วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อบรมพื้นฐานกีฬากอล์ฟ ออนไลน์

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อบรมพื้นฐานกีฬากอล์ฟ ออนไลน์
สืบเนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ได้เปิดสอนวิชาพื้นฐานการเล่นกอล์ฟระดับ 1 ในระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเล็งเห็นว่ากีฬากอล์ฟเป็นอีกแขนงวิชา ที่นักเรียนนักศึกษามีทางเลือกแขนงวิชาชีพหนึ่ง ทางวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากนักกอล์ฟที่ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ไม้กอล์ฟ เหล็ก พัตเตอร์ จำนวนมาก ได้สร้างห้องเก็บรักษาเป็นสัดส่วน ในปีการศึกษา 2564 ประเทศยังอยู่ในสภาวการณ์ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จึงมีแผนงานอบรมพื้นฐานกีฬากอล์ฟ ออนไลน์ขึ้
โครงการอบรมพื้นฐานกีฬากอล์ฟ ออนไลน์ จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 64 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 52 คน อาจารย์และครู 14 คน นักศึกษา 4 คน และนักเรียน 34 คน โดยมีวิทยากรซึ่งผ่านสอบ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ระดับ 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ โค้ชสุพัตรา สัมฤทธิ์ โค้ชฉัตรนคร ช้วนกุล และ อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
สำหรับหลักสูตรระยะสั้น แบ่งออกเป็น 2 ภาค
ภาคทฤษฎีอบรมหัวข้อ
- ลักษณะกีฬากอล์ฟ
- ประวัติกีฬากอล์ฟ
- ลักษณะนักกีฬากอล์ฟ
- ลักษณะสนามกอล์ฟ
- วิธีการเล่นกอล์ฟเบื้องต้น
ภาคปฏิบัติอบรมหัวข้อ
- วิธีการจับกริพ
- ท่ายืน และการสวิง
มีการประเมินผลการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องตอบแบบทดสอบ เกณฑ์ทดสอบผ่าน 60 %
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายดำเนินการจัดฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในชุมชน
ที่อยู่ : ตำบล บางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038 981 214

Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand