ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟเปิดอบรมออนไลน์ เริ่มตุลาคม 64

ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟเปิดอบรมออนไลน์ 20 โปรแกรม เริ่มตุลาคม 64
 
ศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟ จัดการอบรมแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เข้าอบรม มิต้องเดินทางเข้ามาห้องสัมมา เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เป็นการฝึกอบรมที่เป็นลักษณะของการเรียนการสอนโดย สื่อหลายมิติ บทเรียนมีการปฏิสัมพันธ์กัน ระหว่างผู้เข้าอบรมกับบทเรียน และสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบออนไลน์กันทั่วประเทศ และทั่วโลก
นักกอล์ฟเยาวชน ผู้ปกครอง และนักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีความประสงค์จะต่อยอดอบรมผู้ตัดสิน การรับสมัครแต่ละหลักสูตรจะประกาศเปิดรับล่วงหน้า 3 สัปดาห์ รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะประกาศในแต่ละหลักสูตรที่รับสมัครต่อไป
ติดต่อสอบถาม อ.วิชิต บัณฑุวงศ์ โทร. 089 123 1271 อ.วิฑูรย์ ธีรสมบูรณ์ โทร. 081 812 1435 อ.สิทธิพร โรจนศิริ โทร. 081 347 9812 โค้ชวิเชียร พุทธรักษา โทร. 081 835 0723 อ.สุวิทย์ จันทศรีสวัสดิ์ โทร. 081 841 9450 Email : golfeducation@gmail.com
คณะวิทยากร - อ.สิทธิพร โรจนศิริ - อ.วิชิต บัณฑุวงศ์ - อ.วิฑูรย์ ธีรสมบูรณ์ - อ.สุวิทย์ จันทศรีสวัสดิ์ - อ.จิระศักดิ์ ทัศนะณรงค์ - อ.พงษ์อมร วิชชุประภา - อ.ยิงศักดิ์ หันตวงษ์ - อ.สถิตย์ สาธิตสำราญ - อ.ชไมพร พรมสมบัติ - พ.อ.ยุทธศิลป์ บรรเทา - โค้ชวิเชียร พุทธรักษา - โค้ชวิรัตน์ สินสร้าง - โค้ชสุพัตรา สัมฤทธิ์ - และวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand