กกท. จัดศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟภูมิภาค ภาคใต้

กกท. จัดศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศพร้อมเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง ภูมิภาคภาคใต้ ประจำปี 2565
นักกีฬากอล์ฟภูมิภาคใต้เตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้
การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และพันธมิตร ร่วมดำเนินการจัด โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้ เพื่อการส่งเสริมนักกีฬากอล์ฟเป็นเลิศเพื่ออาชีพและนักกีฬากอล์ฟอาชีพในภูมิภาคภาคใต้ ให้มีโอกาสในการการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและระบบสถิติมาใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพที่มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยโครงการได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ
ส่วนที่ 1 : การคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟ เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน 24 คน โดยการคัดเลือกจากการทดสอบภาคสนาม และ GOLF SKILL TEST ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดที่ทันสมัย
ส่วนที่ 2 : โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้ โดยนักกอล์ฟที่ผ่านการทดสอบจำนวน 24 คน จะได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมร่วมกับผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟชั้นนำของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการดูแลนักกีฬากอล์ฟชั้นนำของประเทศไทย และ มีความเชี่ยวชาญในด้าน GOLF SWING BIOMECHANICS วิทยาศาสตร์การกีฬา และระบบสถิติ เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ในการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวน นักกีฬากอล์ฟ นักกีฬากอล์ฟเป็นเลิศเพื่ออาชีพ และ นักกีฬากอล์ฟอาชีพ ในภูมิภาคภาคใต้ เข้าร่วมการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟ เข้าร่วม โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2565 (SAT GOLF EXCELLENT CENTER 2022) ภูมิภาคภาคใต้ ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565 ณ สนาม SOUTHERN HILLS GOLF & COUNTRY CLUB จังหวัดสงขลา โดยการเข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร และ นักกีฬาที่เข้าร่วมการทดสอบทุกคนจะได้รับระบบเก็บสถิติ UPGAMES ทุกคน (จำกัดเพียง 100 คน แรกเท่านั้น)
นักกีฬากอล์ฟที่ประสงค์และสนใจในการเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบโปรไฟล์มาได้ที่ SATEDP2021@GMAIL.COM และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOORK : SAT-GOLFDEVELOPMENT สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ LINE ID : @SATGDP

Back
 


Copyright © 2009 - 2022 Summit OnGreen Media, All Rights Reserved.
Hit Web Stats
<>
Summit OnGreen Media Co., Ltd.
72 Moo 14 Bangna-Trad Rd. (K.M. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2750 2112-20 ext. 1375, 1376, 1303 Email : info@ongreengolf.com Facebook : Ongreen Golf Magazine, Thailand