สสกท. ประชุมใหญ่ ระดมสมองฝ่าวิกฤต โควิค-19

สมาคมสนามกอล์ฟไทย (tgca) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 แบบนิวนอร์มอล ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมี นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
ดร.พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมแถลงผลงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางและวางรากฐานในการพัฒนาธุรกิจสนามกอล์ฟไทย ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยสมาชิกจาก 88 สนาม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ถึง 71 สนาม มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
วาระที่ 3 การแถลงผลงานและกิจกรรมที่กระทำในระหว่างปี มีดังนี้
1. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางการตลาดแก่กลุ่มตลาดกอล์ฟในประเทศญี่ปุ่น
2. โครงการ Digital Tourism Platform
3. โครงการ Amazing Sport Amazing Thailand
4. กิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน “EXPAT Fair 2020”
5. โครงการ “Let’s get golf Experience in the land of Golf Paradise”
6. โครงการสถานกักกันในกิจ การสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine)
7. โครงการ “ต้นกล้ามหาสมบัติ”
8. สมาคมสนามกอล์ฟไทยถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 ขอรับมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA)
10. โครงการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด- 19
11. สมาคมสนามกอล์ฟไทย เข้ายื่นหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ให้ไฟเขียวปลดล็อกเปิดสนามกอล์ฟ
12. โครงการ “Central Region Golf Festival 2021”
วาระที่ 4 รับรองงบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
วาระที่ 5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หลังจากผ่านทุกวาระแล้วทางสนามต่างๆ ระดมความคิดเห็นผ่านทางการประชุมเข้ามามากมายหลายสนาม ซึ่งทุกความคิดเห็นมีประโยชน์ต่อวงการกอล์ฟไทยในอนาคต
นายพรสิทธิ์ กล่าวก่อนปิดประชุมว่า ”ต้องขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะที่ทุกสนามเสนอเข้ามา ที่ประชุมจะนำไปเข้าที่ประชุมเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะและจะนำไปปฏิบัติ และขอบคุณสมาชิกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายเข้ามา หวังว่าการระดมสมองในครั้งนี้จะช่วยกันผ่านวิกฤต โควิด-19 ได้ทุกสนาม”

Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand