บริจาคอุปกรณ์กอล์ฟ

คุณจำกัด ศิริพูนทรัพย์ ประธานชมรมกอล์ฟธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนบริจาคอุปกรณ์กอล์ฟของ สุระปทีป ณ ถลาง (คุณบอส)
ผ่านชมรมพัฒนากอล์ฟไทย ดำเนินโครงการจิตอาสา ส่งเสริมโครงการเสริมสร้างนักเรียนนักกีฬากอล์ฟใหม่ ให้นักเรียนที่ไม่เคยเล่นกอล์ฟ ที่สนใจกีฬากอล์ฟมีโอกาสได้ศึกษา

Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand