การแข่งขันกอล์ฟ SINGHA A-Class Open 2021

สิทธิพล นาคประนมทำ -3 คว้าแชมป์
ปภาดา ว่องไวกิจไพศาล คว้าแชมป์หญิง
รายการ SINGHA A-Class Open 2021
ชมรมพัฒนากอล์ฟไทย จัดแข่ง SINGHA A-Class Open 2021 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 - 13 มิ.ย. 64 สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน หลังจากมีการเลื่อนกันมาเนื่องจากการระบาดจาก Covid-19 นักกอล์ฟแข่งขันพัฒนาฝีมือสมัครแข่งบางตาจำนวนเพียง51 คน เนื่องจากมีการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเก็บคะแนนทั่วประเทศ 7 ภาค ของสมาคมกีฬากอล์ฟฯ และในวันแข่งขันถอนตัวกะทันหันไปอีก 4 คน การแข่งขันดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบาย ปราศจากฟ้าฝนทั้งสองวัน
การแข่งขันแบ่งเป็น ประเภท A-Class ชายอายุ 15 ปีขึ้นไป B-Boy 13-14 ปี C-Boy 11-12 ปี และ Ladies Class หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป B-Girl อายุ 13-14 ปี และ C-Girl อายุ 11-12 ปี ทั้ง 6 คลาสนี้ แข่งขันมาตรฐานตามกฎข้อ 3.3 และไม่อนุญาตใช้รถกอล์ฟ A-Class และB-Boy ใช้ระยะแข่งขัน 6,760 (3,353-3,407) หลา Ladies Class และ B-Girl ใช้ระยะแข่งขัน 6,454 (3,215-3,232) หลา พาร์ 72
นักกอล์ฟเยาวชนรุ่นจิ๋ว D-Boy, D-Girl อายุ 9-10 ปี และ E-Boy, E-Girl อายุต่ำกว่า 9 ปีลงมา และคลาสพิเศษ Executive Class ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป และหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ทั้ง 6 คลาสนี้ ใช้รูปแบบการแข่งขัน Maximum Score กฎข้อ 21.2b ใช้รถกอล์ฟในการแข่งขันได้
สำหรับในภาคสนามกรรมการแข่งขัน และผู้ตัดสิน ที่รับรองโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย สตาร์ทเตอร์ 2 คน และผู้ตัดสินอีก 6 คน ดูแลนักกอล์ฟได้อย่างทั่วถึงทั้งสนาม
ผลการแข่งขันวันแรก A-Class นาวิน สกุลศิรสุนทร ขึ้นนำด้วยสกอร์ 71 (35-34) ตามด้วย สิทธิพ นาคประนม 72 (35-37) ก่อพงศ์ พัฒนาทร 77 (38-39) กันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์79 (39-40) ส่วนแชมป์สนามแรก กรภัทร์ เมฆสวี เล่นไม่ได้ดั่งใจ 80 (41-39) Ladies Class ปภาดา ว่องไวกิจไพศาล ขึ้นนำด้วยสกอร์ 82 (43-39) พรนภา อินมี 83(43-40) สุพิชญา หอมพวงภู่ 83 (40-43) และแชมป์สนามแรก มธุสร รอดเณร 85 (43-42)
การแข่งขันวันที่สอง นาวิน สกุลศิรสุนทร ผู้นำวันแรกเล่นผิดพลาด 9 หลุมหลัง ทำเกิน 6 สโตรค สกอร์รวม 79 (37-42) ในขณะเดียวกัน สิทธิพนาคประนมนักกอล์ฟเจ้าถิ่นพลาดหลุมแรกเสียโบกี้ หลุม 2 หลุม 3 คุมเกมได้ และตั้งแต่หลุม 4 เหล็กเริ่มร้อนทำได้ 2 เบอร์ดี้ รอบหลังเสียเพียงโบกี้เดียวที่หลุม 11 แต่ทำอีก 3 เบอร์ดี้ สกอร์ 69(35-34) สกอร์รวมสองวัน 141 (72-69) คว้าแชมป์ไปครองอีกสมัย Ladies Class ออกที่หลุม 10 ปภาดา ว่องไวกิจไพศาล ผู้นำวันแรก เล่นได้ดีขึ้นกว่าวันแรก จบที่ 78 (42-36) สกอร์รวมสองวัน 160 (82-78) คว้าแชมป์ไปครองอีกสมัยผู้ตามวันแรก สุพิชญา หอมพวงภู่ เล่นได้ดีขึ้น แต่ตามไม่ทัน ได้เพียงรองแชมป์ไปด้วยสกอร์รวมสองวัน 162 (83-79) มธุสร รอดเณร เล่นได้ดีขึ้นเช่นกันเข้าอันดับ 3 สกอร์รวมสองวัน 166(85-81)
เมื่อจบการแข่งขัน ดร.ปราโมทย์ เพชรศาสตร์ ผู้อำนวยการบริการตลาด สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร
ผลการแข่งขันมีดังนี้
ประเภท A-Class
สิทธิพล นาคประนม ชนะเลิศ 141 (72-69)
นาวิน สกุลศิรสุนทร รองชนะเลิศ(1.) 150 (71-79)
ก่อพงศ์ พัฒนาทร รองชนะเลิศ(2.) 155 (77-78)
กรภัทร์ เมฆสวี รองชนะเลิศ(3.) 163 (80-83)
พัชรพล แซ่ตั้ง รองชนะเลิศ(4.) 164 (85-79)
ประเภท BClass
ธชต ลิมปะวิกร ชนะเลิศ 165 (79-86)
ประเภท C Class
กษิดิ์เดช ธนธัญญา ชนะเลิศ 169 (82-87)
กำชัย เกียรติเพชรรัตน์ รองชนะเลิศ(1.) 174 (90-84)
Tharuesit Aaron Bernasconi รองชนะเลิศ(2.) 182 (94-88)
ประเภท D Class
ฤทธิชัย สุวรรณรัตน์ ชนะเลิศ 161 (79-82)
เมธาสิทธิ์ เตรียมอินทร์ รองชนะเลิศ(1.) 179 (93-86)
เมธินทร์ โล่สิริลักษณ์ รองชนะเลิศ(2.) 187 (94-93)
กฤชณัฏฐ์ โชคดุลย์ รองชนะเลิศ(3.) 188 (97-91)
Peter Wagstaff รองชนะเลิศ(4.) 194 (92-102)
ประเภท E Class
ชนทัช เตชะโพธิวรคุณ ชนะเลิศ 195 (99-96)
Ryan Bernasconi รองชนะเลิศ 200 (98-102)
ประเภท Ladies Class
ปภาดา ว่องไวกิจไพศาล ชนะเลิศ 160 (82-78)
สุพิชญา หอมพวงภู่ รองชนะเลิศ (1.) 162 (83-79)
มธุสร รอดเณร รองชนะเลิศ (2.) 166 (85-81)
พรนภา อินมี รองชนะเลิศ(3.) 167 (83-84)
ชัชชนก หมายเหนี่ยวกลาง รองชนะเลิศ(4.) 168 (86-82)
B Girl Class
พรปวีณ์ แช่มเมืองปัก ชนะเลิศ 167 (84-83)
ปณาลี ปรัชฌวิทยากร รองชนะเลิศ(1.) 169 (80-89)
ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย รองชนะเลิศ(2.) 186 (96-90)
C Girl Class
วัลวรี ศาสตร์ประเสริฐ ชนะเลิศ 155 (79-76)
ศศิอรร์ วัฒนากร รองชนะเลิศ(1) 156 (77-79)
ปราณิสา สุคนธโอสถ รองชนะเลิศ(2.) 170 (89-81)
ข้าวแพง ปิยสุทธิ์ รองชนะเลิศ(3.) 189 (96-93)
D Girl Class
ณัฐรดา พิพิธธนาบรรพ์ ชนะเลิศ 170 (83-87)
E Girl Class
อารียา ทอโทร่า ชนะเลิศ 189 (94-95)
ณฉัตร ปิยวรศักดิ์ รองชนะเลิศ(1.) 191 (98-93)
ภิรัญญา พจน์ชัยกุล รองชนะเลิศ(2.) 170 (89-81)
Executive Class
Sukit Pipathanamongkol ชนะเลิศ 174 (83-91)
Dennis Corning รองชนะเลิศ (1.) 177 (90-87)
Steve Baines รองชนะเลิศ (2.) 179 (88-91)
คเชนทร์ แช่มเมืองปัก รองชนะเลิศ (3.) 179 (86-93)
Executive Ladies
จาริรัตน์ บุญทศ ชนะเลิศ 162 (82-80)
Piyawan Khongjam รองชนะเลิศ (1.) 164 (80-84)
วารีรัตน์ แก้วฉวี รองชนะเลิศ (2.) 175 (89-86)
วรรณภา พีระธรรม รองชนะเลิศ (3.) 179 (89-90)
หมายเหตุ: แชมป์ทุกคลาส ได้สิทธิ์แข่งขันสนามถัดไป โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครแข่งขัน
MajesticA-Class Open 2021#3 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564
ณ สนามThe Majestic Creek Country Club
 
 
 
 
 

Back
 


Copyright © 2009 - 2021 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand