พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล นั่งเก้าอี้นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย สมัยที่ 6

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานสนาม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ยังคงได้รับความไว้วางใจจากบรรดาสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย เป็นสมัยที่ 6
ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ณ สนามเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 63
 
สมาคมสนามกอล์ฟไทย ได้มีการประชุมสามัญประจำปี 2563 พร้อมทั้งมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งหมด 17 ท่าน โดยมีตัวแทนสมาชิกสามัญ 60 สนามเข้าร่วมประชุม จาก 83 แห่งทั่วประเทศเป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟสนามไทย ณ สนาม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ศาลายา จ.นครปฐม
โดยนายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น ได้มีวาระการสำคัญในการประชุมประจำปี 2563 ซึ่งประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ สำหรับงบดุลของสมาคมฯ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย 2,126,539 บาท โดยการประชุมครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และได้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ คนใหม่แทน นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ซึ่งได้หมดวาระ ปรากฏว่า นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล ได้เสนอ นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานสนามเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ เป็นนายกฯ คนใหม่ และได้แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่อีก 16 ท่าน มาช่วยบริหารสมาคมสนามกอล์ฟไทย โดยในเบื้องต้น มีรายชื่อ 12 คน มีดังนี้ 1.นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล (สนามเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ) 2.พรชัย กิตติปัญญางาม (โลตัสวัลเลย์ กอล์ฟ รีสอร์ท) 3.ดร.อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ (เดอะไพน์ กอล์ฟ) 4.มานิตย์ ชัยมงคล (สนามเอเวอร์กรีน กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท) 5.สุเมธ อินทามระ 6.ชวลิต ชนารัตน์ (รอแยลราชบุรี กอล์ฟคลับ) 7.สุชาติ สุวรรณศรี (ดิเอมเมอรัลด์ 2005) 8.ชวลิต สุรังสี (ไทยคันทรีคลับ) 9.เฉลิมพล ชูชาติ (แม่โจ้กอล์ฟคลับ) 10.อาณาจักร อรรถปรียางกูร (เซาท์เทอร์น ฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ) 11.สุขุมาลย์ ชินมหาวงศ์ (สยามคันทรีคลับ) 12.เลอสรรค์ โลหชลิตานนท์ (สนามเขาใหญ่) 13.พันโทกิตติเทพ กรินชัย
สำหรับ นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานสนาม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ได้ผ่านการบริหารงานของสมาคมมาแล้วถึง 5 สมัย ซึ่งจริงๆ แล้ว นายกสมาคมฯ อยากจะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานบริหาร และ ทางสมาคมก็ได้ตั้งคณะกรรมการชุดเล็กเข้าร่วมทำงานเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น และเนื่องจากการเกิด โควิด-19 ทำให้งานหลายงานที่เราดำเนินไปก่อนหน้านี้สะดุดไปบ้าง แต่ในอนาคตคงเดินต่อไป การทำเว็บไซต์ ของสมาคมจะต้องดีขึ้น การร่วมมือของสนามกอล์ฟต่างๆ มีมากขึ้น การมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นไปได้ด้วยดี และจะพยายามสร้างงานและสร้างรายได้เข้าประเทศต่อไป” นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย กล่าว
 
 
 

Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand