล่นใช้ลูกกอล์ฟที่มียี่ห้อและรุ่นของลูกกอล์ฟตามรายชื่อที่สอดคล้องฉบับปัจจุบัน ผู้เล่นอาจใช้ลูกกอล์ฟที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อรับรองก็ได้ แต่ลูกกอล์ฟต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎอุปกรณ์

(2) ต้องไม่จงใจปรับเปลี่ยนลูกกอล์ฟ

       ผู้เล่นต้องไม่ทำสโตรคกับลูกกอล์ฟใดที่จงใจเปลี่ยนคุณลักษณะหน้าที่ เช่น การขัด หรือทำลูกกอล์ฟให้ร้อน หรือใช้สารใด

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 4.2a: การตัดสิทธิ์

4.2b ลูกกอล์ฟแตกเป็นชิ้นขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุม

       ถ้าลูกกอล์ฟของผู้เล่นแตกเป็นชิ้นหลังการสโตรค ไม่มีการปรับโทษและไม่นับสโตรคนั้น

ผู้เล่นต้องเล่นลูกอื่นจากที่ทำสโตรคไปแล้ว

ข้อควรระวัง : คำว่าเล่นจากที่ทำการสโตรคไปแล้ว คือกลับไปเล่นที่เดิม มีอยู่ 3 ที่ด้วยกัน คือ

       -จากพื้นที่ตั้งที ต้องเล่นจากภายในพื้นที่ตั้งที สามารถตั้งที หรือวางลูกได้

       - จากพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ปรับโทษ หรือบังเกอร์ ต้องหาจุดอ้างอิงหาพื้นที่ผ่อนปรน ดรอปในพื้นที่ผ่อนปรน

       - จากกรีน วางลูกบนกรีนจากจุดที่เล่นครั้งสุดท้าย

4.2c ลูกกอล์ฟมีรอยตัดหรือรอยแตกขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุม

       มี 2 หัวข้อย่อย

       (1) การหยิบลูกเพื่อดูว่ามีรอยตัด หรือรอยแตก

       (2) เมื่ออาจนำลูกอื่นมาแทนได้

(1)การหยิบลูกเพื่อดูว่ามีรอยตัด หรือรอยแตก

       ถ้าผู้เล่นมีเหตุผลที่เชื่อว่าลูกของเขามีรอยตัด หรือรอยแตกขณะกำลังเล่นในหลุม

  • ผู้เล่นอาจหยิบลูกและดูลูกนั้น แต่:
  • สิ่งแรก ต้องมาร์คจุดของลูก และต้องไม่ทำความสะอาดลูกนั้น (ยกเว้นบนกรีนทำความสะอาดได้)

ข้อควรระวัง

       - ถ้าผู้เล่นหยิบโดยไม่มีเหตุผลเชื่อได้เพียงพอ ไม่มาร์คจุดของลูกก่อนหยิบ หรือทำความสะอาดโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้เล่นมีหนึ่งสโตรคปรับโทษ(ยกเว้นบนกรีนที่ผู้เล่นอาจหยิบลูกได้)

       - ถ้าละเมิดกฎหลายข้อที่มีการปรับโทษหนึ่งสโตรคเป็นผลมาจากการกระทำอย่างเดียว หรือการกระทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง

(2) เมื่ออาจนำลูกอื่นมาแทนได้

       ผู้เล่นอาจใช้ลูกอื่นนำมาแทนได้เท่านั้น ถ้าเห็นลูกเดิมมีรอยตัดหรือรอยแตกอย่างชัดเจน และความเสียหายนี้เกิดขึ้นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ – แต่ไม่ใช่เพียงแค่รอยครูด รอยขีด หรือสีเสียหายหรือสีจางไปเท่านั้น

  • ถ้าลูกเดิมมีรอยตัด หรือรอยแตก ผู้เล่นต้องนำอีกลูกหนึ่งกลับมาวางที่เดิม หรือวางลูกเดิมที่จุดเดิม
  • ถ้าลูกเดิมไม่มีรอยตัด หรือรอยแตก ผู้เล่นต้องนำลูกเดิมกลับมาวางที่จุดเดิม

กฎข้อนี้ไม่ห้ามผู้เล่นในการใช้ลูกอื่นนำมาแทนตามกฎข้ออื่น หรือเปลี่ยนลูกระหว่างสองหลุม

 


Back
 


Copyright © 2009 - 2023 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand